PAULÓ BÉLA

 

 

 

 

 

T A M – A D É L

 

 

 

 

Első kötet

 

 

 

A minap eltávozott drága Terike emlékének ajánlom e könyvet, melynek megírásához inspiráló hatására fogtam hozzá. Az elkészült és folyamatosan megküldött oldalakat, amíg ereje engedte, nagy odaadással olvasva, dicsérő szavaival ösztönzött a folytatásra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

A regényben szereplő valamennyi alak az írói képzelet szüleménye.

Ha a fő- és mellékszereplők emberi tulajdonságai, tettei bármilyen hason-lóságot mutatnak, az a véletlen műve.

Pauló Béla

 

 

Jegyzet a szereplőkről

A jegyzet segíti az eligazodást a regény alakjairól, feltüntetve az eseményekhez kapcsolódó viszonyukat. A szereplők felsorolása jelentőségük, vagy feltűnésük során indul. Az egy szűkebb családba vagy csoportba tartozók egymásutánban vannak feltüntetve. Az epizódszereplők, akik csak egyszer-egyszer kerülnek említésre, a jegyzékbe nem kerültek bele.

Petrik Márton – fűszer-, csemege kiskereskedő

Ida, a felesége

Tamás és Orsolya, gyermekeik

Sziklai Adél – feltűnésekor Spitzer Jenő, nagybani vállalkozó felesége

Lakatos Sándor – vaskereskedő

Matild, a felesége

Mónika, János, Erzsébet és Hajnalka, gyermekeik

Nándory Zsolt – Ida nővérének a fia, frontkatona, majd kisiparos

Magda, a felesége

Zoltán, az öccse

Almásy Kornél – kántortanító

Györgyi, a felesége, Petrik Márton húga

Artúr és Antónia, gyermekeik

Halmos Edina – Artúr felesége

Petrik Hilda és Bella - Petrik Márton húgai

Bánki (Petrik) Mihály – Márton bátyja

Karola, a felesége

Bella, a leánya

Gimnáziumi tanárok:

Baróti Károly, Gáspár György (“Morcos”), Juhász Bálint,

Kaiser Péter (“Csaszi”), dr.Koltay Vilmos, Krausz Mátyás (“Hannibal”), Orosz Mátyás (“Center”), Szepes Alajos (“Newton”)

Gimnazisták:

Bánszky Lajos, Farkas Gábor, Jung Barbara, Lánszky Endre, Márton Rózsa, Szepes Kálmán, Tolnai Miklós

Petró Mihály – gazdálkodó, az Ipoly utcából

Lányai: Rozália, Jolán és Piroska

Kenyeres Henrik – cukrász

Frida, a felesége

Helén, Györgyi, Lenke, leányaik

Dr. Gulyás Vince – orvos

Stern Miklós – Adél nagybátyja

Ida és Sára, lányai

Hernádi Máté – segédlelkész

Trenyik Zsuzsa – virágüzleti eladó

Garai Ágnes - Spitzerék házvezetőnője

Becher Andor – patikus

Lili, a felesége

Kazy János – banktisztviselő

Demeter Anna – polgári iskolai tanuló

Dr. Bucskó Ervin – orvos, nőgyógyász

Dr. Virág Elvira, orvos, a felesége

Tolnai Róbert – malomtulajdonos

Etela, a felesége

Friedmann Dénes – fakereskedő

Szilvási Dezső - nőiszabó

Kohárszky Mihály – napszámos

Lamy Zoltánné, Ancika – magántisztviselő, könyvelő

Zólyomi Kata – tanító leánya

Hernádi Irén “Csöpi” – Tolnai Miklós unkahúga

Wolf Ágnes – Csöpi barátnője

Renáta - Lakatos Sándor kedvese

Halasi Gyula – Lakatos Mónika elcsábítója