Rendelet száma
Tárgya
Hatálybalépése
18/2001.(X.25.)
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról
2001. július 01.
24/2003.(I.01.)
24/1996. (XII.9.) , 21/1997.(XII.31.), 23/1998.(XII.31.), 28/1999.(XII.31.), 30/2000(XII.29.), 10/2001.(III.01.), 19/2002.(XII.27.)
az iparűzési adóról
2004. január 1.,
25/2003.(I.01.)
5/1991.(V.16.), 10/1991.(V.29.), 2/1993.(I.28.), 26/1995.(XII.15.), 27/1996. (XII.23.), 18/1997. (XII.12.), 22/1997. (XII.31.) , 26/1999. (XII.31.) 25/2000. (XII.15.) 21/2001.(XII.14.), 17/2002.(XII. 27.)
az építményadóról
2004. január 1.,
7/2004.(IV.05.)
az alapfokú művészetoktatási intézményekben fizetendő térítési díjról
2004. április 15.
9/2004.(IV.05.)
a helyi címer és zászló alapításáról és használatuk rendjéről
2004. április 15.
22/2004.(VI.28.)
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
2004. július 15.
32/2004.(X.15.)
24/2004.(VII.14.)
a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól
2004. július 21.
8/2005.(IV.05.)
az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról
2005. április 21.
18/2005.(V.31.)
a helyi közművelődésről
2005. június 15.
20/2005.(VII.08.)
15/2004.(IV.30.)
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonkezelés és gazdálkodás szabályairól
2005. július 10.
22/2005.(VII.08.)
16/2005.(V.31.)
a hirdető és reklámtáblák elhelyezésének szabályairól
2005. november 1.
23/2005.(VII.08.)
21/2004.(VI.28.) , 11/2005.(IV.05.)
a lakásépítési- és vásárlási, valamint telekvásárlási támogatásról
2005. november 1.
24/2005.(VII.08.)
18/2003.(X.10.) , 10/2005.(IV.05.)
az út-, járdaépítési együttműködésről és az út-, járdaépítési hozzájárulásról
2005. november 1.
32/2005.(X.15.)
a helyi hulladékgazdálkodási tervről
2005. október 20.
36/2005.(X.28.)
23/2004.(VII.14), 36/2004.(XI.26.), 21/2005.(VII.08.)
az állattartás és ebtartás szabályairól
2005. november 1.
43/2005. (XI.25.)
a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről
2005. december 1.
10/2006.(III.30.)
16/2004. (IV.30.)
az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, a lakbértámogatás feltételeiről, mértékéről és a lakáshasználati díjakról
2006. március 31.
18/2006.(VIII.30.)
10/2004.(IV.05.)
a választási plakátok elhelyezéséről, valamint választási gyűlések
2006. szeptember 1.
25/2006.(XII.28.)
12/2004.(IV.30.)
a képviselői tiszteletdíjakról
2007. január 1.
27/2006.(XII.28.)
23/2003.(I.01.)
a telekadóról
2007. január 1.
28/2006.(XII.28.)
4/2005.(II.01.)
a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról
2006. december 28.
6/2007.(III.30.)
,M1
Szociális igazgatásról és a szociális célú önkormányzati támogatási rendszerről, valamint a gyermekek védelmének rendszeréről
2007. junius 1.
8/2007.(IV.16.)
,M1 ,M2 ,M3 ,M4 ,M5
Szervezeti és Működési Szabályzatról
2007. április 16.
11/2007. (V.31.)
28/2004.(VII.14.),33/2004.(XI.15.), a 34/2005.(X.28.) az 1/2006.(I.31.)
a helyi környezetvédelem szabályairól
2007. április 1.
12/2007. (V. 31.)
30/2004. (VII.14.) ,M1 ,M2 ,M3 ,M4
Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről, a szervezett kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó rendelet
2007. junius 1.
14/2007.(VIII.30)
6/2007.(III.30.) ,M1 ,M2 ,M3 ,M4
Szociális igazgatásról és a szociális célú önkormányzati támogatási rendszerről, valamint a gyermekek védelmének rendszeréről
2007. 06. 01.
6/2008. (III. 7.)
6/2004.(IV.05)
az általa fenntartott oktatási-nevelési intézményekben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról
2008. április 1.
16/2008. (VI.27.)
23/2006 (XII.28.)
Közterülethasználat engedélyezéséről, közterülethasználati díjak mértékéről
2008. július 10.
22/2008. (XI.27.)
egyszeri támogatás megállapításáról
2008. december 1
23/2008. (XI.27.)
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról
2009. január 1
24 /2008. (XI.27)
18/2008(VIII.28) , 14/2008. (V.30.) 8/2008. (III.13) , M1 , M2 , M3
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
2009. január 1
25/2008. (XI.27)
az idegenforgalmi adóról szóló 6/1991.(V.16.) rendelet módosításáról
2009. január 1
26/2008. (XI. 28.)
M1 ,M2 ,M3 ,M4
Balatonkenese Helyi Építési Szabályzatáról 19/2006. (X.26.) rendelete módósítve 26/2008. (XI. 28.)
2008. november 28
1/2009.(I.30.)
a szervezett települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
2009. január 1
2/2009. (I. 30.)
25/2004.(VII.14.)
az önkormányzati tulajdonú közüzemű vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemű csatornamű használatáért fizetendő díjról
2009. január 1
3/2009.(I.30.)
a közterület használat engedélyezéséről, valamint a közterület használati díjak mértékéről
2009. február 1.
4/2009.(I.30.)
Balatonkenese-Balatonakarattya Kultúrájáért Díj alapításáról
2009. január 30.
5/2009. (III. 05)
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 24/2008.(XI 27), 18/(VIII.28) ; 14/2008. ((V.30.) rendelete és a 8/2008. (III.13) rendelet módosításáról
2009. március 6
6/2009. (III. 06.)
M1 ,M2 ,M3 ,M4 ,M5 ,M6 ,M7 ,M8 ,M9
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
2009. március 6.
7/2009.(III.05.)
az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról
2009. március 6.
8/2009.(III. 06.)
29/2004. (VII. 14.)
Zöldfelületek, valamint közutak, járdák, közterületek használatáról, védelméről
2009. március 6
9/2009. (IV.30.)
M1 ,M2 ,M3 ,M4 ,M5 ,M6 ,M7
Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról
2009. április 30.
10/2009.(IV.30.)
A mezőőri szolgálatról
2009. május 1
11/2009. (VI.26.)
M1 ,M2 ,M3 ,M4
Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009(III.06.) rendelet módosításáról
2009. június 26
12/2009. (VI. 26.)
A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő térítési díjakról
2009. július 1
17/2009. (X. 30)
6/1991.(V.16.), 11/1991.(V.29.), 2/1993.(I.28.), 20/1993. (XII.16.), 27/1995. (XII.15.), 21/1996.(X.10.), 26/1996.(XII.23.), 19/1997.(XII.12.), 24/1998.(XII.31.), 27/1999.(XII.31.), 24/2000.(XII.15.), 20/2001.(XII.14.), 18./2002.(XII.27.), 26/2003.(I.01.), 25/2008. (XI. 27.)
Az idegenforgalmi adóról
2010. január 1.
18/2009. (XI. 27.)
Rendelete a választási plakátok elhelyezéséről 10/2004.(IV.5.) rendelet módosítása
2009. november 27.
19/2009. (XI. 27.)
Az utcanév, valamint a házszámozás szabályairól
2010. január 1.
1/2010. (I. 19.)
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2007. (IV. 16.) rendelet módosítása
2010. január 19.
2/2010. (I. 19.)
A szervezett települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 1/2009. (I. 30.) rendelet módosítása
2010. január 1.
3/2010. (I. 19.)
Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 06.) rendelet módosítása
2010. január 29.
4/2010. (I. 19.)
Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról.
2010. január 1.
5/2010. (I. 19.)
Az önkormányzati tulajdonú közüzemű vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemű csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 25/2004. (VII. 12.) rendelet módosítása.
2010. január 1.
6/2010. (I. 19.)
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 18/2001. (X. 25.) rendelet módosításáról
2010. január 1.
7/2010. (I. 19.)
A hirdető és reklámtáblák elhelyezésének szabályairól
2010. január 29.
8/2010. (I. 19.)
Az iparűzési adóról szóló 24/1996. (XII. 09.) rendelet módosítása
2010. január 1.
9/2010. (II. 26.)
M1 ,M2 ,M3
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
2010. február 26.
(rendelkezéseit 2010. január 1-től alk.)
10/2010. (II. 26.)
Az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III. 30.) rendelet módosítása
2010. március 1.
11/2010. (III. 26.)
M1 ,M2 ,M3 ,M4
Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 06.) rendelet módosítása
2010. március 26.
12/2010. (IV. 30.)
M1
Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 06.) rendelet módosítása
2010. április 30.
13/2010. (IV. 30.)
M1 ,M2 ,M3 ,M4 ,M5 ,M6 ,M7 ,M8 ,M9 ,M10 ,M11 ,M12
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
2010. április 30.
14/2010. (IV. 30.)
A helyi szociális ellátásokról
2010. május 1.
15/2010. (IV. 30.)
A gyermekvédelem helyi rendszeréről
2010. május 1.
16/2010. (IV. 30.)
a 21/2004. (VI. 28.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
2010. április 30.
17/2010. (VI. 04.)
M1
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (II. 26.) rendelet módosítása
2010. június 5., hatályát veszti: 2010. június 30.
18/2010. (VII. 02.)
A P.J.Ált.Isk.és Alapfokú Műv. okt. Intézményben fizetendő térítési díjakról
2010. július 2.
19/2010. (VIII. 26.)
M1 M2 M2
2010. évi költségvetésről szóló 9/2010.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
2010. augusztus 25.
20/2010. (X. 29.)
Balatonkenese Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007.(IV.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
2010. október 28.
21/2010. (XI. 11.)
Balatonkenese Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007.(IV.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
2010. november 11.
22/2010. (XI.26.)
M1 M2
2010. évi költségvetésről szóló 9/2010.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
2010. november 25. - 2010. december 31.
23/2010. (XI. 26.)
Balatonkenese Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007.(IV.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
2010. november 25.
24/2010. (XII.15.)
szervezett települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 1/2009.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
2010. december 14.
25/2010.(XII.15.)
helyi adókról
2010. december 14.
26/2010. (XII.15.)
önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról
2011. január 1.
27/2010.(XII.15.)
Balatonkenese-Balatonakarattya Kultúrájáért Díj alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 4/2009.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
2010. december 14.
28/2010. (XII. 15.)
Balatonkenese Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007.(IV.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
2010. december 14.
1/2011. (II.25.)
M1 M2
a 2010. évi költségvetésről szóló 9/2010.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
2011. február 24.
2/2011. (II.25.)
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
2011. február 24.
3/2011. (II. 25.)
anyakönyvi eljárások egyes díjairól
2011. február 24.
4/2011. (II. 25.)
önkormányzati tulajdonú közüzemű vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemű csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 25/2004.(VII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
2011. február 24.
7/2011. (IV.01)
Balatonkenese Város Önkormányzatának a helyi szociális ellátásokról szóló 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
2011. március 23
8/2011. (IV.29.)
M1 M2 M3 M4 M5 M6
Balatonkenese Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési tervének végrehajtásáról
2011. április 29
9/2011.(VIII. 29.)
egyes szociális ellátásokról szóló
14/2010. (IV.30.) rendelet módosításáról
2011. augusztus 29.
10/2011. (VIII.29.)
Balatonkenese Város Önkormányzatának a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő térítési díjakról szóló
18/2010.(VII. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról
2011. augusztus 29.
11/2011. (IX.16.)
M1
a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
2011. szeptember 16.
12/2011.(IX.05.)
a helyi adókról szóló 25/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
2011. október 5.
13/2011. (X.28.)
a helyi elismerő címek és kitüntetések alapításáról, adományozásuk rendjéről
2011. november 2.
14/2011. (XII. 02.)
A háziorvosi körzetek meghatározásáról
2011. december 3.
15/2011. (XII. 02.)
A rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
2011. december 3.
16/2011. (XII. 02.)
A közterület használat engedélyezéséről, valamint a közterület használati díjak mértékéről
2012. január 1.
17/2011. (XII. 02.)
A házasságkötések szolgáltatási díjairól
2012. január 1.
Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 25.) rendelet módosítása
2011. december 20.
1/2012.(I. 27.)
egyes szociális ellátásokról szóló 14/2010. (IV.30.) rendelet módosításáról
2012. január 27.
a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
2012. február 15.
3/2012.(II. 27.)
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2010. (IV.30.) rendelet módosításáról
2012. február 15.
4/2012.(II. 27.)
közterület használat engedélyezéséről, valamint a közterület használati díjak mértékéről szóló 16/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
2012. február 9.
önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
2012. március 9.
önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
2012. március 30
7/2012. (III. 30.)
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
2012. március 30.
8/2012. (III. 30.)
önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 25/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
2012. március 30.
9/2012.
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
2012. március 30.
10/2012 (IV. 05.)
Balatonkenese Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról
2012. április 5.
a 2011. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
2012. április 27.
12/2012. (IV. 27.)
szervezett települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 1/2009.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
2012. április 27.
13/2012.(V. 16.)
helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
2012. május 16
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
2012. június 4.
15/2012. (VI. 04.)
a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek szabálysértési tényállásainak hatályon kívül helyezéséről
2012. június 4.
16/2012. (VII. 04.)
a szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről
2012. július 4.
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
2012. augusztus 06.
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
szeptember 28.
19/2012. (IX. 28.)
a tiltott közösségellenes magatartások szabályozásáról
szeptember 28.
20/2012.(XI. 30.)
helyi adókról szóló 25/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013. január 1.
21/2012. (XII. 14.)
szervezett települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 1/2009.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013. január 1.
1/2013.(I. 16.)
helyi szociális ellátásokról szóló 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2013. január 21.
2/2013. (II. 01.)
helyi szociális ellátásokról szóló 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2013. február 01.
rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2013. március 18.
2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013. március 18.
5/2013. (IV. 08.)
szervezett települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 1/2009.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013. április 8
6/2013. (IV. 08.)
szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló 16/2012. (VII.04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
2013. április 8.
7/2013. (IV. 08.)
tiltott közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 19/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
2013. április 8.
8/2013. (IV. 08.)
egyes szociális ellátásokról szóló 14/2010. (IV.30.) rendelet módosításáról
2013. április 8.
9/2013. (IV. 17.)
közterület használat engedélyezéséről, valamint a közterület használati díjak mértékéről szóló 16/2011. (XII. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013. április 18.
10/2013. (IV. 17.)
2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013. április 18.
11/2013. (IV. 26.)
önkormányzati rendelete Balatonkenese Város nemzeti vagyonáról
2013.
2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
2013. június 11
13/2013. (VI. 11.)
önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről
2013. május 1.
14/2013. (VI. 11.)
Balatonkenese Város nemzeti vagyonáról szóló 11/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosítása
2013. június 11.
15/2013.(VI. 28.)
Balatonkenese Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007.(IV.16.) önkormányzati rendelet módosítása
2013. június 28.
16/2013. (VII. 10.)
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményei
2013. július 10.
17/2013.(VI. 28.)
közterület-használat engedélyezéséről szóló 13/2013. (VI.11.) önkormányzati rendelet módosítása
2013. június 28.
18/2013. (VIII. 30.)
köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló 24/2004. (VII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013. augusztus 30.
19/2013. (VIII. 30.)
helyi környezetvédelem szabályairól szóló 28/2004. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013. augusztus 30.
20/2013. (VIII. 30.)
Balatonkenese Város nemzeti vagyonáról szóló 11/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáró
2013. augusztus 30.
21/2013. (VIII. 30.)
partnerségi egyeztetés szabályairól
2013. augusztus 30.
22/2013. (X. 11.)
helyi szociális ellátásokról szóló 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2013. október 11.
23/2013. (XI. 12.)
helyi szociális ellátásokról szóló 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2013. november 12.
24/2013. (XI. 12.)
közterület-használat engedélyezéséről szóló 13/2013.(VI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013. december 1.
25/2013. (XI. 12.)
helyi adókról szóló 25/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014. január 1.
26/2013. (XII. 02.)
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013. december 2.
27/2013. (XII. 05.)
közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 16/2013. (VII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013. december 5.
28/2013. (XII. 02.)
közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 16/2013. (VII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013. december 15.
1/2014. (II. 01.
szervezett települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014. február 1
3/2014. (III. 01.) )
civil szervezetek pályázati önkormányzati támogatásáról
2014. február 1.
4/2014. (III. 01.)
helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
2014. március 1.
5/2014. (III. 18.)
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2014.
6/2014. (IV. 08.) )
a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 28/2004. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014.április 8.
7/2014. (IV. 29.)
közterület-használat engedélyezéséről szóló 13/2013. (VI. 11.) rendelet módosításáról
2014. április 29
8/2014. (VI. 02.)
helyi szociális ellátásokról szóló 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2014. június 2.
9/2014. (VII. 03.)
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014. július 03.
10/2014. (VIII. 19.)
2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
2014. augusztus 19
11/2014. (IX. 08.)
közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről
2014. szeptember 8.
12/2014. (IX. 30.) )
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014. szeptember 30.
13/2014. (X. 07.)
Balatonkenese Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 10/2012. (IV. 05.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
2014. október 7.
14/2014. (XI. 05.)
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
2014. november 5.
Tovább
Balatonakarattya hírek tartalom Balatonakarattyai hírek tartalom Balatonkenesei hírek tartalom
Parti sétány vendégház
SzállásKérés.hu a szálláskereső
Balatonakarattya


balatonihirek portál Öböl TV
RADIO HOLIDAY

Szállás regisztráció

internet regény
T A M - A D É L
Ez az ön reklámjának a helye.

Minden tag vagy Akarattyai igényelhet  ···@balatonakarattya.hu e-mail címet 1000 Ft/év térités ellenében.

Katt
Kattincs a képre
Google


WWW Akarattyainfo.hu

Falumúzeum ITT

Programok ITT
Színpad

Az én honlapom értéke Ft 614 678,3

2020185