2014.10.30 : Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MEGALKOTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

2. BIZOTTSÁGI ELNÖKÖK, TAGOK MEGVÁLASZTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

3. BIZOTTSÁGI ELNÖKÖK, TAGOK ESKÜTÉTELE Előadó: Tömör István polgármester  

4. POLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

5. ALPOLGÁRMESTER TISZTELETDÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

6. POLGÁRMESTER ELLEN INDÍTOTT FEGYELMI ELJÁRÁS MEGTÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester  

7. POLGÁRMESTER SZABADSÁGMEGVÁLTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester  

8. BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZATHOZ BÁNATPÉNZ ÖSSZEGÉNEK BIZTOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

2014.09.08 : Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. napirendhez főépítész úr hétfőre készít anyagot, mivel a mai nap még egyeztető tárgyalást tartanak.
Két kiegészítő tájékoztató anyagot küldök a Strand tér útépítés teherbírás mérésekről, illetve az Artomel Kft tevékenységével kapcsolatban felmerült kérdésre vonatkozóan.
A többi napirend tárgyalása az augusztus 28-i ülésről maradt el.
Előadó: Tömör István polgármester

2014.08.28 : Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. A Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója a 2013/2014. tevékenységéről Előadó: Szabó Károlyné iskolaigazgató Előterjesztés   , beszámoló  

2014.08.28 : Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. A Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója a 2013/2014. tevékenységéről Előadó: Szabó Károlyné iskolaigazgató Előterjesztés   , beszámoló  

2. A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2013/2014. évi tevékenységéről - Társulási Tanács előterjesztése alapján Előadó: Somogyi Éva óvodavezető Előterjesztés   , beszámoló  

3. Közterületek elnevezésének, átnevezésének, valamint a házszámozás rendjének helyi szabályozása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , rendelet  

4. 2014. évi lomtalanítás időpontjának és díjának megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester

5. Vegyes tulajdonú víziközmű-rendszerek üzemeltetési szerződés megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , szerződés  

6. Helyi Választási Bizottság megválasztása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

7. Balatonakarattya, Iskola u. 7. (hrsz.: 2911.) Közösségi Ház "LEADER" műszaki ellenőr ismételt kiválasztása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell.  

8. A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0040 azonosító jelű, "Kerékpáros turisztikai úthálózat, attrakciók és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése Balatonkenese térségében" című projekt kapcsán külső projektmenedzsment igénybevétele Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell.  

9. Berek utca szilárd burkolatú út útépítési munkálatainak elvégzésére kiírandó közbeszerzési eljárás tanácsadójának kiválasztása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell.  

10. Vak Bottyán utca felújítására és kétoldali burkolatszélesítési munkálatainak elvégzésére kiírandó közbeszerzési eljárás tanácsadójának kiválasztása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell.  

11. "Balatonkenese, Vak Bottyán strand előtti területen közlekedési létesítmények építése" tárgyú közbeszerzési eljárásban javaslat eljárást lezáró döntés meghozatalára Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

12. Lengyel János képviselői indítványa - Az önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartásának és a vagyon kataszter adatainak felülvizsgálata és rendezése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

13. Várossá válás évfordulójának megünneplése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

14. Táncos Gábor és Táncos Sándor kérelme Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

15. Polgármester elleni fegyelmi eljárással kapcsolatos tájékoztató Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

16. Önkormányzat ügyvédjének beszámolója Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell.  

17. Aktuális pályázati státuszriport Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

18. Lejárt idejű határozatokról szóló tájékoztató Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

19. Gáspár Géza és társai telekalakítási ügye Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell.  

20. Hermann Róbert kérelme Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell.  

21. Elevenné Krizsó Mónika kérelme Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell.  

22. Kaduka Imréné által megvételre felajánlott ingatlanrész Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

23. Szöllősi Anna kérelme Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

24. Könyvtár épület bérlés Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

25. Kormányhivatal javaslattétele rendeletalkotással kapcsolatban Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell.  Zárt ülés:

1. Nimenrix védőoltás biztosítására kötendő szerződés megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester

2. Jogszabályváltozás miatti jubileumi jutalom kifizetésétől elesett köztisztviselők részére keretösszeg meghatározása Előadó: Tömör István polgármester

3. Lakásbérleti támogatás megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester

2014.08.18 : Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. TÁJÉKOZTATÁS ÉS HATÁROZAT HOZATAL AZ ISKOLABUSZ MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN Tömör István polgármester Előterjesztés  

2. A 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET ELFOGADÁSA Előadó: Tömör István polgármester  Előterjesztés   , figyelemfelhívás  

2014.07.17 : Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. TÖMÖR ISTVÁN POLGÁRMESTERREL SZEMBEN FEGYELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL KEZDEMÉNYEZÉS MEGTÁRGYALÁSA Előadó:

2. SZMSZ MÓDOSÍTÁSA Előadó:

2014.07.09 : Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. Balatonkenese Város Önkormányzata, KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009 azonosító számú, „Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója Balatonkenese Városban” tárgyú projekttel kapcsolatban tájékoztatás kérése:
-A Közbeszerzési Döntőbizottság 246/2014 iktatószámon eljárást folytatott le aminek része volt a 2014.06.10-én megtartott tárgyalás is, amiről hivatalos megkeresés útján értesítették Balatonkenese Önkormányzatát is. Ekkor lehetőség nyílt arra, hogy álláspontjukat az érintettek a Döntőbizottság elé tárják!
A polgármester erről a tényről miért nem tájékoztatta a képviselő-testület tagjait?
Ki és milyen felhatalmazással képviselte az Önkormányzatot ezen a tárgyaláson?
Mi a száma annak a testületi határozatnak, amelyben elfogadásra került azon állásfoglalás tartalma, amit a Döntőbizottsági határozatban többször említenek és idéznek belőle?
2. A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában megsemmisíti a pályázattal kapcsolatos közbeszerzés eredménytelenségéről szóló testületi döntést, mivel álláspontja szerint az jogsértő volt!
Tehát új, a közbeszerzési eljárást lezáró döntést kell hozni. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság a határozatában egyértelműen megfogalmazza, hogy a becsült érték meghatározása és közbeszerzési eljárás kiválasztása nem volt jogsértő ( nincs átlépve a 150 milliós értékhatár), ezért javasoljuk, hogy a képviselő-testület nyilvánítsa eredményesnek a közbeszerzési eljárást és hirdesse ki nyertesnek a Vitép 95 Kft- Mór és Társa Kft konzorciumot.”
Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés ,  
Döntőbizottság kiigazítás kérelem140703.pdf  
Balatonkenese_D.246-11-2014. határozat.pdf  

2014.06.27 : Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. Tömör István, Balatonkenese Város Polgármesterének tisztségéből eredő, szándékos kötelezettségszegési és károkozásai miatt fegyelmi, büntető és polgárjogi felelősségének tárgyalása Előadó: Előterjesztés  

2014.06.26 : Bizottsági meghívó
Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. BESZÁMOLÓ A BALATONAKARATTYAI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT (TÖT) TEVÉKENYSÉGÉRŐL Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , beszámoló  

2. CIVIL SZERVEZETEK BESZÁMOLÓINAK MEGTÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , beszámoló  

3. CIVIL SZERVEZETEK PÁLYÁZATAINAK MEGTÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

4. TÁMOGATÁSI KÉRELMEK MEGTÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

5. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

6. VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL JAVASLATÁNAK MEGTÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

7. A 14/2005. TNM RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

8. MENTŐÁLLOMÁS ÜZEMELTETÉSE - MEGÁLLAPODÁS MEGTÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

9. KULTÚRA HÁZA HOMLOKZATJAVÍTÁS Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

10. SPORTPÁLYÁNÁL IVÓVÍZBEKÖTÉS ÁTÉPÍTÉS ÉS IKRESÍTÉS Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

11. ÁLTALÁNOS ISKOLA ENERGIA RACIONALIZÁLÁSÁNAK TANULMÁNY TERV KÉSZÍTÉSE Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

12. BALATONKENESE, ÓVODA UTCAI PARKOLÓ ÉPÍTÉS TERVEZÉSI MUNKÁLATAI Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

13. MIKLÓS PÉTER KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY - VAK BOTTYÁN STRAND MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

14. CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS PÁLYÁZAT - KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ KIVÁLASZTÁS NYÍLT ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

15. SZÉCHENYI PARK VIZESBLOKKBA FIZETŐ-BELÉPTETŐ RENDSZER BESZERZÉSE Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

16. KISS TAMÁSNÉ BALATONAKARATTYA, RÁKÓCZI ÚT 60. SZENNYVÍZELVEZETÉS Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

17. PARTI SÉTÁNY VÍZI BEJÁRÓ ÜGYE Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

18. DR. KOCZKÁS SÁNDOR, AZ ÖNKORMÁNYZAT ÜGYVÉDJÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

19. AKTUÁLIS PÁLYÁZATI STÁTUSZRIPORT Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

20. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

21. LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉSHOSSZABBÍTÁSI KÉRELMEK: BALOGH MIKLÓS, ZABÓ TÍMEA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , Előterjesztés  

22. QUALISET KFT PAVILON FELAJÁNLÁS MEGVÉTELRE Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

23. QUALISET KFT TERÜLETHASZNÁLATI DÍJ TÖRLÉSI KÉRELEM Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

24. ELEVENNÉ KRIZSÓ MÓNIKA PAVILON FELAJÁNLÁS MEGVÉTELRE Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

25. ÉLETPROGRAM KFT - PÓNI LOVAGLÁS VAK BOTTYÁN STRANDON Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

26. HARTAI ERVIN - VAK BOTTYÁN STRANDON LÁBTENISZ, PINGPONG LEHETŐSÉG KIALAKÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

27. HARTAI ERVIN - BUSZJÁRAT A VÁRPALOTAI TÉRSÉG ÉS A KENESEI STRAND KÖZÖTT Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

28. FULL UNIVERSAL KFT ERDEI SZABADIDŐ SPORTOKTATÓ PARK LÉTREHOZÁSA Előadó: Tömör István polgármester

29. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR - PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉS Előadó: Tömör István polgármester

30. TSZSZI CSALÁDSEGÍTŐ LÉTSZÁMÁNAK BŐVÍTÉSE Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

31. PANNÓNIA CITERAZENEKAR KÉRELMÉNEK MEGTÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

32. ISKOLAI KOSÁRLABDA CSAPAT KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSA TÁMOGATÁSÉRT Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

33. Tájékoztató Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

ZÁRT ÜLÉS:

1. BALATONKENESÉÉRT ÉRDEMÉREM ÉS DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRA TETT JAVASLATOK MEGTÁRGYALÁSA KULTURÁLIS- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI BIZOTTSÁG JAVASLATA ALAPJÁN Előadó: Tömör István polgármester

2014.05.29 : Bizottsági meghívó
Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG HELYZETÉRŐL Előadó: rendőrkapitány, őrsparancsnok Előterjesztés   , beszámoló  

1/A. Rendőrségnek eszközátadás Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

2. TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRŐRSÉG TEVÉKENYSÉGÉRŐL Előadó: polgárőrség vezetője Előterjesztés   , beszámoló  

3. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI ÜGYELETI RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL Előadó: egészségügyi szolgáltató  

4. A VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ Előadó: háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos Előterjesztés   , dr. Détár Bianka beszámoló   , dr. Meláth Viola beszámoló   , dr. Németi Sándor beszámoló   , Thury Dent Kft beszámoló  

5. BESZÁMOLÓ A CSECSEMŐVÉDELEM HELYZETÉRŐL Előadó: védőnő Előterjesztés   , beszámoló  

6. TÁJÉKOZTATÓ A BALATONKENESE VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉRŐL Előadó: kuratórium elnöke Előterjesztés   , beszámoló   , 2013.pü.besz.  

7. BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI I. NEGYEDÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1   , mell 2  

8. NYÁRI GYERMEKFELÜGYELET MEGBÍZÁSI DÍJ Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

9. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR ELŐTERJESZTÉSEK:
9/A. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSHOZ HOZZÁJÁRULÁS KÉRÉS
9/B. MUSICAL TÁBOR SZÁLLÁSHELY ÁR MÉRSÉKLÉS KÉRÉS Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , BFT pályázat   , Miscal Tábor kérelem  , Miscal Tábor  

10. SÁGVÁRI LAKÓTELEP ÚTKARBANTARTÁS Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , ajánlat  

11. BERCSÉNYI STRAND FELÚJÍTÁS - KANDELÁBEREK, KÜLSŐ ZUHANYZÓ Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , inditvány  

12. BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA - BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 622/2013. (XII. 04.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL ELFOGADOTT TERVEZÉSI PROGRAMBAN MEGFOGALMAZOTT ELKÉPZELÉSEKRE ADOTT TERVEZŐI INTÉZKEDÉSEK, JAVASLATOK ELFOGADÁSÁRÓL Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1  , mell 2  , mell 3  , mell 4  , mell 5  , mell 6  , mell 7 

13. ÉPÍTÉSI TILALOM TÖRLÉSE AZ 1006/8 HRSZ-Ú INGATLANRÓL Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1  , mell 2  , mell 3 

14. DR. BŐSZE FERENC ÜGYVÉD TÁJÉKOZTATÓJA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

15. DR. KOCZKÁS SÁNDOR, AZ ÖNKORMÁNYZAT ÜGYVÉDJÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

16. AKTUÁLIS PÁLYÁZATI STÁTUSZRIPORT Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

17. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

18. TÖRVÉNYESSÉGI FELHÍVÁSRA INTÉZKEDÉS - 120/2014. (IV. 03.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

19. TÖRVÉNYESSÉGI FELHÍVÁSRA INTÉZKEDÉS - ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZMSZ Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , felhívás   , SzMSz javaslat  

20. METROPOL HÍRÚJSÁG BARTER SZERZŐDÉS Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1   , mell 2  

21. ÖBÖL TV AKARATTYÁRÓL KÉSZÍTETT ARCHÍVUM FELAJÁNLÁSA MEGVÉTELRE 800 E FT ÖSSZEGBEN Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1   , mell 2  

22. 4802/7. HRSZ-Ú INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÜGYE - ERDŐS ÁKOS Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

23. MARTON DÉNES KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ CSÖKKENTÉSRE VONATKOZÓ KÉRELEM Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

24. COCKTAIL GROUP KFT KITELEPÜLÉSI SZÁNDÉK VAK BOTTYÁN STRANDRA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1   , mell 2  

25. ONE WORLD MAGYARORSZÁG KFT. KITELEPÜLÉSI SZÁNDÉK BERCSÉNYI STRANDRA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1   , mell 2  

26. VECZÁN PÉTER ÉS RÁCZ GÁBOR KITELEPÜLÉSI SZÁNDÉK VAK BOTTYÁN STRANDRA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

27. POPTIM KFT KITELEPÜLÉSI SZÁNDÉK VAK BOTTYÁN STRANDRA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

28. KORONCZAI JÁNOS VÍZI BICIKLI KÖLCSÖNZŐ ÜZEMELTETŐ KÉRELME Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1   , mell 2  

29. REFORMÁTUS GYÜLEKEZET KÁNTORA ÁLTAL SZERVEZETT ZENÉS ÁHÍTAT SOROZATRENDEZVÉNY TÁMOGATÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1  

30. KELET-BALATONI BORREND SZENT ORBÁN SZOBOR KIHELYEZÉSI SZÁNDÉK Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1  

31. BAHART RÉSZVÉNY VÉTELI AJÁNLAT - BALATONVILÁGOS Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

32. KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1   , mell 2   , mell 3  

2014.05.22 : Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009. számú, "Csapadékvíz" ... Előadó: Tömör István polgármester  

2014.05.12 : Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009. számú, "Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében" tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró döntés ismételt felülvizsgálata Előadó: Tömör István polgármester  

2014.05.08 : Meghívó
    2014. május 14-re összehívott ülés új időpontja
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

2. Kerékpáros turisztikai úthálózat, attrakciók és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése Balatonkenese térségében című projekt kapcsán nyilvánosság biztosítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

3. Kerékpáros turisztikai úthálózat, attrakciók és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése Balatonkenese térségében című projekt kapcsán marketing szolgáltatás igénybevételére Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

4. Kerékpáros turisztikai úthálózat, attrakciók és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése Balatonkenese térségében című projekt kapcsán külső projektmenedzsment igénybevételére Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

5. Villamos energia egyetemes szolgáltató váltása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

6. Óvoda kérelem Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

7. Parti sétány térfigyelő kamerarendszerének bővítése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

8. Strandbelépők, kedvezmények, nyitvatartás 2014.doc Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  


Tájékoztatás zárszámadás vonatkozásában Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

2014.04.28 : Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

2. Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

2014.04.24 : Bizottsági meghívó
Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1   , mell 2   , mell 3  

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET MEGALKOTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1   , mell 2   , mell 3   , mell 4  

3. ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS MEGTÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1   , mell 2   , mell 3  

4. A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ 13/2013. (VI. 11.) RENDELET MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

5. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK 2013. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL. Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

6. TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA TEVÉKENYSÉGÜKRŐL Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

7. TÁTORJÁN KFT. 2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1   , mell 2   , mell 3  

8. TÁTORJÁN KFT. NYÁRI SZEZONBAN STRANDI GYERMEK ANIMÁCIÓ SZOLGÁLTATÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

9. KERÉKPÁROS PÁLYÁZAT ESZKÖZBESZERZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

10. BALATONKENESE, BERCSÉNYI STRAND VÍZI-KÖZMŰVEK KIVÁLTÁSA KAPCSÁN A TERVEZŐ MEGBÍZÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

11. STRANDOKON TERÜLETBÉRLETI KÉRELMEK Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

12. KISS TAMÁSNÉ BALATONAKARATTYA, RÁKÓCZI U. 60. CSATORNABEKÖTÉS ÜGYE Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

13. XELOR KFT IPARŰZÉSI ADÓKEDVEZMÉNY KÉRELME Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

14. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÜGYVÉDJÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

15. AKTUÁLIS PÁLYÁZATI STÁTUSZRIPORT Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

16. LEJÁRT IDEJŰ HATÁROZATOKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

17. BALATONFŰZFŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG BESZÁMOLÓJA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

18. PANNÓNIA CITERAEGYESÜLET KÉRELME Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

19. SCD HOLDING ZRT PROJEKTCÉGEINEK ELMARADT TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYE Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

20. PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

2014.04.09 : Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009. SZÁMÚ, "CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZER REKONSTRUKCIÓJA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN" TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST LEZÁRÓ DÖNTÉS ÚJRATÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

2. KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009. SZÁMÚ, "CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZER REKONSTRUKCIÓJA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN" TÁRGYBAN DÖNTÉS ÚJ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL. Előadó: Tömör István polgármester

3. BALATONKENESE, ÓVODA UTCA 698 ÉS 672/1. HRSZ. ALATTI ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK - DÖNTÉS A KIVITELEZÉS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

2014.04.03 : Bizottsági meghívó
Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:
EGYÜTTES Bizottsági ÜLÉS
(április 1. napján (kedd) 17,00 órakor)


1. CSÓK I. U. ELŐTTI TÉRBURKOLÁS ÉPÍTÉSHEZ TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS
(PÜB HATÁROZATHOZATAL SZÜKSÉGES) Előterjesztés   , mell 1  

2. PÁSZTOR U. 13. FÖLDGÁZ LEÁGAZÓ VEZETÉKÉPÍTÉSHEZ TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS
(PÜB HATÁROZATHOZATAL SZÜKSÉGES) Előterjesztés   , mell 1   , mell 2  

3. HUBA VEZÉR U. 141. FÖLDGÁZ LEÁGAZÓ VEZETÉKÉPÍTÉSHEZ TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS
(PÜB HATÁROZATHOZATAL SZÜKSÉGES) Előterjesztés   , mell 1   , mell 2  

4. BALATONAKARATTYA VASÚTVONAL RÉZSŰMEGTÁMASZTÓ SZERKEZET ÉPÍTÉSE UTÁNI TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS
(TÖT HATÁROZATHOZATAL SZÜKSÉGES) Előterjesztés  

5. PRO-LUPE KFT. PARKOLÓ LÉTESÍTÉSI ÜGYE
(TÖT HATÁROZATHOZATAL SZÜKSÉGES) Előterjesztés   , mell 1   , mell 2   , mell 3  

Képviselő-testület
(április 3. napján (csütörtök) 17,00 órakor)1. CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE PÁLYÁZATI KIÍRÁS Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1  

2. A HELYI KÖRNYEZETVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET FELÜLVIZSGÁLATA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1   , mell 2  

3. KÖZBESZERZÉSI TERV ELFOGADÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

4. LEVÁLÁST ELŐKÉSZÍTŐ TESTÜLET ÁLLÁSFOGLALÁSA Előterjesztés   , mell 1   Előadó: Tömör István polgármester

5. A 14/2005. TNM RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1  

6. STRAND TÉR FELÚJÍTÁSA:
  6/1. KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ KIVÁLASZTÁSA
  6/2. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG FELÁLLÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1   , mell 2  

7. BALATONKENESE, ÓVODA U. 698. ÉS 672/1. HRSZ. ALATTI ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK KIVITELEZŐJÉNEK KIVÁLASZTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1  

8. AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ TÖRTÉNELMI EMLÉKEIT ŐRZŐ EMLÉKMŰVEK RENDBETÉTELE, RENOVÁLÁSA, HELYREÁLLÍTÁSA TÉMÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT KÖLTSÉGVETÉSE, ÖNRÉSZE, ÁRAJÁNLATAI Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

9. DRV RÉSZVÉNY ÁTRUHÁZÁS Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1  

10. DR. HORVÁTH GYULA GÁBORNÉ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉSE Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1   , mell 2  

11. Strandterületek hasznosítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

12. Balatoni Szálláshely Kft kérelem Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

13. Sportpálya kialakítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1   , mell 2   , mell 3  

14. Bercsényi strandon dodzsem Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

15. Elővételi jogról lemondás Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

16. Hagyományteremtő borfesztivál szervezése Balatonkenesén Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

17. Pályázati státuszriport Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

18. Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

19. Iskola bérleti díjak Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

20. Iskolai kosárlabda csapat támogatása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

21. Fűzfő MED Kft támogatási kérelem Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

22.TURISZTIKAI EGYESÜLET RÉSZÉRE TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉRE TÖRTÉNŐ FELHATALMAZÁS Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

23. Választás ellátmány Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

24. 1. - 3. napirend - Képviselői indítvány
  24/1. Pellet előállítására alkalmas oxyfa termesztésére javaslat
  24/2. Jegyzővel szembeni fegyelmi eljárásról szóló Pénzügyi Bizottsági döntés
  24/3. Önkormányzat ügyvédjétől folyamatos tájékoztatás kérése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

25. Vatics E. képviselői indítvány
  Ingatlan megvásárlás, ügyvédi meghatalmazás ingatlan árverésen való képviseletre Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

26. Lengyel J. képviselői indítványa
  Képviselői kérdések Tömör István polgármesterhez Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

. Vodafone Magyarország Zrt. Balatonkenese, 399 hrsz. új antennák felszerelése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

2014.03.13 : Bizottsági meghívó
Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. Az Önkormányzat 2014 évi költségvetésének megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , tervezet   , táblázatok  

2. Kerékpáros pályázat Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés még nyincs!  

2014.02.27 : Bizottsági meghívó
Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:


Kulturális és Szociálpolitikai Bizottság (2014. február 25. napján (kedd) 17,00 órakor)


3. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Előterjesztés   , program  

4. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI BEÍRATÁS IDŐPONTJÁRÓL Előterjesztés  

5. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODA NYÁRI ZÁRVA TARTÁSI IDŐSZAKÁRÓL Előterjesztés   , javaslat  


Pénzügyi Bizottság / TÖT (2014. február 26. napján (szerda) 17,00 órakor)


1. NAGYKUTI UTCA TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS Előterjesztés   , melléklet  


Képviselő-testület (2014. február 27. napján (csütörtök) 17,00 órakor)


1. BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA
1/A. ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGTÁRGYALÁSA
1/B. SZOCIÁLIS TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGTÁRGYALÁSA
1/C. TÁTORJÁN KFT. 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , javaslat   ,táblázatok   , tájékoztatás   , 1/A   , 1/B   , 1/C   , 1/C  

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT TURISZTIKAI, IDEGENFORGALMI, TELEPÜLÉSARCULAT KIALAKÍTÁSI ÉS FENNTARTÁSI FELADATAIVAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK. FELKÉSZÜLÉS A 2014. ÉVI NYÁRI SZEZONRA. Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   ,TDM  

3. TÁJÉKOZTATÓ BALATONKENESE VÁROS 2014. ÉVBEN MEGTARTANDÓ RENDEZVÉNYEIRŐL, AZ ELLÁTANDÓ FELADATOKRÓL, A RENDEZVÉNYEK RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL; RENDEZVÉNYTERV ELFOGADÁSÁRÓL. Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , tendezvényterv  

4. CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA RENDELETALKOTÁS 4/A. PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

5. A KÉPVISELŐI TISZTELETDÍJAKRÓL SZÓLÓ RENDELET ÚJRATÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , rendelettervezet  

6. AZ ALSÓRÉTI ÜDÜLŐEGYESÜLET JAVASLATA A HELYI KÖRNYEZETVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   ,előterjesztés  

7. KORMÁNYHIVATALI JAVASLAT MEGTÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

8. BALATONAKARATTYA, ISKOLA U. 7. KIVITELEZŐ ÉS MŰSZAKI ELLENŐR KIVÁLASZTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , jegyzőkönyv  

9. MÓR ÉS TÁRSA KFT. ÁLTALI INGATLAN VÉTELI AJÁNLAT Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , értékbecslés  

10. CSAPADÉKVIZES PÁLYÁZAT - KÖZBESZERZÉSI AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

11. BALATONKENESE, ÓVODA U. 698 ÉS 672/1. HRSZ. ALATTI ÚTÉPÍTÉS KIVITELEZŐ KIVÁLASZTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

12. BALATONKENESE, ÓVODA U. ÚTÉPÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVILÁGÍTÁS KIÉPÍTÉS TÁRGYÁBAN KIVITELEZŐ KIVÁLASZTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

13. VAK BOTTYÁN STRAND ELŐTTI STRAND TÉR ÚTÉPÍTÉSI KIVITELEZÉSI ÁRAJÁNLAT KÉRÉSE Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

14. PAVILONSOROK FELMÉRÉSÉRE ÉRKEZETT ÁRAJÁNLAT MEGTÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , árajánlat  

15. AKTUÁLIS PÁLYÁZATI STÁTUSZRIPORT Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

16. LEJÁRT IDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

17. ÁSZ INTÉZKEDÉSI TERV MEGTÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , intézkedési terv  

18. MIKLÓS PÉTER KÉPVISELŐI INDÍTVÁNYA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

19. MEGÁLLAPODÁS TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉDI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

20. KREATÍV KENESE EGYESÜLET KÉRELME Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , kérelem  

21. SZABÓ GYÖRGY BEADVÁNYA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

Szociális és gyermekvédelmi rendelet felülvizsgálatról tájékozatás Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

Zárt ülés:
1. VÁLASZTÁSOKRA SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG TAGOK MEGVÁLASZTÁSA Előadó: Tömör István polgármester

2014.02.12 : Bizottsági meghívó
Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. BALATONKENESÉÉRT BARÁTI KÖR KÉRELME - LET LÉTREHOZÁSA, MEGÁLLAPODÁS TERVEZET MEGTÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FORDULÓS MEGTÁRGYALÁSA
2/A. ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGTÁRGYALÁSA
2/B. SZOCIÁLIS TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGTÁRGYALÁSA
2/C. TÁTORJÁN KFT. 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester kísérőlevél   , emlékeztetők   , költségvetési rendelet tervezet írásbeli indoklása   , költségvetési rendelet tervezet   , Költségvetési táblák 2014 kész 2   , Tátorján előterjesztés   , Tátorján tablók   , Élelmezési tablók  

3. KERÉKPÁROS PÁLYÁZAT - KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEZÁRÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1   , mell 2  

4. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ TÖRTÉNELMI EMLÉKEIT ŐRZŐ EMLÉKMŰVEK RENDBETÉTELE, RENOVÁLÁSA, HELYREÁLLÍTÁSA TÉMÁBAN Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

5. BSC tulajdonosi hozzájárulás kérelem Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

6. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

7. Siokom Hulladék gazdálkodás Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1   , mell 2   , mell 3  

8. Iskola utca 7. Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , jegyzőkönyv  

2014.01.30 : Bizottsági meghívó
Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

Kormányhivatal javaslata Levél  

1. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR 2014. ÉVI MUNKATERVÉRŐL TÁJÉKOZTATÁS, PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1   , mell 2   , mell 3  

2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Törlésre javasolt napirendi pont

3. VAGYONRENDELET FELÜLVIZSGÁLATA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1a   , mell 1b   , mell 1c   , tulajdoni lapok  

3/A. BALATONKENESE VÁROS TERÜLETÉN TALÁLHATÓ EGYES ÁLLAMI TULAJDONÚ INGATLANOK TÉRÍTÉSMENTES ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA ADÁSA Előadó: Tömör István polgármester , Előterjesztés   , tervezet   , mell 1a   , mell 1b   , mell 2a   , mell 2b   , mell 2c   , mell 2d   , mell 2e   , mell 2f   , mell 2g   , mell 2h   , megállapodás  

4. HULLADÉKRENDELET MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

5. A KÉPVISELŐI TISZTELETDÍJAKRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Törlésre javasolt napirendi pont Előterjesztés   , mell 1   , mell 2  

6. ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK FELÜLVIZSGÁLATA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

7. TÁRSULÁSBAN ELLÁTOTT SZOCIÁLIS TÉRÍTÉSI DÍJAK FELÜLVIZSGÁLATA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1  

8. BALATONKENESÉÉRT BARÁTI KÖR KÉRELME Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1   , mell 2  

9. SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL KÉRT KÖZOKTATÁSI HOZZÁJÁRULÁS Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

10. FULL-UNIVERSAL KFT SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS, KOMPENZÁLÁS Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

11. ÖBÖL TV KFT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS, BEADVÁNY Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1   , mell 2   , mell 3  

12. LENGYEL JÁNOS KÉPVISELŐ, KISS TAMÁS BIZOTTSÁGI TAG INDÍTVÁNYAI Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , előterjesztés 2  , előterjesztés 3  , előterjesztés 4  , előterjesztés 5  , előterjesztés 6 

13. BALATONKENESE, 6102/3. HRSZ-Ú INGATLAN MEGKÖZELÍTÉSE Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1  

14. SZÉCHENYI PARK VIZESBLOKK KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEZÁRÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1  

15. KERÉKPÁROS PÁLYÁZAT - KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEZÁRÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1  

16. CSAPADÉKVIZES PÁLYÁZAT - KÖZBESZERZ. ELJÁRÁS, BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

17. BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA - TERVEZÉSI AJÁNLATOK Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1  

18. BALATONKENESE, ÓVODA U. 698 ÉS 672/1. HRSZ. ALATTI ÚTÉPÍTÉS MUNKÁLATAI Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

18./A BALATONKENESE, ÓVODA U. 698 ÉS 672/1. HRSZ. ALATTI közvilágosítás Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

19. MENTŐÁLLOMÁS KIVITELEZŐ KIVÁLASZTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Törlésre javasolt napirendi pont

20. BALATONAKARATTYA, ISKOLA U. 7. KIVITELEZŐ KIVÁLASZTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Törlésre javasolt napirendi pont

21. BENEDEK LÁSZLÓ KÉRELEM Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1   , mell 2  

22. BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVI ADÓKRÓL ÉS KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJAKRÓL Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1  

23. SCD BALATON HOLDING ZRT. ÁLTAL OKOZOTT KÁROK MEGTÉRÍTÉSE Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1  

24. HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

25. MÓR ÉS TÁRSA KFT. ÁLTAL MEGVÉTELRE FELKÍNÁLT INGATLAN Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell 1   , mell 2  

26. TITOKTARTÁS ALÓLI FELMENTÉS Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

27. MB 55 BT TÁJÉKOZTATÁSA A MEGBÍZÁS SZERINTI PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATBAN Előadó: Tömör István polgármester Feljegyzés 1   , feljegyzés 2  

28. AKTUÁLIS PÁLYÁZATI STÁTUSZRIPORT Előadó: Tömör István polgármester Feljegyzés 1  

29. LEJÁRT IDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ Előadó: Tömör István polgármester Feljegyzés 1  

30. KBT TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , MEGÁLLAPODÁS   , MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS  

31. ISKOLAI MUNKAKÖZÖSSÉG TEREMBÉRLETI DÍJ ELENGEDÉSE IRÁNTI KÉRELME Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , mell  

32. THURY DENT KFT TÁJÉKOZTATÁSA HELYETTESÍTÉSRŐL Előadó: Tömör István polgármester Tájékoztatás  

33. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , határozat   , levél   , SZERZŐDÉS   , mell.1  

34. BART egyetértés bekérése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

35.I. fokú ép. hat. megáll. tervezet Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

2014.01.09 : Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. "BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA KULTÚRÁLÁÉRT" DÍJ ADOMÁNYOZÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

2. BALATONKENESÉÉRT BARÁTI KÖR KÉRELMÉNEK MEGTÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

3. BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA MAGASPARTFAL VÉDELME TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉS EREDMÉNYTELENNÉ NYILVÁNÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

4. TÁTORJÁN NONPROFIT KFT. TÁMOGATÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

2013.12.13 : Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK HELYZETÉRŐL Előadó: Tömör István polgármester

2. ADÓZTATÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ Előadó: Tömör István polgármester

3. TÁJÉKOZTATÓ A PÁLYÁZATOKRÓL, BERUHÁZÁSOKRÓL Előadó: Tömör István polgármester

4. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZOKTATÁS ÉS KÖZIGAZGATÁS ÁTSZERVEZÉSÉRŐL Előadó: Tömör István polgármester

5. KATASZTRÓFAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS Előadó: Tömör István polgármester

6. TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELEMRŐL Előadó: Tömör István polgármester

2013.12.04 : Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. ÁLLAMI TULAJDONÚ INGATLANOK ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA VÉTELE Előadó: Tömör István polgármester

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester

3. ÁGNES UTCAI TERÜLET ÁTADÁS ELFOGADÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1  

4. FÁCÁNOS KÖZ TERÜLET ÁTADÁS ELFOGADÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1  

5. SZÉCHENYI PARK KÖZVILÁGÍTÁS KARBANTARTÁSÁVAL, HIÁNYPÓTLÁSÁVAL VÁROSGONDNOKSÁG MEGBÍZÁSA Előadó: Tömör István polgármester

6. FARKAS SÁNDOR MEGBÍZÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   (megküldve 2013.12.13)

7. CIVIL SZERVEZETEK ELSZÁMOLÁSI HATÁRIDEJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester

2013.11.28 : Bizottsági meghívó
Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1   , melléklet 2  

2. Balatonkenese - Küngös Közoktatási Intézményi Társulás - a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2013. évi költségvetése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1   , melléklet 2   , melléklet 3  

3. Balatonkenese, Balatonfőkajár, Balatonvilágos, Csajág, Küngös Intézményfenntartó Társulás - a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény 2013. évi költségvetése Előadó: Tömör István polgármester , melléklet 1   , melléklet 2   , melléklet 3  

4. Balatonkenese Város Önkormányzat 2014. évre vonatkozó Éves Ellenőrzési Terve Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

5. A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1  

6. Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása (előző ülésről elnapolva) Előadó: Tömör István polgármester

7. SIOKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Kft. üzletrésze 50 %-ának átruházása a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

8. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1  

9. Városgondnokság szerződéses dolgozóinak 2014. évi alkalmazása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1   , melléklet 2  

10. Városgondnokság kérelme pénztárgépek vásárlására (előző ülésről elnapolva) Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

11. Balatonkenese Kippkopp Óvoda és Bölcsőde konyhablokk épületgépészeti leválasztása, a tervező kiválasztása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

12. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatár tervezete Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1  

13. Öböl TV kérelme (előző ülésről elnapolva) Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

14. Csapadékvizes pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljáráshoz bíráló bizottsági tagok választása és közbeszerzési eljárás megindítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

15. Széchenyi park közvilágítás Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1  

16. Balatonkenese 2014. évi közvilágítás villamos energia ellátási, és karbantartási szerződése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

17. Balatonkenese, 277/6 hrsz-ú ingatlan "építési tilalom" törlése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1  

18. Tájékoztató a Vak Bottyán utca szélesítése ügyében Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1  

19. Vak Bottyán strandon üzemelő vállalkozások kérése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

20. Háziorvosi központi ügyelet közös szervezéséről és támogatásáról szóló megállapodás módosítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1   , melléklet 2   , melléklet 3  

21. dr. Mohamed El Fadilné Simó Mariann által megvételre felajánlott pavilon (előző ülésről elnapolva) Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1  

22. Aktuális pályázati státuszriport Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

23. Lejárt idejű határozatokról tájékoztató Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

24. Törvényességi felhívás alapján a Közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletre vonatkozóan Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1  

25. Törvényességi felhívás a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2009. (I. 30.) rendeletre vonatkozóan Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1  

26. Törvényességi felhívás a Képviselő-testület 2013. június 10-i üléséről készült jegyzőkönyv vizsgálata alapján Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1  

27. Törvényességi felhívás jegyzőkönyvekkel kapcsolatban (előző ülésről elnapolva) Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

28. Balatonkenese Romantic Kemping területén kutyás kemping és szabadidő központ létrehozásához hozzájárulási kérelem Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1  

Zárt ülés:

1. Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja Előadó: Tömör István polgármester

< 2013.11.11 : Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1  

2. AVE Zöldfok Zrt - hulladékszállítási szerződéstervezet megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1  

3. LEADER pályázat - Széchenyi park vizesblokk közbeszerzési eljárás elindítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

4. Csapadékvizes pályázat - kiviteli tervek, műszaki ellenőr, közbeszerzési tanácsadó kiválasztása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés 1   , Előterjesztés 2  

5. Strand tér közvilágítási átalakítás és 0,4 kV-os légvezeték átalakítás földkábelre munkálatok elvégzésére kivitelező kiválasztása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

6. Polgármesteri Hivatal földszinti férfi WC-blokk munkálatainak elvégzésére kivitelező kiválasztása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

7. Polgármesteri Hivatal épületeinek épület-felújítás, átalakítás, korszerűsítés tervezési munkálatai Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

8. Balatonakarattyai Részönkormányzat javaslatának megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

9. Aktuális pályázati státuszriport Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

10. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

11. Tájékoztatás jegyzői szolgálati lakással kapcsolatban. Előadó: Tömör István polgármester - Szóbeli előterjesztés

12. Vételi szándék 3407 hrsz-ú ingatlanra Gángoly Emil részéről Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

13. Benedek László kérelem Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

14. Iskolai úszásoktatás támogatása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés 1   , Előterjesztés 2  

15. Az MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjában való pályázati részvételi lehetőség megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

16. Öregfiúk focicsapat sportcsarnok bérleti díjból kedvezmény kérése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

17. Shédl L. - Matacsalja u. közötti közvilágítás és járdaépítés kérdéséről tájékoztató Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

18. A 2013. Évi ÁSZ jelentésről tájékoztató és intézkedési terv tudomásul vétele Előadó: Tömör István polgármester ÁSZ jelentés ,     Előterjesztés  

19. BART kérelme külső szakértő igénybe vételéről leválással kapcsolatban Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1  

20. Közterület rendelet módosítása Előadó: Tömör István polgármester , melléklet 2  

21. Adórendelet módosítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

22. Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok beszámolója a településfejlesztési munkákról Előadó: Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok - Szóbeli előterjesztés

23. Közbeszerzési Bíráló Bizottságok felállításának módosítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

24. Öböl TV kérelme Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

25. Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása Előadó: Tömör István polgármester - Szóbeli előterjesztés

26. Óvodai SZMK kérelme Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

27. Közösségi együttélés alapvető szabályairól,és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

28. Törvényességi felhívás adórendeletekkel kapcsolatban Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

29. Törvényességi felhívás jegyzőkönyvekkel kapcsolatban Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

30. Városgondnokság kérelme pénztárgépek vásárlása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

2013.11.07 : Bizottsági meghívó
Meghívó
    Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

Napirend előtt - Mentőállomás Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

1. Tájékoztató a településfejlesztési feladatokról Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , tájékoztató  

2. Az Önkormányzat I - III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatás Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1   , melléklet 2   , melléklet 3  

3. 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1   , melléklet 2  

4. A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1  

5. Közművelődési Intézmény és Könyvtár intézményvezetői álláshelyre benyújtott pályázatok elbírálása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1  

6. AVE Zöldfok Zrt - hulladékszállítási szerződéstervezet megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1  

7. LEADER pályázat - Széchenyi park vizesblokk közbeszerzési eljárás elindítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

8. Csapadékvizes pályázat - kiviteli tervek, műszaki ellenőr, közbeszerzési tanácsadó kiválasztása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés 1   , Előterjesztés 2  

9. Strand tér közvilágítási átalakítás és 0,4 kV-os légvezeték átalakítás földkábelre munkálatok elvégzésére kivitelező kiválasztása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

10. Polgármesteri Hivatal földszinti férfi WC-blokk munkálatainak elvégzésére kivitelező kiválasztása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

11. Polgármesteri Hivatal épületeinek épület-felújítás, átalakítás, korszerűsítés tervezési munkálatai Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

12. Balatonakarattyai Részönkormányzat javaslatának megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

13. Aktuális pályázati státuszriport Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

14. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

15. Tájékoztatás jegyzői szolgálati lakással kapcsolatban. Előadó: Tömör István polgármester - Szóbeli előterjesztés

16. Vételi szándék 3407 hrsz-ú ingatlanra Gángoly Emil részéről Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

17. Benedek László kérelem Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

18. Iskolai úszásoktatás támogatása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés 1   , Előterjesztés 2  

19. Balatonkenese Sport Club pályázatának támogatása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

20. Öregfiúk focicsapat sportcsarnok bérleti díjból kedvezmény kérése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

21. Kippkopp Óvoda tornaterem bérbeadás Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

22. Shédl L. - Matacsalja u. közötti közvilágítás és járdaépítés kérdéséről tájékoztató Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

23. A 2013. Évi ÁSZ jelentésről tájékoztató és intézkedési terv tudomásul vétele Előadó: Tömör István polgármester ÁSZ jelentés ,     Előterjesztés  

24. BART kérelme külső szakértő igénybe vételéről leválással kapcsolatban Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1  

24. Közterület rendelet módosítása Előadó: Tömör István polgármester , melléklet 2  

25. Adórendelet módosítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

26. Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok beszámolója a településfejlesztési munkákról Előadó: Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok - Szóbeli előterjesztés

27. Közbeszerzési Bíráló Bizottságok felállításának módosítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

28. Öböl TV kérelme Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

29. Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása Előadó: Tömör István polgármester - Szóbeli előterjesztés

30. Óvodai SZMK kérelme Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

31. Közösségi együttélés alapvető szabályairól,és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

32. Aktuális pályázati státuszriport - téves - dr. Mohamed El Fadilné Simó Mariann által megvételre felajánlott pavilon Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

33. Törvényességi felhívás adórendeletekkel kapcsolatban Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

34. Törvényességi felhívás jegyzőkönyvekkel kapcsolatban Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

35. Városgondnokság kérelme pénztárgépek vásárlása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

36. Udvardy Gábor BART elnök kérelme Előadó: Előterjesztés  

2013.10.10 : Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. TŰZIFA IGÉNYLÉS LEHETŐSÉG Előadó: Tömör István polgármester  

2. A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester

3. KERÉKPÁROS PÁLYÁZAT KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ KIVÁLASZTÁSA Előadó: Tömör István polgármester

4. FŐÉPÍTÉSZ TÁJÉKOZTATÓJA A MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÜGYÉBEN Előadó: Tömör István polgármester

2013.10.02 : Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. PÁLYÁZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKHOZ BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK VÁLASZTÁSA ÉS A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK MEGINDÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester  

2. KERÉKPÁROS PROJEKT MŰSZAKI ELLENŐR KIVÁLASZTÁS Előadó: Tömör István polgármester

3. PÁLYÁZATI STÁTUSZRIPORT Előadó: Tömör István polgármester

4. LEJÁRT IDEJŰ HATÁROZATOKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ Előadó: Tömör István polgármester

5. KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY A VAK BOTTYÁN UTCA SZÉLESÍTÉSE ÜGYÉBEN Előadó: Tömör István polgármester

6. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ HOZZÁJÁRULÁSI KÉRELME Előadó: Tömör István polgármester

7. BALATONAKARATTYA, GÁSPÁR-TELEP UTJAIN SEBESSÉGKORLÁTOZÁS ELRENDELÉSE Előadó: Tömör István polgármester

8. ABACUS BALANCE BT. ÁLTAL MEGVÉTELRE FELAJÁNLOTT PAVILONOK Előadó: Tömör István polgármester

9. BAHART RÉSZVÉNY FELAJÁNLÁS Előadó: Tömör István polgármester

2013.09.26 : Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. TAPASZTALATOK A NYÁRI SZEZONRÓL Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1   , melléklet 2   , melléklet 3   , melléklet 4   , melléklet 5  

2. TÁTORJÁN KFT. BESZÁMOLÓJA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1   , melléklet 2  

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2013. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA
(2013. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSRŐL ELNAPOLVA) Előterjesztés   , melléklet 1   Előadó: Tömör István polgármester

4. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A TÖMPE ÉS TÁRSA KÖNYVVIZSGÁLÓ, GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ BT (VESZPRÉM) KÖZÖTTI KÖNYVVIZSGÁLÓI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN TÁJÉKOZTATÁS
(2013. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSRŐL ELNAPOLVA) Előterjesztés   , melléklet 1   Előadó: Tömör István polgármester

5. A PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA
(2013. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSRŐL ELNAPOLVA) Előterjesztés   , melléklet 1   , melléklet 12   Előadó: Tömör István polgármester

6. ÖNKORMÁNYZAT PERES ÜGYEIVEL KAPCSOLATOS JAVASLAT ÚJRATÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1   , melléklet 12  

7. PÁLYÁZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKHOZ BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK VÁLASZTÁSA ÉS A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK MEGINDÍTÁSA
(2013. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSRŐL ELNAPOLVA) Előadó: Tömör István polgármester

8. KERÉKPÁROS PROJEKT MŰSZAKI ELLENŐR KIVÁLASZTÁS Előadó: Tömör István polgármester

9. PÁLYÁZATI STÁTUSZRIPORT Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

10. LEJÁRT IDEJŰ HATÁROZATOKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

11. CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSI KÉRELMEINEK ELBÍRÁLÁSA
(2013. AUGUSZTUS 29-I ÜLÉSRŐL ELNAPOLVA) Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1  

12. KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY A VAK BOTTYÁN UTCA SZÉLESÍTÉSE ÜGYÉBEN Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

13. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ HOZZÁJÁRULÁSI KÉRELME Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

14. BALATONAKARATTYA, GÁSPÁR-TELEP UTJAIN SEBESSÉGKORLÁTOZÁS ELRENDELÉSE Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

15. ABACUS BALANCE BT. ÁLTAL MEGVÉTELRE FELAJÁNLOTT PAVILONOK Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

2013.08.29 : Bizottsági meghívó Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. A Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója a 2012/2013. tevékenységéről Előadó: Szabó Károlyné iskolaigazgató Előterjesztés   , melléklet  

2. A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2012/2013. évi tevékenységéről Előadó: Thury Attiláné óvodavezető Előterjesztés   , melléklet  

3. A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői álláshelyére javaslattétel Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

4. Bölcsődei átszervezés véleményezése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

5. Közművelődési Intézmény és Könyvtár intézményvezetői álláshelyére pályázati kiírás Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

6. Tájékoztató az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1   , melléklet 2   , melléklet 3   , melléklet 4   , melléklet 5   , melléklet 6  

7. A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló rendelet módosítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 1   , melléklet 2  

8. A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

9. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv egyeztetése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

10. Balatonkenese, közvilágítás bővítés 2013. Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

11. Pályázatok kapcsán közbeszerzési tanácsadó kiválasztása a beérkezett ajánlatok alapján, Bíráló Bizottság megválasztása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

12. Balatonkenese - Balatonfűzfő közigazgatási határ rendezése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

13. Településrendezési eszközök felülvizsgálatának kezdeményezése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

14. Balatonkenese, 1367/2. hrsz-ú beépítetlen terület ügye Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet   , melléklet  

15. Balatonakarattyai mentőállomás belső átalakítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

16. Javaslat települési értéktár és település értéktári bizottság létrehozására Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

17. Vételi szándék a Balatonkenese 3407 hrsz-ú ingatlanra Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

18. Tátorján társasüdülő strandbelépési ügye Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

19. Ladik u. ?. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

20. Végh Tibor Arnold szerződés megszüntetési és részletfizetési ügye Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

21. Tájékoztató a Bakony és Balaton térségi turisztikai kártyarendszerről Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

22. Civil szervezetek, alapítványok támogatási kérelmei Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

23. Területi Szociális Szolgáltató Intézmény méltányossági kérelme Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

24. Önkormányzat peres ügyeivel kapcsolatos javaslat Előadó: Tömör István polgármester

25. Pályázati státuszriport Előadó: Tömör István polgármester

26. Lejárt idejű határozatokról szóló tájékoztató Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

2013.06.27 : Meghívó
    Lejárt idejű határozatokról tájékoztató

NAPIRENDI PONTOK:

1. Tátorján bölcsőde és családi napközi átszervezéssel kapcsolatos határozathozatal Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

2. Beszámoló a Balatonakarattyai Településrészi Önkormányzat tevékenységéről Előadó: részönkormányzat (TÖT) vezetője Előterjesztés  

3. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , tervezet  

4. A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

5. Alapító okiratok módosítása:
- Kippkopp Óvoda és Bölcsőde
- Területi Szociális Szolgáltató Intézmény Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés (KIPPKOPP)
, módosítás, egységes szerkezet
Előterjesztés (TSZSZI)
, módosítás
, egységes szerkezet

6. Pályázati státuszriport Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

7. Lejárt idejű határozatokról szóló tájékoztató Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés

2013.06.20 : Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. TÁTORJÁN BÖLCSŐDE ÉS CSALÁDI NAPKÖZI TOVÁBBI MŰKÖDTETÉSE Előadó: Tömör István polgármester

2. KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE - NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS Előadó: Tömör István polgármester

3. PETNEHÁZY GERGŐ ÉS TÁRSAI PARTVÉDŐ MŰ ÉPÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS, SZERZŐDÉS Előadó: Tömör István polgármester

2013.06.19 : Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. BALATONAKARATTYA, ISKOLA U. 7. SZÁMÚ ÉPÜLET LEADER PÁLYÁZAT ÜGYE Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , M1   , M2   , M3   , M4  

2013.06.06- 2013.06.17 : Bizottsági meghívó
Meghívó
    Meghívó 06.17.
    Lejárt idejű határozatokról tájékoztató

NAPIRENDI PONTOK:

1. Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről Előadó: rendőrkapitány, őrsparancsnok Előterjesztés   , tájékoztató   , tájékoztató  

2. Tájékoztató a Polgárőrség tevékenységéről Előadó: Polgárőrség elnöke Előterjesztés   , beszámoló  

3. A város egészségügyi helyzetéről szóló beszámolók Előadó: háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos Előterjesztés   , dr. Détár Bianka   , fogorvos   , gyermekorvos  

4. Beszámoló a csecsemővédelem helyzetéről Előadó: védőnő Előterjesztés   , beszámoló  

5. Tájékoztató a központi ügyeleti rendszer működéséről Előadó: egészségügyi szolgáltató Beszámoló  

6. Tájékoztató a Balatonkenese Városért Közalapítvány működéséről Előadó: kuratórium elnöke Előterjesztés   , beszámoló  

7. Civil szervezetek szakmai és pénzügyi beszámolója 2012. évről Előadó: Tömör István polgármester

8. Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Vagyonmérleg értékelése. Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , vagyonmérleg értékelése  

9. Közterület-használat engedélyezéséről szóló rendelet megalkotása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , rendelet tevezet  

10. Balatonkenese Város nemzeti vagyonáról szóló 11/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , rendelet tevezet  

11. 2013. évi közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

12. Társulási megállapodások felülvizsgálata Előadó: Tömör István polgármester

13. LEADER pályázat beadása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

14. "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója" c. pályázathoz projektmenedzsment alkalmazása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

15. Iskola szakszolgálati feladatok átszervezése, alapító okirat módosítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

16. Iskola használati szerződés Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , szerződés  

17. Alapító Okirat módosítás - Közművelődési Intézmény és Könyvtár Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , okirat  

18. Alapító Okirat módosítás - Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , okirat  

19. Településrendezési terv módosítása, eljárásának lefolytatására megbízandó cég kiválasztása iránti képviselői indítvány Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , inditvány  

20. Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kft közhasznúsági jelentése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , Közhasznúsági jelentés   , jegyzőkönyv   , könyvvizsgálói jelentés  

21. Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kft I. negyedévi pénzügyi helyzetéről beszámoló Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

22. Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kft ügyvezetői álláshelyének pályázati kiírása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , pályázat  

23. PR-Telecom Zrt támogatási szerződése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , szerződés  

24. Öböl TV Kft támogatási kérelme Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , kérelem  

25. Balatonakarattyai Részönkormányzat (BART) tagok tiszteletdíja Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

26. Balatonakarattyai Részönkormányzat (BART) döntéseinek megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

27. Balatonkenese, 3531/3. hrsz-ú településvédelmi erdő terv szerinti tisztítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

28. Balatonkenesei Sportcsarnok - térelválasztó falra beérkezett árajánlatok megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

29. Balatonkenesei Általános Iskola - 5. sz. tanterem padlósüllyedésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

30. Térfigyelő kamerarendszer bevezetése (Vidikon Kft) Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

31. MTG Metro Gratis Kft. együttműködési javaslata Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

32. Vételi szándék a Balatonkenese 533/19 hrsz-ú ingatlanból 514 m2 területrészre Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

33. Balatoni Szálláshelyek Kft területbérleti kérelme - MÁV Gyermeküdülő előtti területrész Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

34. Sportcsarnok bérleti díjával kapcsolatos észrevétel Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

35. Magaspart Közhasznú Szabadidő és Sportegyesület Szervezet szerződése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

36. MED-SPIRIT Bt. eszköztámogatási kérelme Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

37. Szabó Tamás - közterület-használati díj és földhasználati díj tartozásra részletfizetés kérés Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

38. Nagy Béláné - közterület-használati díj és fölhasználati díj tartozásra részletfizetés kérés Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

39. Pólya Lajosné - közterület-használati díj tartozásra részletfizetés kérés Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

40. Horváth Ágnes lakásbérleti szerződés meghosszabbítás Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

41. Kelet-Balatoni Borlovagrend által szobor elhelyezéshez látványterv Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , kérvény   , melléklet  

42. Jurcsó János projekttámogató nyilatkozat iránti kérelme (Kenese-rendezvény Szociális Szövetkezet) Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

43. Balatoni Hajózási Zrt. - EAST-TRADE Kft. szerződés Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

44. Balatoni Hajózási Zrt. részvény felajánlás - Keszthely Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

45. Kacsaetető automata kihelyezése a Parti sétányon Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

46. Papp Katalin kérelme termelői piac kialakítására Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

2013.06.17.


23. Juscsák György kérelmének megtárgyalása

24. Mentőállomás terveinek megtárgyalása

25. Alsóréti Üdülőegyesület folyamatban lévő ügyeinek megtárgyalása

26. PR-Telecom Zrt támogatási szerződése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , szerződés  

27. Öböl TV Kft támogatási kérelme Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , kérelem  

28. Balatonakarattyai Részönkormányzat (BART) tagok tiszteletdíja Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

29. Balatonakarattyai Részönkormányzat (BART) döntéseinek megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

30. Balatonkenese, 3531/3. hrsz-ú településvédelmi erdő terv szerinti tisztítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

31. Balatonkenesei Sportcsarnok - térelválasztó falra beérkezett árajánlatok megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

32. Balatonkenesei Általános Iskola - 5. sz. tanterem padlósüllyedésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

33. Térfigyelő kamerarendszer bevezetése (Vidikon Kft) Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

34. MTG Metro Gratis Kft. együttműködési javaslata Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

35. Vételi szándék a Balatonkenese 533/19 hrsz-ú ingatlanból 514 m2 területrészre Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

36. Balatoni Szálláshelyek Kft területbérleti kérelme - MÁV Gyermeküdülő előtti területrész Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

37. Sportcsarnok bérleti díjával kapcsolatos észrevétel Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

38. Magaspart Közhasznú Szabadidő és Sportegyesület Szervezet szerződése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

39. MED-SPIRIT Bt. eszköztámogatási kérelme Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

40. Szabó Tamás - közterület-használati díj és földhasználati díj tartozásra részletfizetés kérés Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

41. Nagy Béláné - közterület-használati díj és fölhasználati díj tartozásra részletfizetés kérés Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

42. Pólya Lajosné - közterület-használati díj tartozásra részletfizetés kérés Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

43. Horváth Ágnes lakásbérleti szerződés meghosszabbítás Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

44. Kelet-Balatoni Borlovagrend által szobor elhelyezéshez látványterv Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , kérvény   , melléklet  

45. Jurcsó János projekttámogató nyilatkozat iránti kérelme (Kenese-rendezvény Szociális Szövetkezet) Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

46. Balatoni Hajózási Zrt. - EAST-TRADE Kft. szerződés Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

47. Balatoni Hajózási Zrt. részvény felajánlás - Keszthely Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

48. Kacsaetető automata kihelyezése a Parti sétányon Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

49. Kérelem termelői piac kialakítására Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

50. Erzsébet táborhoz kérelem (TSZSZI) Előadó: Tömör István polgármester

51. Képviselő-testületi ülések kezdési időpontjának megváltoztatása ügyében rendeletmódosítás előkészítésére vonatkozó megbízás

52. Thury Dent Kft. - pályázati lehetőség

53. Aggregátorvásárlás

54. Traffipaxok elhelyezése

55. Rendőrségi épület átalakítása, őrsparancsnok lakhatási támogatása

56. Honvéd Camping és a Vitorlás Sportegyesület javaslata

2013.05.17 :
2013.05.21 :
Meghívó
    , új meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. "BALATONKENESE - BALATONAKARATTYA MAGASPARTFAL VÉDELME" CÍMŰ PÁLYÁZAT KIVITELI TERVEINEK ELKÉSZÍTÉSE Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

2. VIS MAIOR TÁMOGATÁS IRÁNT BENYÚJTOTT PÁLYÁZATHOZ HATÁROZATHOZATAL Előadó: Tömör István polgármester  

3. ÖBÖL TV KFT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , szerződés  

2013.04.25 :
Bizottsági meghívó1
Meghívó
    Lejárt idejű határozatokról tájékoztató

NAPIRENDI PONTOK:

1. Balatonkenese Város Önkormányzata 2014. Évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

2. Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , 2012 évi ellenőrzési jelentés  

3. Átfogó értékelés a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , BESZÁMOLÓ  

4. A Területi Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolója tevékenységükről Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , BESZÁMOLÓ  

5. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pályázat kiírása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

6. Strandbelépők, kedvezmények, strand nyitva tartás Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , tervezet  

7. Tátorján Kft általi ingyenes nyári strandi animáció biztosítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

8. A településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet megalkotása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , hatástanulmány   , rendelet tervezet  

9. A településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet megalkotása Előadó: Tömör István polgármester rendelet tervezet   , Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek  

10. Balatonkenese város nemzeti vagyonáról szóló rendelet megalkotása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , rendelet tervezet   , hatástanulmány  

11. Kurucz Henrietta képviselői indítványa Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

12. Védelmi erdők erdőterv szerinti, egészségügyi állományritkító fakivágása Előadó: Tömör István polgármester  

13. Országos Mentőszolgálat együttműködési megállapodás Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

14. Fő u. 6-8. útépítés engedélyezési tervdokumentáció készítésre beadott ajánlatok Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

15. Behajtani tilos tábla kihelyezés - Széchenyi utca Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

16. A Balatonkenese 4802/7 hrsz-ú ingatlan értékesítése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

17. Abacus Balance Bt. - közterület-használati díj tartozásra részletfizetés kérés Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

18. Bíró Lajosközterület-használati díjjal kapcsolatos kérelme Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

19. Buglyóné Nagy Éva - közterület-használati díj tartozásra részletfizetés kérés Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

20. kk. Bakay Barbara (képviselője: Dukán Ildikó) - közterület-használati díj tartozásra részletfizetés Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

21. Elevenné Krizsó Mónika - közterület-használati díj tartozásra részletfizetés kérés Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

22. Frizolia Mihály terület-bérleti kérelme Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

23. Kmetz Adrián-lakásbérleti szerződés meghosszabbítás Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

24. Lantos András - közterület-használati díj tartozásra részletfizetés kérés Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

25. Polgár Tibor terület-bérleti kérelme Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

26. Seregélyesi László terület-bérleti kérelme Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

27. Dr. Mohamed El Fadilné Simó Marianna tulajdonában lévő építmény felajánlása megvételre Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

28. Veres János - közterület-használati díj tartozásra részletfizetés kérés Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

29. Veres Jánosné - közterület-használati díj tartozásra részletfizetés kérés Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

2013.04.15 :
Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL, VALAMINT A KÖZTERÜLET HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL SZÓLÓ 16/2011. (XII. 02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , tervezet   , Közterülethasználati rendelet egységes 2011. évi 16   , hatásvizsgálat  

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2012. (III. 09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , tervezet   , 2012. évi költségvetési módosítás IV. 1.  , 2012. évi költségvetési módosítás IV. 2.  , hatásvizsgálat  

3. BALATONKENESE VÁROS NEMZETI VAGYONÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , tervezet   , hatásvizsgálat  

4. VATICS ERZSÉBET TANÁCSNOK INDÍTVÁNYÁNAK MEGTÁRGYALÁSA - PR TELECOM AJÁNLATA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , PR-Telecom ajánlata  

5. LENGYEL JÁNOS KÉPVISELŐI INDÍTVÁNYAINAK MEGTÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester Full Universal Kft előterjesztés   , Full Universal mellékletek   , 71. sz. főút körforgalmi sziget   , 0204/3. hrsz-ú út   , B.akarattya, Napfény parkoló   , Gumirádli strand   , Rákóczi u. 7. sz. előtti csapadékvíz-elvezetés   , szilfa ültetés   , utcanév táblák pótlása  

6. BALATONAKARATTYAI RÉSZÖNKORMÁNYZAT ELŐTERJESZTÉSEINEK MEGTÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , költségvetés részletezése.  

7. SZÉCHENYI PARK FUTÓPÁLYA FELÜLET BURKOLATA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

8. ERDŐTELEPÍTÉSI TERV KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ AJÁNLAT Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , ajánlat  

9. SIMON BT. - ELŐVÁSÁRLÁSI JOGGAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

2013.04.04 :
Bizottsági meghívó1
Meghívó
    Lejárt idejű határozatokról tájékoztató

NAPIRENDI PONTOK:

1. Vagyonrendelet megalkotása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , Vagyonrendelet tervezet   , hatástanulmány  

2. Közbeszerzési terv elfogadása Előadó: Tömör István polgármester

3. A településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet megalkotása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , rendelet tervezet  

4. A településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet megalkotása Előadó: Tömör István polgármester rendelet tervezet  

5. Védelmi erdők erdőterv szerinti, egészségügyi állományritkító fakivágása Előadó: Tömör István polgármester

6. Építéshatósági kihelyezett ügyfélfogadás Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

7. Hulladékkezelési rendelet módosítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , rendelet tervezet   , melléklet   , hatástanulmány  

8. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló 16/2012. (VII. 04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , rendelet tervezet   , hatástanulmány  

9. A tiltott közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 19/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , rendelet tervezet  

10. 2012. évi költségvetési rendelet módosításának kidolgozásához határozathozatal Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

11. Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása Előadó: Tömör István polgármester ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS  

12. Területi Szociális Szolgáltató Intézmény szakmai anyagainak megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester

13. Tátorján Kft ügyvezetőjének lemondása, ügyvezetői feladatokkal történő megbízás Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   jegyzőkönyv  

14. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde - Alapító Okirat, Házirend megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , előterjesztés   , házirend   , alapító Okiratot módosító okirat  

15. Vatics Erzsébet tanácsnok indítványainak megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester

16. Lengyel János képviselői indítványainak megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester

17. Balatonakarattyai Részönkormányzat előterjesztéseinek megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester

18. Központi orvosi ügyelet szerződésének módosítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

19. KDOP-4.1.1/E kódszámú, Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója című pályázat saját forrásának változása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

20. Öböl Televízió támogatási keretösszegével kapcsolatos kérelem megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester Kérelem  

21. Alsóréti Üdülőegyesület kérelmeinek megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester sétány   , strand  

22. A Balatonkenesei Rendőrőrs osztályállású rendőrőrssé történő alakulásáról tájékoztató Előadó: Tömör István polgármester Belügyminiszter levele   , rendőrőrs  

23. Bánki Lajos közterület-használati tartozására részletfizetés kérése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

24. Marton Dénes közterület-használati díj mérséklési kérelme Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

25. Bagi Zoltán tulajdonában lévő építmény felajánlása megvételre Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

26. Újrakezdés 2003. Kft. (képviseli: Hegedűs Gézáné) Elővásárlási jogról való lemondás Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

2013.03.14 :
Bizottsági meghívó1
Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET TERVEZETÉNEK MEGTÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester Költségvetés módosítások magyarázata   , költségvetési rendelet tervezet   , táblázat 1   , táblázat 2   , táblázat 3   , táblázat 4   , táblázat 5   , táblázat 6   , táblázat 7   , táblázat 8   , táblázat 9  

2. BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA A ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET ELFOGADÁSA ELŐTT Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , költségvetési rendelet tervezet   , táblázat  

2013.02.28 :
Bizottsági meghívó1
Bizottsági meghívó2
Meghívó
    Lejárt idejű határozatokról tájékoztató

NAPIRENDI PONTOK:

1. Balatonkenese Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , Városgondnokság tájékoztatási költségvetéssel kapcsolatban  

2. Az Önkormányzat turisztikai, idegenforgalmi, településarculat kialakítási és fenntartási feladataival kapcsolatos döntések. Felkészülés a nyári szezonra. Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , Közműv Int   , Tourinform Iroda   , Városgondnokság1   , Városgondnokság2  

3. Orvosi szerződések felülvizsgálata Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

4. Orvosi ügyelet támogatása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , Eü_KözpontKft_költségvetési terv  , új megállapodás tervezet  , orvosi ügyelet  , táblázat  , önkormányzati támogatás kalkuláció 

5. Gyermekorvosi rendelők közmű költségeiről tájékoztató Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

6. Tájház működési engedélyének módosításához fenntartói nyilatkozat megadása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   ,Tájház működési engedély módosítás kérelem  

7. Iskola sportcsarnok, informatikai terem bérleti díja, nyári táboroztatás díja Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

8. Óvoda éttermének bérleti díja Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

9. Helyiségbérleti díjak megállapítása Bercsényi strandon Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

10. Uszodai oktatás költsége Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

11. AVE Zöldfok Zrt ajánlata zöldhulladék elszállítására Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , ajánlat  

12. AVE Zöldfok Zrt átalakulásához részvénytulajdonosi nyilatkozattétel Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , megkeresés  

13. Víz-Környezet Kft megkeresése szolgalmi jog bejegyzés ügyében Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , határoza   , megkeresése  

14. MÁV Gyermeküdülő - SAT CM Kft bérleti szerződés megszüntetés Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

15. Simon Bt. (B.akarattya Napfény pavilonsor) elővásárlási jogról döntéshozatal Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

16. Kelemen Attiláné (B.kenese, Fő u. 2.) elővásárlási jogról döntéshozatal Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

17. Szabó Tamás (Vak B. pavilonsor) elővásárlási jogról döntéshozatal Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

18. Göcsei György ingatlanrész térítésmentes felajánlása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

19. Szabó Ervin nyilvános WC üzemeltetés Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

20. 4802/7. ingatlan megvásárlása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

21 Balatonvilágosi pénzügyi elszámolásról tájékoztatás Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

22. Mókuska Bölcsőde tárgyi eszközeinek átadása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , Papkeszi polgármesteri levél  

23. KDOP-4.1.1/E-11 kódszámú, Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója című pályázat kapcsán képviselői előterjesztés Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

24. Labdarúgó Klub részére LEADER pályázathoz adott 2 M Ft kölcsön visszafizetés Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet 

25. Balatonkenese, Kossuth u. 1031 hrsz-ú ingatlanon gépkocsi bejáróhoz tulajdonosi hozzájárulás kérés Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

 26. Környezetvédelmi felülvizsgálatra megbízás Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

27. Veterán autós találkozóra 100 fős ebéd kérése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

2013.02.18 : Bizottsági meghívó
Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET TERVEZETÉNEK MEGTÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester költségvetés szöveges kiegészítései  
, táblázat 1  , 2   , 3   , 4   , 5    

2013.01.31 : Bizottsági meghívó
Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2013. évi munkatervéről tájékoztatás Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  
, munkaterv  
, rendezvényterv  

2. Közművelődési Intézmény és Könyvtár Alapító Okirat módosítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  
, módosítás  
, egységes szerkezetben  

3. Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat alapító okiratainak módosítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  
, módosítás  
, egységes szerkezetben  

4. Háziorvosi szerződések felülvizsgálata Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

5. Balatonkenese, Óvoda u. 8. szám alatti rendelő közműköltségeinek megosztása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

6. Átszervezés Óvoda - Városgondnokság Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

7. Területi Szociális Szolgáltató Intézmény - kérelem álláshelyek létrehozására Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , kérelem   , melléklet  

8. Munkába járás költségeinek átvállalása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

9. Alsóréti Üdülőegyesület javaslatai 2013. évre vonatkozóan Előadó: Tömör István polgármester Kérés   , költségvetési koncepciójoz  

10. Polgárőrség épületrész használati kérelme Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , Megkeresés  

11. 533/19. hrsz-ú ingatlanrész vételi szándék bejelentése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , térkép  

12. Hermann Róbert vételi szándék bejelentése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , kérelem  

13. OMSZ Balatonakarattyai Mentőállomás felújítási lehetőségéről tájékoztatás Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

14. EastCraft Kft - Hotel Marina Port szálloda bővítés parkolási igény kérelem Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

15. Balatonfűzfő - közigazgatási határegyeztetéshez bizottság létrehozására javaslat Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

16. HEMO fejlesztéséhez együttműködési megállapodás Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , megállapodás   , melléklet  

17. Zsindelyes Csárda - ügyvédi megbízás Előadó: Tömör István polgármester

2013.01.15 : Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. A KDOP-4.1.1/C-11-2012-0003. AZONOSÍTÓ SZÁMÚ, "BALATONKENESE - BALATONAKARATTYA MAGASPARTFAL VÉDELME" CÍMŰ PROJEKT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSÉNEK MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDOSÍTÁSOK Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

2012.12.13 : Bizottsági meghívó
Meghívó
    Együttes képviselő-testületi ülésére

NAPIRENDI PONTOK:

1. HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJAK MEGTÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , rendelet tervezet   , hatástanulmány   , AVE Zöldfok melléklet  

2. KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Előadó: Tömör István polgármester

3. SOMI REGIONÁLIS HULLADÉKKEZELŐ TELEP FEJLESZTÉSÉRE BENYÚJTOTT PÁLYÁZAT Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , 1melléklet   , 2melléklet  

4. TÁTORJÁN - SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓHÁZ KFT KÉRELME Előadó: Tömör István polgármester

5. ORVOSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA Előadó: Tömör István polgármester

6. ENERGETIKAI- ÉS KÖZVILÁGÍTÁS PÁLYÁZAT Előadó: Tömör István polgármester

7. VAK BOTTYÁN STRAND "NYÚLVÁNY" PÁLYÁZATHOZ BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK VÁLASZTÁSA Előadó: Tömör István polgármester

8. KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS MÁV ZRT-VEL Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , MÁV Konzorciumi megallapodas  

9. KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS, ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Előadó: Tömör István polgármester

10. MINI - CAMP KFT (KESZTHELY) PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS Előadó: Tömör István polgármester

11. CSÁNGÓ BÁL MEGSZERVEZÉSÉHEZ TÁMOGATÁSI KÉRELEM Előadó: Tömör István polgármester

2012.12.12 : Bizottsági meghívó
Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLLAMI ÁTADÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZERZŐDÉS ELFOGADÁSA Előadó: Tömör István polgármester MEGÁLLAPODÁS   , SZABÁLYZATOK   , Intézményfenntartói társulás megszüntetéséről   , fenntartói jog átadás  

2012.11.29 : Bizottsági meghívó
Meghívó
    Forgatókönyv
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves helyzetéről Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , tájékoztató   , intézményi széttagolt bevétel   , intézményi széttagolt kiadás   , III negyedévi VÉGREHAJTÁS TÁBLÁZATOK  

2. 2013. évi költségvetési koncepció megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

3. 2013. évi ellenőrzési terv jóváhagyása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

4. A helyi adórendelet módosítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , tervezet   , hatásvizsgálat  

5. A 2013. évi hulladékszállítási díjak megállapítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , levél   , hatásvizsgálat   , nyilatkozat  

6. A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , tervezet   , tervezet  

7. Népszavazás időpontjának kitűzése Balatonakarattya leválása kapcsán Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

8. MÁV Zrt.-vel a Bercsényi lejáró melletti kivitelezési munkákhoz kötendő szerződés tervezet megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , email   , megállapodás javított -ugyvedi  

9. Parti sétány területhasználat Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , térkép  

10. Balatonkenese, Nagykuti u. és Kossuth u. közötti rész csapadékvíz-elvezető rendszer megépítése ügyében Bókkon Tamás előterjesztése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

11. TSZSZI - Csajágon házi segítségnyújtás biztosításához létszám igény Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , kérelem  

12. Intézményi okiratok módosítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , ALAPÍTÓ OKIRAT   , előterjesztés   , előterjesztés   , Általános Iskola, mint kötelező felvételt biztosító iskola   , felvételi körzetek  

13. 2013. évi közvilágítás karbantartási szerződése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , árajánlat 1   , árajánlat 2  

14. Full Universal Kft büfé szociális blokk összekötése Gumirádli strandon Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , előterjesztés  

15. Öböl TV 2013. évi támogatása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , kérelem  

16. Elővásárlási jogról való lemondás megtárgyalása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , szerződés  

17. Lakásbérleti kérelem Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , kérelem  

18. Pannónia Citerazenekar, mint városi zenekar Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , kérelem  

19. "Balaton Régió Közbiztonságáért Díj" odaítélésének támogatása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

20. Tájékoztatás mentőállomás üzemeltetési szándékról Előadó: Tömör István polgármester TÁJÉKOZTATÁS   , levél  

? . Erdei parkoló egészségügyi fakivágás ügyéhez főépítészi tájékoztató Előadó: Tömör István polgármester TÁJÉKOZTATÁS   , levél  

? . Ingatlan vásárlás Előadó: Tömör István polgármester TÁJÉKOZTATÁS  

Zárt ülés: "Strand nyúlvány" pályázathoz közbeszerző kiválasztása Előadó: Tömör István polgármester

2012.11.21 : Bizottsági meghívó
Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. TSZSZI - IDŐSEK OTTHONA BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG JAVASLATA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , kalkulácíó 1   , kalkulácíó 2   , pontozás   , határozat Csajág  

2. KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, TÁTORJÁN BÖLCSŐDE BEVÉTELEI - KIADÁSAI Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

3. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HATÁROZATÁRÓL TÁJÉKOZTATÁS Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

4. TÁJÉKOZTATÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL KAPCSOLATBAN Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

5. ZSINDELYES CSÁRDA EGYSZERŰSÍTETT ÉRTÉKBECSLÉSE Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , értékbecslése  

6. BALATONAKARATTYA, ERDEI PARKOLÓ EGÉSZSÉGÜGYI FAKIVÁGÁS Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , jegyzőkönyv  

7. SZÓBELI TÁJÉKOZTATÁS PÁLYÁZATOK ELNYERÉSÉRŐL Előadó: Tömör István polgármester

8. BALATONKENESE, 0202. HRSZ-Ú KÜLTERÜLETI ÚT TÖRZSVAGYONBÓL TÖRTÉNŐ KIVÉTELE Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

2012.11.15 : Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. TSZSZI - IDŐSEK OTTHONA BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG JAVASLATA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , kalkulácíó 1   , kalkulácíó 2   , pontozás   , határozat Csajág  

2. KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, TÁTORJÁN BÖLCSŐDE BEVÉTELEI - KIADÁSAI Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

3. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HATÁROZATÁRÓL TÁJÉKOZTATÁS Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

4. TÁJÉKOZTATÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL KAPCSOLATBAN Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

5. ZSINDELYES CSÁRDA EGYSZERŰSÍTETT ÉRTÉKBECSLÉSE Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , értékbecslése  

6. BALATONAKARATTYA, ERDEI PARKOLÓ EGÉSZSÉGÜGYI FAKIVÁGÁS Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , jegyzőkönyv  

7. SZÓBELI TÁJÉKOZTATÁS PÁLYÁZATOK ELNYERÉSÉRŐL Előadó: Tömör István polgármester

2012.10.25 : Bizottsági meghívó
     Meghívó
         Lejárt idejű határozatokról tájékoztató

NAPIRENDI PONTOK:

1. Tájékoztató a településfejlesztési feladatokról Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés,   tájékoztató  

2. Beszámoló a helyi adókkal kapcsolatban, az adórendelet módosításának előkészítése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

3. Tátorján Kft - Mókuska Bölcsőde dolgozóinak végkielégítése; ügyvezetői állás Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés,   előterjesztés,   határozat 1,   kivinat  

4. Általános iskolában fizetendő térítési- és tandíjak felülvizsgálata Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

5. Képviselői indítvány Balatonakarattya leválása kapcsán Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés,   inditvány  

6. Bercsényi strand és környezete felújítási terveihez kötendő szerződések Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , beadvány   , tervezet 1   , tervezet 2  

7. Balatonkenese, 2934/2-2935 hrsz-ú belterület telekalakítása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

8. Kertmozi bérbeadásának megtárgyalása - Tuti IT Kft megkeresése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , beadvány  

9. Ajándékozási szerződés - Kungl Gabriella kérelme Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , kérelem  

10. Takácsné Kakas Irén lakásbérleti szerződés meghosszabbítás Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , kérelem  

11. Zongor Györgyi lakásbérleti szerződés meghosszabbítás Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés ,   beadvány  

12. Elővásárlási jogról való lemondás - Dr. Toldy Miklós ügyvéd kérelme Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

13. Közterület kijelölés árusításra - Pilinszky Zsuzsanna megkeresése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés,   kérelem  

14. Ügyvédi meghatalmazás a TSZSZI és Szabóné Öcsi Mónika felperes ügyében Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés,   kérelem  

15. TSZSZI intézményvezetőjének kérelme (érk.: 2012. 10. 18-án 15,30 órakor) határozattervezet, előterjesztés készül: 2012. 10. 24. napjára Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

16. Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat kiírása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

17. Pannónia Citerazenekar kérelme Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés,   kérelem  

18. BAHART részvény-átruházási szerződés módosításának aláírása Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés,   megállapodás  

19. Ügyvédi tájékoztató folyamatban lévő peres eljárásokról Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

20-28. UJ ÜGYEK. Előadó: Tömör István polgármester 1,   2,   3,  

2012.09.27 : Bizottsági meghívó
Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. TAPASZTALATOK A NYÁRI SZEZONRÓL Előadók: Győrfi Károlyné intézményvezető, Kelemen Viktória irodavezető, Kelemen Zoltán városgondnok, Hollósiné Kovács Ildikó Tátorján Kft ügyvezető, Üdülőegyesületek vezetői
Alsóréti Üdülőegyesület beszámolója,   Balatonakarattya Fürdőtelep Egyesület beszámolója,   Közművelődési Intézmény,   Tátorján beszámoló,   Tourinform Iroda,   Városgondnokság beszámolója  

2. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés,   tájékoztató levél,   VÉGREHAJTÁS TÁBLÁZATOK  

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester költségvetés III módosítása,   módosítás táblák,   előterjesztés táblázatai ,   hatástanulmány ,   rendelet tervezet  

4. TILTOTT KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA Előadó: Tömör István polgármester hatástanulmány ,   előterjesztés melléklete,   Előterjesztés  

5. VEGYES ÜGYEK:. Előadó: Tömör István polgármester

5. 1. KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYI IRATAINAK MÓDOSÍTÁSA Előterjesztés ,   mellékletek  

5. 2. BETÉTLEKÖTÉSRE KÉRT AJÁNLATOK MEGTÁRGYALÁSA Előterjesztés ,  

5. 3. DÖNTÉSHOZATAL A 2013. ÉVI ISKOLAFENNTARTÁSRÓL Előterjesztés ,  

5. 4. ISKOLABÜFÉ BÉRLETI DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA Előterjesztés ,   mellékletek  

5. 5. MB 55 BT-VEL TÖRTÉNT EGYEZTETÉSRŐL TÁJÉKOZTATÁS

5. 6. MAGASPART KÖZHASZNÚ SZABADIDŐ ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZET BEADVÁNYA

5. 7. KISAJÁTÍTÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRELEM MEGTÁRGYALÁSA előzmény,   előterjesztés  

5. 8. -5.14. UJ ÜGYEK.

6. ZÁRT ÜLÉS:
DÖNTÉSHOZATAL A BEÉRKEZETT JEGYZŐI PÁLYÁZATOKRÓL

2012.06.11 : Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. MAGASPARTFAL PÁLYÁZAT ÖNRÉSZ - HATÁROZAT MÓDOSÍTÁS Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , KTG terv   , 2011 évi határozat  

2. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSA BALATONVILÁGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRŐL Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , B.világos határozat  

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!Mellékelten küldjük a 2012.05.15-én Siófokon tartott - a somi hulladéklerakó fejlesztésével és a hulladékgazdálkodást érintő változásokkal kapcsolatos - Hulladékgazdálkodási Tájékoztató Fórumról készült emlékeztetőt, valamint továbbítjukaz Energia Központ tárgyi vonatkozásban küldött tájékoztató levelét.


Varga Gyula István
ügyvezető
Tájékoztató   , fórum  

2012.05.31 : Bizottsági meghívó
Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , M8   , hatástanulmány   , renelettervezet   , M1   , M2   , M3   , M4-5   , M6   , könyvvizsgálói jelentés  

2. A SZABÁLYSÉRTÉSI TÉNYÁLLÁST TARTALMAZÓ EGYES RENDELETEK SZABÁLYSÉRTÉSI TÉNYÁLLÁSAINAK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA Előadó: Tömör István polgármester renelettervezet  

3. TÁJÉKOZTATÓ A BALATONKENESE VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉRŐL Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , beszámoló   , M1  

4. A VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ Előadók: háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos Előterjesztés   , Dr. Meláth Viola beszámoló   , Dr. Németi S. háziorvosi beszámoló   , Dr. Taubert Márta beszámoló   , Fogorvos beszámoló  

5. BESZÁMOLÓ A CSECSEMŐVÉDELEM HELYZETÉRŐL Előadó: védőnő Előterjesztés   , védőnő beszámolója.  

6. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG HELYZETÉRŐL Előadó: rendőrkapitány, őrsparancsnok Előterjesztés   , beszámoló  

7. TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRŐRSÉG TEVÉKENYSÉGÉRŐL Előadó: Polgárőrség vezetője Előterjesztés   , beszámoló  

8. VEGYES ÜGYEK. Előadó: Tömör István polgármester

8. 1. KELET-BALATONI KISTÉRSÉGI KERÉKPÁRUTAK BALATONAKARATTYA - BALATONFŐKAJÁR - CSAJÁG - KÜNGÖS Előterjesztés   , M1  

8. 2. KIKÖTŐ U. 3. SZÁMÚ INGATLAN ELÉ MEGÁLLNI TILOS TÁBLA KIHELYEZÉSE Előterjesztés   , M1  

8. 3. HULLÁM UTCA LEZÁRÁSA, ILLETVE ZSÁKUTCA TÁBLA KIHELYEZÉSE Előterjesztés   , M1  

8. 4. BALATONKENESE, NAGYKÚTI U. CSATORNANYOMVONAL HELYREÁLLÍTÁSA Előterjesztés   , M1-5  

8. 5. BALATONKENESE, 2935 HRSZ-Ú BELTERÜLET KÖZMŰVESÍTÉSE Előterjesztés   , M1  

8. 6. VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA - VISSZAVÁGÁSA Előterjesztés   , levél  

8. 7. ÚTKIALAKÍTÁS BALATONKENESE ÉS BALATONFŰZFŐ KÖZIGAZGATÁSI HATÁRÁN Előterjesztés  

8. 8. BALATONKENESEI INGATLANOK BALATONFŰZFŐ KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉHEZ CSATOLÁSA Előterjesztés   , levél  

8. 9. SZÚNYOGIRTÁS MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE Előterjesztés   , levél  

8. 10. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS 168/2012. (IV. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA Előterjesztés   , határozat tev.  

8. 11. INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSA BALATONVILÁGOS RÉSZÉRŐL

8. 11/A. BALATONVILÁGOS ÉS BALATONKENESE ÖNKORMÁNYZATÁNAK TAGINTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÁS) Tájékoztatás Bvilágos elszámolásáról   , intézményi társulási megállapodás felmondása B.világos részéről - iskola előterjesztés   , intézményi társulási megállapodás felmondása B.világos részéről - óvoda előterjesztés  

8. 12. ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 2 ELSŐ OSZTÁLY INDÍTÁSA A 2012-2013. TANÉVBEN. Előterjesztés  

8. 13. ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 2 HETEDIK OSZTÁLY INDÍTÁSA A 2012-2013. TANÉVBEN. Előterjesztés  

8. 14. TÁTORJÁN KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS; NYÁRI STRANDI ANIMÁCIÓ Előterjesztés   , levél   , közhasznúsági jelentés  

8. 15. MB 55 BT SZÁMLÁIVAL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉS

8. 16. LENGYEL JÁNOS KÉPVISELŐI INDÍTVÁNYAI:
- FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS
- VÁROSKÉP JAVÍTÁS
- KÖZVILÁGÍTÁS BŐVÍTÉS Előterjesztés   , városkép javítás   , KÖZVILÁGÍTÁS   , felszíni vízelvezetés   , Közvilágitás bővités   , B.kenese vízrend.koncepció tervének elkészítése  

8. 17. SZÉCHENYI U. BURKOLAT MEGERŐSÍTÉS ZAJ MEGFELELŐSÉGI VIZSGÁLATA Előterjesztés  

8. 18. ÁLLOMÁS ÉS BEREK UTCÁK VÍZELVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS TERVEZŐI PLUSZ KÖLTSÉGEK

8. 19. SCHÉDL UTCAI TÁBOR SZÁLLÁS DÍJÁNAK MEGHATÁROZÁSA

8. 20. KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET MŰKÖDÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÁS Előterjesztés   , levél   , M1  

8. 21. DR. MELÁTH VIOLA GYERMEKORVOS TÁJÉKOZTATÓ LEVELE Előterjesztés   , levél  

8. 22. BENCZE JÓZSEFNÉ LAKOSSÁGI KÉRELME VAK B. STRANDON KINTI ZUHANYZÓ IRÁNT Előterjesztés   , levél  

8. 23. BRACCINI ÉVA LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYKUTATÁSSAL KAPCSOLATOS LEVELÉRŐL TÁJÉKOZTATÁS Előterjesztés   , levél  

8. 24. BAHART TŐKEJUTTATÁSRÓL TÁJÉKOZTATÁS Előterjesztés   , levél  

9. ZÁRT ÜLÉS.

9. 1. RÁKÓCZI U. 43. SZ. ALATTI INGATLAN TULAJDONI HÁNYAD ELBIRTOKLÁSA

9. 2. INGATLAN FELAJÁNLÁSA MEGVÉTELRE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZÁMÁRA

9. 3. KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ MÉRSÉKLÉSE IRÁNTI KÉRELEM

9. 4. ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS MEGHOSSZABBÍTÁSA - 2 DB

9. 5. LOCSOLÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS

9. 6. TERÜLETBÉRLETI KÉRELEM

2012.05.14 : Bizottsági meghívó
Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL SZÓLÓ 22/2004. (VI. 28) ÖNKORMÁNYZAT RENDELET MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , hatástanulmány   , renelettervezet  

2. BALATONAKARATTYÁN VASÚTVONAL RÉZSŰ MEGTÁMASZTÓ SZERKEZET ÉPÍTÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÁS Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , MÁV Pályavasúti Üzletág ig levél  

ZÁRT ÜLÉS:

1. "KOVI" - TELEK PERES ÜGYE Előadó: Tömör István polgármester

2. DR. IMRÉDY ÜGYVÉDI IRODA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET MEGTÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester

2012.04.26 : Bizottsági meghívó
Meghívó
   

NAPIRENDI PONTOK:

1. CIVIL SZERVEZETEK 2012. ÉVI PÁLYÁZATAINAK ELBÍRÁLÁSA ÉS BESZÁMOLÓ 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÜKRŐL. Előadó: Tömör István polgármester

2. BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET MEGALKOTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   ,hatástanulmány   ,pénzmaradványának elfogadása   ,R E N D E L E T - T E R V E Z E T   ,táblázat 1   ,táblázat 2   ,táblázat 3   ,táblázat 4   ,táblázat 5   ,táblázat 6   ,táblázat 7  

3. 2011. ÉVI VAGYONMÉRLEG ÉRTÉKELÉSE, JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONHASZNOSÍTÁSÁRA. Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

4. ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS MEGTÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   Előterjesztés  

5. A SZERVEZETT TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ 1/2009.(I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Előterjesztés   ,rendeletterv   ,hatástanulmány  

6. A HELYI NÉPSZAVAZÁS ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , rendelettervezet   , hatástanulmány  

6/1. Balatonakarattya leválásáról szóló népszavazás időpontjának kitűzése Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

6/2. Balatonakarattya leválását előkészítő bizottságnak Balatonakarattya, mint önálló település működőképességének vizsgálati anyaga Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

7. A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN LÉVŐK RÉSZÉRE ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDTETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   ,rendeletterv   ,hatástanulmány  

8/1. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK 2011. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL. Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

8/2. A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA TEVÉKENYSÉGÉRŐL Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   ,beszámoló  

9. VEGYES ÜGYEK Előadó: Tömör István polgármester

9. 1. VÁROSGONDNOKSÁG TÁJÉKOZTATÁSA STRANDBELÉPŐKRŐL, NYITVA TARTÁSRÓL, VALAMINT A LIDÓ STRAND PARKOLÁS RENDJÉNEK, ILLETVE A BERCSÉNYI STRAND CSÓNAK MENHELY HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL. Előterjesztés  

9. 2. BALATONKENESE, 2935 HRSZ-Ú BELTERÜLET KÖZMŰVESÍTÉSE Előterjesztés  

9. 3. 5301/120 HRSZ-Ú KÖZÚT FORGALOMKORLÁTOZÁSA, VAGY LEZÁRÁSA Előterjesztés  

9. 4. BALATONKENESE, TRT MÓDOSÍTÁSA A KOPPÁNY SOR- LIDO STRAND KÖRNYEZETÉBEN Előterjesztés   , Főépítészi vélemény  

9. 5. BALATONAKARATTYA LEVÁLÁSÁT ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG KÉRELMEI: TEMETŐ ÜZEMELTETÉS   , TSZSZI-HEZ TÖRTÉNŐ KAPCSOLÓDÁS   , Előkészítő Bizottság levele   , választási rendelt módosítás kezdeményezése  

9. 6. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIVIZSGÁLÁSÁRA LÉTREHOZOTT MUNKACSOPORT MEGSZŰNTETÉSE Előterjesztés  

9. 7. MÁV TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGÁLLÓHELY ÜZEMELTETÉSE KAPCSÁN Előterjesztés  

9. 8. TÁJÉKOZTATÁS TANULÓI LAPTOP PROGRAM TÁRGYÚ TIOP PÁLYÁZAT LEZÁRÁSÁRÓL Előterjesztés  

9. 9. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK: -
Előterjesztés   , Tudásdepó- Expressz- a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében   , Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában  

9. 10. KULTÚRA HÁZA FELÚJÍTÁSA "TÉGLA / VAKOLATJEGY" ÁRUSÍTÁSA SEGÍTSÉGÉVEL Előterjesztés   , Kultúra háza - felújítás  

9. 11. MIKLÓS PÉTER KÉPVISELŐI INDÍTVÁNYAIVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
- TSZSZI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATBAN
- ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ KFT ALAPÍTÁSA VÁROSÜZEMELTETÉSI, VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELADATOK ELLÁTÁSÁRA KDOP kronológia - közbeszerzői eljárás   , KDOP kronológia   , Miklós P. előterjesztés - Önkormányzati tulajdonú Kft.   , ügyvédi előterjesztés önkormányzati tulajdonú cég alapítására   , városgazdálkodás Kft előterjesztés  

9. 12. KÖZALAPÍTVÁNY ÚJ TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA Előterjesztés  

9. 13. TÁMOGATÁS IRÁNTI EGYEDI KÉRELMEK:
- RENDŐRKAPITÁNYSÁG
- SÜMEGI RÖPLABDA EGYESÜLET
- CSEH KÁROLY - FOCIPÁLYA
- ORSZÁGÚTI TIGRISEK
- MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY
- RÁKÓCZI SZÖVETSÉG
- BALATONI FUTÁR
- NAGY KÁLI KÖNYV SZPONZORI LEHETŐSÉG
- DABAS EMLÉKMŰ TÉGLAJEGY-VÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG

9. 14. BAHART RÉSZVÉNYEK FELAJÁNLÁSA MEGVÉTELRE - KESZTHELY Előterjesztés  

10. ZÁRT ÜLÉS Előadó: Tömör István polgármester

10. 1. HELYREHOZATALI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA

10. 2. INDIKATÍV AJÁNLAT MÉHNYAKRÁK PREVENCIÓS PROGRAMRA - 2012

10. 3. BALATONAKARATTYA KERTMOZI ÜZEMELTETÉSE

10. 4. MAGÁNTULAJDONBAN LÉVŐ INGATLAN FELAJÁNLÁS MEGVÉTELRE

10. 5. WOLF VIKTÓRIA MUNKAÜGYI PERÉBEN ÜGYVÉDI MUNKADÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA

10. 6. BALATONKENESE, KDOP-5.2.2/A-09-2009-0010 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT - ÚJ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELINDÍTÁSA

2012.04.04 :

NAPIRENDI PONTOK:

1. BALATONKENESE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA Előadó: Tömör István polgármester

2. GYERMEKORVOSI ALAPELLÁTÁSRA BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
(AMENNYIBEN ÉRINTETTEK KÉRIK, ZÁRT ÜLÉSEN TÁRGYALANDÓ) Előadó: Tömör István polgármester

ZÁRT ÜLÉS:
1. DR. HORVÁTH KLAUDIA - MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Előadó: Tömör István polgármester

2012.03.29 : Bizottsági meghívó
Meghívó
    Lejárt idejű határozatokról tájékoztató Tájékoztató

NAPIRENDI PONTOK:

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET FELÜLVIZSGÁLATA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , rendelel tervezet   , hatástanulmány   , melléklet  

2. A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , rendelel tervezet   , hatástanulmány  

3. A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , rendelel tervezet   , hatástanulmány  

4. GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , rendelel tervezet   , hatástanulmány   , önköltség számítás kísérőlevél   , önköltség számítás  

5. GAZDASÁGI PROGRAM MEGALKOTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , program  

6. KÖZBESZERZÉSI TERV ELFOGADÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , terv  

7. VEGYES ÜGYEK Előadó: Tömör István polgármester

7. 1. DR. BÍRÓ GÁBOR FEJLESZTÉSI AJÁNLATA Előterjesztés   , levél  

7. 2. BALATON KELETI KAPUJA TURISZTIKAI EGYESÜLET - LIDÓ STRAND Előterjesztés   , Városgondnokság levél   , Turisztikai Egyesület levél  

7. 3. BALATON KELETI KAPUJA TURISZTIKAI EGYESÜLET TÁMOGATÁSI KÉRELEM Előterjesztés   , támogatási kérelem  

7. 4. LENGYEL JÁNOS KÉPVISELŐI INDÍTVÁNYAI Előterjesztés [Balatonakarattya leválása]   , Lengyel J. indítvány 1   , Előterjesztés [nyári felkészülés]   , Lengyel J. indítvány 2   , Lengyel J. indítvány melléklet  

7. 5. ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK FELÚJÍTÁSA Előterjesztés   , tájékoztatás   , állapotfelmérése   , költségvetési összesítő  

7. 6. GUMIRÁDLI STRAND BÉRLETI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS Előterjesztés   kérelem  

7. 7. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Előterjesztés   , pályázat 1   , pályázat 2  

7. 8. ÖBÖL TV TÁMOGATÁSI KÉRELEM Előterjesztés   , szerződés terv   , beszámoló  

7. 9. ISKOLAIGAZGATÓI ÁLLÁSPÁLYÁZAT KIÍRÁSA Előterjesztés   , inditvány  

7. 10. IGAZGATÓK ÓRASZÁMÁNAK MÓDOSÍTÁSA Előterjesztés  

7. 11. BALATONKENESE VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMI TAGSÁGRÓL LEMONDÁS Előterjesztés   , lemondás  

8. ZÁRT ÜLÉS Előadó: Tömör István polgármester

8. 1. VÉDŐNŐI ÁLLÁSPÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

8. 2. ALJEGYZŐI ÁLLÁSPÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

8. 3. ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS FELÚJÍTÁSI KÉRELEM

8. 4. KÉRELEM KÖZTERÜLET FOGLALÁSRA

8. 5. VAK BOTTYÁN STRAND NYILVÁNOS WC ÜZEMELTETÉSE

8. 6. KAMATMENTES KÖLCSÖN RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM

8. 7. LAKBÉRHÁTRALÉK RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELMEK

2012.03.14 : Meghívó 1
, Meghívó 2

NAPIRENDI PONTOK:

1. A körjegyzőség 2012. évi működési költségvetéséhez Küngös és Csajág községek hozzájárulásának meghatározása és elfogadása Tömör István Balatonkenese város polgármestere, Szabó Gergely Küngös község polgármestere, Verebélyi Zoltán Csajág község polgármestere Előterjesztés   , M1   , M2   , M3  

+1. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁRNAK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP KULTURÁLIS SZAKKOLLÉGIUMA ÁLTAL HIRDETETT PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTELE. Előadó: Tömör István polgármester

2012.03.07 : Bizottsági meghívó
Meghívó

NAPIRENDI PONTOK:

1. BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET TERVEZETÉNEK IV. FORDULÓS MEGTÁRGYALÁSA. Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   ,tervezet   ,KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET TÁBLÁZATOK 1   ,2   ,3   ,4   ,5   ,Előterjesztés táblázatai   ,SZAKFELADATOS  

2. BALATONKENESE, KDOP-5.2.2/A-09-2009-0010 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÁSA AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSRÓL, ARRÓL DÖNTÉSHOZATAL. Előadó: Tömör István polgármester

2012.02.23 : Bizottsági meghívó
Bizottsági meghívó
Meghívó

NAPIRENDI PONTOK:

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2011. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , 1-8 mell.   , előirányzat nyilvántartás 2011 IV. negyedév   , Költségvetési rendelet szöveges előterj. részletes indokolás   , Költségvetés rendelet módosítás TERVZET  

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , hatástanulmány   , Költségvetés előterjesztés szöveges II. forduló   , rendelet tervezet II. forduló   , Jegyzőkönyvek   , 1-11 mell.   , 1-10 mell.   , 11 mell.   , 12-13 mell.   , 14 mell.   , 15 mell.   , SZAKFELADATOS végleges   , kiegészítette a mellékelt  

3. TÉRÍTÉSI DÍJAK FELÜLVIZSGÁLATA A SZOCIÁLIS ÉS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , hatástanulmány   , önköltség számítás   , szociális rendeletmódosítás tervezet   , térítési díjra javaslat TSZSZI  

4. GYERMEKVÉDELMI RENDELET FELÜLVIZSGÁLATA A JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDVA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , hatástanulmány   , rendelet-tervezet  

5. A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , hatástanulmány   , rendelet-tervezet  

6. AZ ÖNKORMÁNYZAT TURISZTIKAI, IDEGENFORGALMI, TELEPÜLÉSARCULAT KIALAKÍTÁSI ÉS FENNTARTÁSI FELADATAIVAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK. FELKÉSZÜLÉS A 2012. ÉVI NYÁRI SZEZONRA. Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , Tourinform Iroda   , Városgondnokság   , Közművelődési Intézmény és Könyvtá  

7. TÁJÉKOZTATÓ A 2012. ÉVBEN MEGTARTANDÓ RENDEZVÉNYEKRŐL, AZ ELLÁTANDÓ FELADATOKRÓL, A RENDEZVÉNYEK RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL, RENDEZVÉNYTERV ELFOGADÁSÁRÓL Előadó: Győrfi Károlyné intézményvezető Előterjesztés   , kísérőlevél   , RENDEZVÉNYTERV  

8. BESZÁMOLÓ A KÖRJEGYZŐSÉG TEVÉKENYSÉGÉRŐL Előadó: Fodor Krisztina jegyző Előterjesztés  

9. PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , adatlap  

10. VEGYES ÜGYEK.

10. 1. KÉPVISELŐI ÖNÁLLÓ INDÍTVÁNY - LAKOSSÁGI FÓRUM BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRÉSZEN Előterjesztés  

10. 2. KÉPVISELŐI ÖNÁLLÓ INDÍTVÁNY LIDÓ STRAND TOVÁBBI ÜZEMELÉSE Előterjesztés  

10. 3. BALATONKENESE BRINGA PARK Előterjesztés  

10. 4. BALATONAKARATTYA HATÁRÁBAN BUSZMEGÁLLÓ ÖBÖLPÁR KIALAKÍTÁSÁHOZ TARTOZÓ TÉRVILÁGÍTÁS Előterjesztés  

10. 5. KKK KÖZL-BIZT-2010 AZONOSÍTÓSZÁMÚ, "BALATONKENESE - BALATONAKARATTYA 71. SZÁMÚ FŐÚT TEMPLOM MELLETTI GYALOGÁTKELŐHELY ÁTALAKÍTÁSA ÉS BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉS HATÁRÁBAN BUSZMEGÁLLÓ ÖBÖLPÁR KIALAKÍTÁSA" CÍMŰ PROJEKT KKK-VAL ÉS A MAGYAR KÖZÚT ZRT-VEL KÖTENDŐ TÁRSFINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS ÉS AZ ÖNERŐ UTALÁSA Előterjesztés  

10. 6. A HELYI ÉS TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ VÍZVÉDELMI RENDSZEREK REKONSTRUKCIÓJA KDOP 4.1.1/E-11 PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ÉRINTETT TULAJDONOSOKKAL Előterjesztés   , TÁRSFINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS  

10. 7. DR. NÉMETI SÁNDOR HÁZIORVOS FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Előterjesztés  

10. 8. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR ÁLTAL BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZATOKRÓL SZÓLÓ 31/2012. (I. 26.) HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Egyéb tájékoztató anyagok: iskola beiratkozás 2012   , BLC villanyóra  

11. ZÁRT ÜLÉS

11. 1. KÖZTERÜLET-BÉRLETI DÍJ ELENGEDÉSI KÉRELEM

2012.02.08 :
Polgármester úr a mai napon (2012. február 8.) 14,00 órai kezdettel rendkívüli ülést hív össze.

A sürgős összehívás indoka a katasztrofális időjárás miatti gyorssegélyek szociális keretének meghatározása.

2012.01.31 : Bizottsági meghívó
Meghívó

NAPIRENDI PONTOK:

1. BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET TERVEZETÉNEK I. FORDULÓS MEGTÁRGYALÁSA. Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , hatásvizsgálat   , rendelet tervezet   , költségvetési táblázatok   , költségvetési táblázatok   , költségvetési táblázatok   , költségvetési táblázatok   , költségvetési táblázatok   , költségvetési táblázatok  

1/A. TÉRÍTÉSI DÍJAK FELÜLVIZSGÁLATA A SZOCIÁLIS ÉS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN - AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT OKTATÁSI-NEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN IGÉNYBE VETT ÉTKEZÉSÉRT FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 6/2004. (IV.05.) RENDELET MÓDOSÍTÁSA. Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

1/B. BALATON KELETI KAPUJA TURISZTIKAI EGYESÜLET FELADAT-ÁTVÁLLALÁS Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

1/C. TÁTORJÁN SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓHÁZ KFT. (BALATONKENESE, DÓZSA GY. U. 1.) KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSE Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , Előterjesztés  

2. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT MEGALKOTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , Szabalyzat tervezet  
Településfejlesztési koncepció alapjai Kerekasztal megbeszélés emlékeztetője Dokumentum  

2012.01.26 : Bizottsági meghívó
Meghívó

NAPIRENDI PONTOK:

1. A PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ RENDELET FELÜLVIZSGÁLATA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

2. A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 14/2010. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , hatástanulmány   , tervezet  

3. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKATERVÉRŐL TÁJÉKOZTATÁS, BESZÁMOLÓ A TEVÉKENYSÉGRŐL Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , Kísérőlevél Közműv. Int. munkaterv   , Közműv. Int. Munkaterv   , nyári szezon összefoglalója   , Közműv. Int. 2011.évi összegzés  

4. LAKOSSÁGI SZILÁRD HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   , melléklet  

5. VEGYES ÜGYEK.

5. 1. TÁJÉKOZTATÁS ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSOK ÁLLAPOTÁRÓL Előterjesztés  

5. 2. JÁTÉK- ÉS KALANDPARK LÉTREHOZÁSÁNAK TOVÁBBTÁRGYALÁSA Előterjesztés   , melléklet   , Főépítészi vélemény  

5. 3. PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SPORTCSARNOKÁNAK, INFORMATIKAI TERME BÉRLETI DÍJÁNAK, VALAMINT A NYÁRI TÁBOROZTATÁS DÍJAINAK MEGHATÁROZÁSA Előterjesztés  

5. 4. MAGASPART KÖZHASZNÚ SZABADIDŐ ÉS SPORTEGYESÜLET KÉRELME Előterjesztés  

5. 5. ADÓSSÁGKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK MEGHATÁROZÁSA Előterjesztés  

5. 6. DOHÁNYTERMÉKEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS Előterjesztés  

5. 7. DIAGNOSZTIKAI MINTÁK SZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ DÍJVÁLTOZÁS Előterjesztés   , melléklet  

5. 8. VÉDŐNŐI ÁLLÁS MEGPÁLYÁZTATÁSA Előterjesztés  

5. 9. ALJEGYZŐI ÁLLÁS ÚJRA PÁLYÁZTATÁSA Előterjesztés  

5. 10. LAKOSSÁGI ÉSZREVÉTELEKRŐL TÁJÉKOZTATÁS Előterjesztés   , levelek  

5. 11. KDOP-3.1.1/C KÓDSZÁMÚ, KISTELEPÜLÉSEKEN A TELEPÜLÉSKÉP JAVÍTÁSA CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA PÁLYÁZAT BEADÁSÁHOZ SZÜKSÉGES HATÁROZAT Előterjesztés  

5. 12. KDOP-4.1.1/E KÓDSZÁMÚ, HELYI ÉS TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ VÍZVÉDELMI RENDSZEREK REKONSTRUKCIÓJA CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA PÁLYÁZAT BEADÁSÁHOZ SZÜKSÉGES HATÁROZAT Előterjesztés  

5. 13. KDOP-5.2.2/A-09-2009-0010 "TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE" CÍMŰ PROJEKT KAPCSÁN A KÖZBESZERZÉSI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAI KÖZÉ ÚJABB TAGOK FELVÉTELE A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁN Előterjesztés   , melléklet 1   , melléklet 2   , melléklet 3   , melléklet 4   , melléklet 5   , melléklet 6  

5. 14. A "SPORTTÉR A SZÉCHENYI PARKBAN" CÍMŰ PROJEKTTEL KAPCSOLATOSAN A TERVEZÉSI DÍJ MEGTÉRÍTÉSE A BALATON KELETI KAPUJA TURISZTIKAI EGYESÜLETNEK Előterjesztés   , melléklet  

5. 15. AZ ALSÓRÉTI ÜDÜLŐ EGYESÜLET IGÉNYEINEK MEGTÁRGYALÁSA, A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓBA ILLESZTÉSE Előterjesztés   , melléklet  

5. 16. ISKOLABUSZ ÜZEMELTETÉSÉRE SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ KIVÁLASZTÁSA Előterjesztés  

5. 17. BALATONVILÁGOSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBE JÁRÓ GYERMEKEK SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA Előterjesztés  

5. 18. ISKOLATEJ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL Előterjesztés  

5. 19. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR - TIOP PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Előterjesztés   , melléklet  

5. 20. XVI. CSÁNGÓ BÁL TÁMOGATÁSA Előterjesztés  

5. 21. VAK BOTTYÁN STRAND TERÜLETÉNEK ISZAPFELMÉRÉSE Előterjesztés  

5. 22. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI REFERENSI ÁLLÁSHELYRE 1 FŐ KÖZTISZTVISELŐI ÁLLÁSHELY Előterjesztés  

Zárt ülésen tárgyalandó:

6. 1. GYERMEKORVOSI PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

6. 2. BALATONKENESE 276. HRSZ. INGATLANNAL KAPCSOLATOS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS SEMMISSÉ NYILVÁNÍTÁSA

2012.01.18 : Meghívó

NAPIRENDI PONTOK:

1. A MODERN KORI JÁRÁSOK ÉS A JÁRÁSI KORMÁNYHIVATALOK KIALAKÍTÁSÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   ,koncepció   ,kormányhivatali levél   ,járáslista  

2011.12.19 : Meghívó

NAPIRENDI PONTOK:

1. A SZERVEZETT TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATOS ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK ÚJRA TÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   ,tervezet  

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I - III. NEGYEDÉVES HELYZETÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ ÚJRA TÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   ,tervezet   ,információs táblák  

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK ÚJRA TÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   ,melléklet  

4. A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ RENDELET FELÜLVIZSGÁLATA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   ,tervezet   ,hatásvizsgálat  

5. VEGYES ÜGYEK:

5. 1. BALATON KELETI KAPUJA TURISZTIKAI EGYESÜLETNEK FELADATÁTADÁS Előterjesztés   ,melléklet  

5. 2. EBRENDÉSZETI HOZZÁJÁRULÁS BEVEZETÉSÉNEK LEHETŐSÉGE Előterjesztés  

5. 3. KALANDPARK ELVI ENGEDÉLYEZÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA Előterjesztés   ,főépítészi vélemény  

5. 4. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ALAPJAI Előterjesztés  

5. 5. "KISTELEPÜLÉSEKEN A TELEPÜLÉSKÉP JAVÍTÁSA" PÁLYÁZAT - 1 MUNKAHELYTEREMTÉS Előterjesztés  

5. 6. SOÓS-HEGY "SZENNYVÍZELVEZETÉS- ÉS TISZTÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSA KEOP-1.2.0/09-11. Előterjesztés   ,melléklet  

5. 7. BALATONI HAJÓZÁSI ZRT. - HAJÓZÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGTÁRGYALÁSA Előterjesztés   ,szerződés tevezet  

5. 8. BAHART RÉSZVÉNYEK ELŐVÁSÁRLÁSI JOGÁNAK FELAJÁNLÁSA - CSOPAK Előterjesztés   ,beadvány  

5. 9. ALSÓRÉTI ÜDÜLŐEGYESÜLET TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS IRÁNTI KÉRELME Előterjesztés   ,tervezet  
2011.12.01 : Bizottsági meghívó
Meghívó

NAPIRENDI PONTOK:

1. 2012. ÉVI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   ,tervezet   ,hatástanulmány   ,beadvány  

2. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I - III. NEGYEDÉVES HELYZETÉRŐL Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   ,M1   ,M2   ,Könyvvizsgálói jelentés  

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA. Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   ,előirányzat   ,Könyvvizsgálói jelentés   ,rendelet módosítás   ,rendelet módosítás TERVEZET  

4. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁNAK MEGALKOTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   ,TDM feladatátadás   ,táblázat1   ,táblázat2   ,táblázat3  

5. A HÁZIORVOSI KÖRZETEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

6. A RENDELETEK ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN VALÓ TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   ,tervezet   ,hatástanulmány  

7. A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLYEKRŐL, VALAMINT A KÖZTERÜLET HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés   ,tervezet   ,hatástanulmány  

8. AZ ANYAKÖNYVI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA Előadó: Tömör István polgármester Előterjesztés  

9. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. ÉVI MUNKATERVÉNEK MEGTÁRGYALÁSA Előterjesztés   ,munkaterv  

10. VEGYES ÜGYEK.

10. 1. SELLEI KRISZTIÁN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET MÓDOSÍTÁSA Előterjesztés  

10. 2. TRT MÓDOSÍTÁSA MOL KÚT KÖRNYEZETÉBEN Előterjesztés  

10. 3. TRT MÓDOSÍTÁSA ALIGAI ÚT 3523/2. HRSZ. KÖRNYEZETÉBEN Előterjesztés  

10. 4. BALATONKENESE 2012 ÉVI KÖZVILÁGÍTÁSI SZERZŐDÉSE Előterjesztés  

10. 5. LOCSOLÓVÍZ SZOLGÁLTATÁSHOZ SZIVATTYÚ VÁSÁRLÁSA DRV-TŐL Előterjesztés  

10. 6. KISTÉRSÉGI "BALATON RÉGIÓ KERÉKPÁROS - TURISZTIKAI PROJEKT" TÁMOGATÁSA Előterjesztés  

10. 7. "SPORTTÉR A SZÉCHENYI PARKBAN" CÍMŰ PROJEKT TÁMOGATÁSA

10. 8. "BALATONKENESE, STADION UTCAI SPORTTELEP BIZTONSÁGTECHNIKAI SPORTTÉR FEJLESZTÉS" PROJEKT TÁMOGATÁSA Előterjesztés  

10. 9. "KISTELEPÜLÉSEKEN A TELEPÜLÉSKÉP JAVÍTÁSA" PROJEKT ELEMEINEK MÓDOSÍTÁSA Előterjesztés  

10. 10. TELEPÜLÉS BELVÍZVÉDELMI RENDSZERÉNEK REKONSTRUKCIÓJÁVAL KAPCSOLATOS 486/2011. (X. 19.) HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA Előterjesztés  

10. 11. BALATONKENESE, MATACSALJA UTCAI NYÍLT ÁROK FELÚJÍTÁSA ÉS A PARTI SÉTÁNY ZÁRT CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ ÁROK TISZTÍTÁSA Előterjesztés  

10. 12. MB55 BT. (KÉPVISELI: FARKAS SÁNDOR) INDÍTVÁNYAI Előterjesztés1   ,Előterjesztés2   ,Előterjesztés3  

10. 13. HOLLÓ KÖZ IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZ VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYÉNEK MEGHOSSZABB. Előterjesztés1  

10. 14. DR. BÍRÓ GÁBOR STRANDFEJLESZTÉSI AJÁNLATA Előterjesztés  

10. 15. ADA BAU KFT. ÁRAJÁNLATA A BALATONAKARATTYA, SZENT I. U. 1 SZÁM ALATTI EMELETI SZOLGÁLATI LAKÁS NYÍLÁSZÁRÓIRA Előterjesztés  

10. 16. KKT KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÁLTAL A 015/10 HRSZ-Ú ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETRE KISZABOTT BÍRSÁGRÓL TÁJÉKOZTATÁS. Előterjesztés  

10. 17. NÉVTELEN UTCA KARAFIÁTH JENŐ UTCÁRA TÖRTÉNŐ ELNEVEZÉSE Előterjesztés  

10. 18. TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSA Előterjesztés  

10. 19. TÁTORJÁN KFT TOVÁBBI MŰKÖDTETÉSE Előterjesztés  

10. 20. TÁTORJÁN (MÓKUSKA BÖLCSŐDE) TOVÁBBI MŰKÖDTETÉSE Előterjesztés  

10. 21. KÖZMŰVELŐDÉSI INT. LECSÓ FESZTIVÁL BEVÉTEL KAPCSÁN HOZOTT HATÁROZAT MÓD Előterjesztés   ,tervezet  

10. 22. KÖZMŰV. INT. AKKREDITÁCIÓS FOLYAMAT MEGINDÍTÁSÁHOZ HOZZÁJÁRULÁS KÉRÉS Előterjesztés   ,Előterjesztés  

10. 23. "MINDENKI KARÁCSONYA" RENDEZVÉNY HELYSZÍNÉNEK MEGHATÁROZÁSA Előterjesztés   ,Előterjesztés  

10. 24. KARÁCSONYI CSOMAG BÖLCSŐDE - ÓVODA - ISKOLA Előterjesztés  

10. 25. ISKOLABUSZ (BALATONVILÁGOS) ÜZEMELTETÉSÉRE VONATKOZÓ ÁRAJÁNLATOK Előterjesztés  

10. 26. SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG ERDEI ISKOLA TÁMOGATÁSI KÉRELME Előterjesztés  

10. 27. SIPOS JÁNOS KÉRÉSE A SPORTCSARNOK INGYENES HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN Előterjesztés  

10. 28. TENISZPÁLYA BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Előterjesztés  

10. 29. MIKLÓS PÉTER KÉPVISELŐI ELŐTERJESZTÉSE LOCSOLÓVÍZ ÁRAK KAPCSÁN Előterjesztés   ,Előterjesztés  

10. 30. NEMZETI GYERMEKMENTŐ ALAPÍTVÁNY KÉRELME Előterjesztés  

11. ZÁRT ÜLÉS.

11. 1. ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM

11. 2. 3611/4. HRSZ-Ú INGATLAN BÉRBEADÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRELEM

11. 3. 2686/115. HRSZ-Ú ÖNKORM. ING.-BÓL 720 M2 RÉSZRE VÉTELI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE

11. 4. 2686/76. HRSZ-Ú INGATLANRÓL TÖRLÉSI ENGEDÉLY KIADÁSI KÉRELME

11. 5. 4802/07. HRSZ-Ú ÖNKORMÁNYZATI INGATLANRA VÉTELI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE

11. 6. TRT MÓDOSÍTÁSHOZ KÖTŐDŐ, FEJLESZTÉSI CÉLÚ TERMŐFÖLDVÁSÁRL. 0205/31. HRSZ.

11. 7. KÖZTERÜLET BÉRLETI DÍJ MÉRSÉKLÉS IRÁNTI KÉRELEM B.AKARATTYA 3534/6 HRSZ.
2011.10.27 : Meghívó
Lejárt idejű határozatokról tájékoztató

NAPIRENDI PONTOK:

1. A HELYI ELISMERŐ CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL, ADOMÁNYOZÁSUK RENDJÉRŐL SZÓLÓ ÚJ RENDELET ALKOTÁSA Előadó: Tömör István polgármester
Előterjesztés,  
rendelet terv  

2. TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI FELADATOKRÓL Előadó: Tömör István polgármester
Előterjesztés,  

3. INTÉZMÉNYEK MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE, ÉSSZERŰSÍTÉSI PROGRAMOK Előadó: Tömör István polgármester
Előterjesztés,   közműv. int,   városgondnokság,   polgármesteri hivatal,  

4. BESZÁMOLÓ A KÖRJEGYZŐSÉG TEVÉKENYSÉGÉRŐL Előadó: Fodor Krisztina jegyző
Előterjesztés,  

5. VEGYES ÜGYEK

5. 1. GYERMEKORVOSI ALAPELLÁTÁS ISMÉTELT MEGPÁLYÁZTATÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA Előterjesztés  

5. 2. ALJEGYZŐI ÁLLÁSHELY PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

5. 3. "HELYI LEADER SZELLEMISÉGŰ RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA" CÉLTERÜLETRE PÁLYÁZAT BEADÁSA Előterjesztés  

5. 4. "A SZABADIDŐ HASZNOS ELTÖLTÉSÉT, ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD GYAKORLÁSÁT SZOLGÁLÓ SZABADTÉRI SPORTTEREK FEJLESZTÉSE" CÉLTERÜLETRE BALATONKENESE VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL BEADOTT PÁLYÁZAT TÁMOGATÁSI KÉRELME Előterjesztés  

5. 5. TÁJÉKOZTATÓ A KDOP-4.2.1/B-11 KÓDSZÁMÚ, "KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI AKCIÓK A FENNTARTHATÓ TELEPÜLÉSEKÉRT" CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA BEADNI KÍVÁNT PÁLYÁZATBA BEVONNI KÍVÁNT ÁRPÁD UTCA, KOPPÁNY SOR, ALIGAI ÚT, KIKÖTŐ ÚT ÉS BAJCSY-ZS. UTCA FORGALOMSZÁMLÁLÁSI EREDMÉNYEIRŐL ÉS A PÁLYÁZAT FELTÉTELEIRŐL Előterjesztés  

5. 6. TÁJÉKOZTATÓ NEM NYERT PÁLYÁZATRÓL - ISKOLA TANTEREM Előterjesztés  

5. 7. TSZSZI - HÁTRÁNYOS HELYZETŰ MUNKAVÁLLALÓ FOGLALKOZTATÁSA Előterjesztés  

5. 8. PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Előterjesztés   ,munkaterv  

5. 9. SPORTCSARNOK INGYENESE BÉRLETE BALATONKENESE 2008 LABDARÚGÓ KLUB RÉSZÉRE Előterjesztés  

5. 10. ERDEI TÁBOROZTATÁS TÁMOGATÁSA Előterjesztés  

5. 11. ISKOLATEJ SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE Előterjesztés  

5. 12. MATIDELI KFT. MEGKERESÉSE A TELEPÜLÉS DÍSZKIVILÁGÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN Előterjesztés  

5. 13. PAPP PÉTER TÖLGYFA CSEMETE FELAJÁNLÁSA A RÁKÓCZI PARKBA Előterjesztés  

5. 14. 2012. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV Előterjesztés  

5. 15. LENGYEL JÁNOS KÉPVISELŐI INDÍTVÁNYAI

5. 16. RÁDIÓÁTJÁTSZÓ FELSZERELÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE Előterjesztés  

5. 17. TÁJÉKOZTATÓ - 3 ORVOSI RENDELŐ NYÍLÁSZÁRÓ CSERÉJÉRŐL Előterjesztés  

5. 18. ALSÓRÉTI ÜDÜLŐEGYESÜLET MEGHÍVÓJA KEREKASZTAL MEGBESZÉLÉSRE Előterjesztés  

6. ZÁRT ÜLÉS 6. 1. TERÜLETHASZNÁLATI DÍJ RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM
2011.10.19 : Beadványok
Meghívó

NAPIRENDI PONTOK:

1. HELYI ÉS TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ VÍZVÉDELMI RENDSZEREK REKONSTRUKCIÓJA KDOP-4.1.1/E/2011. Előadó: Tömör István polgármester
Előterjesztés,  

2. FARKAS SÁNDOR - MB 55 BT INDÍTVÁNYAI Előadó: Tömör István polgármester
Előterjesztés1,   Előterjesztés2  

Fejlesztési általános kérdések, beadvány  

Bercsényi strand műszaki tanácsadói feladatok, beadvány  

Bercsényi strand tervezése, beadvány  

"Omlás - és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása" pályázat által támogatott tevékenységek és konzorciumi feltételek pontosítása, beadvány  

"Omlás - és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása"pályázat előkészítési beruházás lebonyolítói ajánlata, beadvány  

Balatonkenese Bercsényi strand és lejáró, ezek teljes vízgyűjtő területének, valamint a Koppány sor csapadékvíz elvezetés pályázat által támogatott tevékenységek feltételek pontosítása, beadvány  

Bercsényi strand és lejáró, ezek teljes vízgyűjtő területének, valamint a Koppány sor csapadékvíz elvezetés pályázat előkészítési beruházás lebonyolítói ajánlata. beadvány  

3. IDŐSEK OTTHONA - MEZEI LÁSZLÓ TERVEZŐVEL SZERZŐDÉSKÖTÉS MEGTÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester
Előterjesztés,   Főépítészi nyilatkozat  

4. ÖNKORMÁNYZATI PÉNZESZKÖZ LEKÖTÉSE Előadó: Tömör István polgármester
Előterjesztés,  
2011.10.05 : Meghívó

NAPIRENDI PONTOK:

1. A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 25/2010. (XII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester
Előterjesztés,  

2. VEGYES ÜGYEK:

2. 1. SELLEI KRISZTIÁN BERUHÁZÓVAL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
Előterjesztés,  
szerződés  

2. 2. SOÓS HEGY - IVÓVÍZ - SZENNYVÍZ BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
Előterjesztés,  

2. 3. 2935. HRSZ-Ú ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN BÉRLŐJE RÉSZÉRŐL BENYÚJTOTT LÁTVÁNYTERV ELFOGADÁSA
Előterjesztés,  
kép  
2011.09.29 : Meghívó

NAPIRENDI PONTOK:

1. TAPASZTALATOK A NYÁRI SZEZONRÓL
Előterjesztés,   Előadó: Kelemen Zoltán városgondnok
Előterjesztés,  
Győrfi Károlyné intézményvezető
Előterjesztés,  
Kelemen Viktória irodavezető
Előterjesztés,  

2. TÁTORJÁN KFT. BESZÁMOLÓJA Előadó: Hollósiné Kovács Ildikó ügyvezető
Előterjesztés,  

3. VEGYES ÜGYEK

3. 1. SELLEI KRISZTIÁN BERUHÁZÓVAL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3. 2. BALATONKENESE, STRAND TÉR ÚT- ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉS, VÍZELVEZETÉS ÉS ELEKTROMOS TERVEZÉSI MUNKÁI
Előterjesztés,  

3. 3. BALATONKENESE - BALATONAKARATTYA UTCÁIBAN A KÖZVILÁGÍTÁS TERVEZÉSÉHEZ, KIÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP ELKÉSZÍTTETÉSE
Előterjesztés,  

3. 4. BALATONAKARATTYA, ADY E. U. ÚTÉPÍTÉSI- ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE
Előterjesztés,  

3. 5. KÖZVILÁGÍTÁS - HÁROMOLDALÚ ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3. 6. BOGLÁRKA UTCA - CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS
Előterjesztés,  

3. 7. NEFELEJCS UTCA - INGYENES TERÜLETÁTADÁS

3. 8. SOÓS HEGY - IVÓVÍZ - SZENNYVÍZ BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

3. 9. A HÁZIORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET ELLÁTÁS-SZERVEZÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Előterjesztés,  
Előterjesztés,  
Előterjesztés,  
Előterjesztés,  

3. 10. GYERMEKORVOSI ALAPELLÁTÁS MEGPÁLYÁZTATÁSA
Előterjesztés,  

3. 11. KDOP-4.1.1/F-11 KÓDSZÁMÚ, "KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI AKCIÓK A FENNTARTHATÓ TELEPÜLÉSEKÉRT" CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK TARTALMI RÉSZEI
Előterjesztés,  

3. 12. PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ALAPFOKÚ INTÉZMÉNY FESTÉSZET TANSZAKÁNAK ÖSSZEVONT 1-4. ÉVFOLYAM CSOPORTJÁBAN ÁTLAGLÉTSZÁM FELETTI LÉTSZÁMTÚLLÉPÉS ENGEDÉLYEZÉSE
Előterjesztés,  

3. 13. BURSA HUNGARICA 2012-2013. ÉVI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL
Előterjesztés,  

3. 14. IDŐSEK VILÁGNAPJA RENDEZVÉNY MEGSZERVEZÉSÉHEZ TÁMOGATÁS
Előterjesztés,  

3. 15. RÁKÓCZI KŐSZOBOR VÁSÁRLÁSRA AJÁNLATTÉTEL
Előterjesztés,  

3. 16. KELET-BALATONI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA - MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS
Előterjesztés,   Előterjesztés,   Előterjesztés,  

4. ZÁRT ÜLÉS

4. 1. BALATONKENESE, LADIK U. 1/6. SZÁM ALATTI LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA
2011.09.15 : Meghívó

NAPIRENDI PONTOK:

1. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Tömör István polgármester
Előterjesztés,   tervezet,   táblázat  

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2011. (II. 25.) RENDELET MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester
Előterjesztés,   tervezet,   táblázat,   táblázat  

3. VEGYES ÜGYEK:

3. 1. UTAK KARBANTARTÁSÁRA BEKÉRT ÁRAJÁNLATOK MEGTÁRGYALÁSA

3. 2. LOMTALANÍTÁSRA BEKÉRT ÁRAJÁNLATOK MEGTÁRGYALÁSA, IDŐPONTJÁNAK MEGHATÁROZÁSA

3. 3. "A SZABADIDŐ HASZNOS ELTÖLTÉSÉT, ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD GYAKORLÁSÁT SZOLGÁLÓ SZABADTÉRI SPORTTEREK FEJLESZTÉSE" CÉLTERÜLETRE LEADER PÁLYÁZAT BEADÁSA
Előterjesztés,  

4. ZÁRT ÜLÉS:

4. 1. 2935. HRSZ-Ú ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN BÉRBEVÉTELÉRE AJÁNLAT

4. 2. 0205/31. HRSZ-Ú, BALATONKENESE KÜLTERÜLETÉN TALÁLHATÓ TERMŐFÖLD ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ MEGVÁSÁRLÁSÁRA AJÁNLATTÉTEL
2011.08.25 : Meghívó,
Meghívó

NAPIRENDI PONTOK:

1. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beszámolója a 2010/2011. évi tevékenységéről. Előadó: Szabó Károlyné iskolaigazgató

2. A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2010/2011. évi tevékenységéről. Előadó: Thury Attiláné óvodavezető

3. Vegyes ügyek:

3. 1. Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratainak módosítása
Előterjesztés,  

3. 2. Pilinszky János Általános Iskola és AMI Pedagógiai Programjának és szakértői véleményének elfogadása
Előterjesztés,  

3. 3. Intézményfenntartó társulási szerződés módosítása
Előterjesztés,  

1. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Tömör István polgármester

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2011. (II. 25.) RENDELET MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester

3. A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 14/2010. (IV. 30.) RENDELET MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester
Előterjesztés,   Előterjesztés,  

4. A PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 18/2010. (VII. 02.) RENDELET MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester
Előterjesztés,   Előterjesztés,   Előterjesztés  

5. VEGYES ÜGYEK

5. 1. Iskolabusz üzemeltetésre személyszállító vállalkozó kiválasztása

5. 2. Általános Iskolában 2011/2012-es tanévben 6. osztály bontása

5. 3. Általános Iskolában festészet tanszak minősítése és eszközök beszerzése

5. 4. Általános Iskola - TIOP/07 informatikai pályázaton elnyert informatikai eszközök üzemeltetéséhez rendszergazdával szerződés megkötése
Előterjesztés,  

5. 5. Általános Iskola - TIOP/07 informatikai pályázaton elnyert informatikai eszközökkel kapcsolatos villanyszerelési munkálatok

5. 6. Háziorvosi szerződések felülvizsgálata

5. 7. KDOP-4.1.1/C-11 kódszámú, "Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása" pályázati felhívásra pályázat beadása
Előterjesztés,  

5. 8. KDOP-4.1.1/F-11 kódszámú, "Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért" című pályázati felhívásra pályázat beadása
Előterjesztés,  

5. 9. Rákóczi LEADER Kultúrpark projekttel kapcsolatosan felmerült többletköltségek
Előterjesztés,  

5. 10. Koppány sor vasúti alagútnál a forgalomirányító jelzőlámpa visszaállítása
Előterjesztés,  

5. 11. Koppány soron Megállni tilos tábla kihelyezése
Előterjesztés,  

5. 12. Balatonkenese, Rigóvölgyi u. 23 hsz-ú ingatlan előtt Zsákutca tábla elhelyezése
Előterjesztés,  

5. 13. Tájékoztatás pályázat lezárásáról: Tiker völgy-Szőlő utcai térség szennyvízelvezetése
Előterjesztés,  

5. 14. Pásztorház utca forgalomkorlátozása, vagy lezárása a Kossuth L. utca felől
Előterjesztés,  

5. 15. Utólagos ivóvíz és szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás díjtételei
Előterjesztés,  

5. 16. Locsolóvíz díjmegállapítás
Előterjesztés,  

5. 17. Balatonakarattya, Sirály út, Kilátó-, Erdősor út felújítása
Előterjesztés,  

5. 18. GPS alapú helymeghatározó szolgáltatás
Előterjesztés,  

5. 19. Közterület-használat engedélyezéséről szóló rendelet módosításának kezdeményezése cirkusz miatt
Előterjesztés,  

5. 20. Lakossági észrevételről tájékoztatás
Előterjesztés,   Előterjesztés,   Előterjesztés,  

6. ZÁRT ÜLÉS

1. Aljegyzői álláshelyről tájékoztatás

2. Pénzügyi vizsgálatról tájékoztatás

3. Dr. Koczkás Sándor ügyvéd megbízási szerződésének módosítása

4. Wolf Viktória volt jegyző munkaügyi perében II. fokú képviseletével megbízás

5. B.akarattya, Bercsényi strandon lévő pavilonra elővásárlási jogról lemondás

6. Ingatlan felajánlás megvételre az önkormányzat részére

7. Show - Tár Műsoriroda Kft. - Közműv. Int. elleni végrehajtási ügyéről tájékoztatás

8. Terület-használati díj elengedése iránti kérelem

9. Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása ( 2 db kérelem)

10. Közterületre (útra) vonatkozó vételi szándék
2011.07.14 : Meghívó

NAPIRENDI PONTOK:

1. BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BALATONKENESEI RENDŐRŐRS TÁMOGATÁSA 2011. ÉV 07., 08. ÉS 09. HÓNAPOKRA A RENDŐRSÉGI GYALOGOS JÁRŐRÖK KÖZTERÜLETI JELENLÉTÉNEK FOKOZÁSÁRA Előadó:
Előterjesztés,  
szerződés  

2. BALATONKENESE, TRT MÓDOSÍTÁSA A MOL KÚT KÖRNYEZETÉBEN
Előterjesztés,  

3. TÁMOP PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG - "KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK A KREATÍV IPARRAL KAPCSOLATOS ALAPKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ÚJ TANULÁSI FORMÁK SZOLGÁLATÁBAN".
Előterjesztés,  

4. A PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSÉRE KÖZOKTATÁSI SZAKÉRTŐ MEGBÍZÁSA
Előterjesztés,  
levél  

5. 2927/52 HRSZ. ALATT NYILVÁNTARTOTT, TERMÉSZETBEN A BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA, SALAK UTCA 15. SZÁM ALATTI INGATLANON MEGVALÓSULT, TERMÉSZETKÁROSÍTÁS BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉVEL KAPCSOLATOS PÓTMAGÁNVÁDAS ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
Előterjesztés,   levél,   határozat,   feljelentés,   határozat  

6. KBTT TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
Előterjesztés,  

7. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉRTESÍTÉSE ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL.
Előterjesztés,  

8. BERCSÉNYI STRAND GEOLÓGIAI SZAKVÉLEMÉNY KÉSZÍTÉSE Előadó: Tömör István polgármester
Előterjesztés,  

Zárt ülés várható kezdési időpontja: 18,00 óra. Tárgyalandó napirendek:

1. ALJEGYZŐ VÁLASZTÁS

2. BALATONAKARATTYA 3534/6 HRSZ. ALATTI INGATLAN ELŐVÁSÁRLÁSI JOGA

3. DR. HORVÁTH KLAUDIA ÜGYVÉDI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSÉVEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

4. DR. KOCZKÁS SÁNDOR ÜGYVÉDI MEGBÍZÁS MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester, Fodor Krisztina jegyző
2011.06.30 : Meghívó

NAPIRENDI PONTOK:

1. BESZÁMOLÓ A BALATONAKARATTYAI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGÉRŐL Előadó: Lengyel János, a részönkormányzat vezetője
Előterjesztés,   beszámoló  

2. VEGYES ÜGYEK

2. 1. ADY ENDRE UTCA TERVEZŐJÉVEL (RAJKI TAMÁS) TERVEGYEZTETÉS, EZEN TERV KAPCSÁN BARABÁS TÉGLAKŐ KFT ÁLTAL TERMÉKISMERTETŐ  

2. 2. INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA KÜNGÖS KÖZSÉGGEL
Előterjesztés,  

2. 3. NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA
Előterjesztés,   Előterjesztés,  

2. 4. KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NYITVA TARTÁSA
Előterjesztés,  

2. 5. KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BALATONAKARATTYAI ÉPÜLETÉNEK NYÁRI TÁBOROZTATÁSRA VALÓ KIHASZNÁLÁSA
Előterjesztés,  

2. 6. 0156/147-148 HRSZ-Ú INGATLANOK TRT SZERINTI KIALAKÍTÁSA  

2. 7. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV KERETÉBEN KIÍRÁSRA KERÜLŐ "ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE" TÁMOGATÁSÁRA
Előterjesztés,   Előterjesztés  

2. 8. A "TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE" CÍMŰ KDOP-5.2.2/A-09-2009-0010 JELŰ PROJEKT ELNYERT TÁMOGATÁSÁNAK ÉS A SAJÁT ERŐ MEGOSZTÁSÁRA MEGKÖTÖTT EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS JÓVÁHAGYÁSA
Előterjesztés,  

2. 9. KÖZVILÁGÍTÁS KIÉPÍTÉSE - BŐVÍTÉSE BALATONKENESE - BALATONAKARATTYA UTCÁIBAN: 716. HRSZ. (KOSZOVÓ TÉR), LISZT FERENC SÉTÁNY, NAGYKÚTI UTCA - ARANY J. UTCA KERESZTEZŐDÉSE, SZŐLŐ UTCA, ERDŐALJA UTCA, SCHÉDL UTCA, ŐRS VEZÉR UTCA, HÉTVEZÉR UTCA, ESZE T. U.
Előterjesztés,   Előterjesztés  

2. 10. TIOP 1.1.1-07/1-2008-0973 AZONOSÍTÓSZÁMÚ, "BALATONKENESE NAGYKÖZSÉG KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK IKT-FEJLESZTÉSE" CÍMŰ PÁLYÁZAT KAPCSÁN A KÖZBESZERZÉSI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK KIJELÖLÉSE
Előterjesztés,  

2. 11. TIOP 1.1.1-07/1-2008-0973 AZONOSÍTÓSZÁMÚ, "BALATONKENESE NAGYKÖZSÉG KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK IKT-FEJLESZTÉSE" CÍMŰ PÁLYÁZAT KAPCSÁN DÖNTÉS A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN AJÁNLATTEVŐKRŐL
Előterjesztés,   Előterjesztés  

2. 12. 7/2011. (III. 9.) BM RENDELET ALAPJÁN "TÁRSULT FORMÁBAN MŰKÖDTETETT, KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE, FELÚJÍTÁSA" CÍMŰ PÁLYÁZAT, ILLETVE EHHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ 5. SZÁMÚ TANTEREM SÜRGŐSSÉGI FELÚJÍTÁSA  

2. 13. KDOP-4.1.1/C-11 KÓDSZÁMÚ, "OMLÁS- ÉS CSÚSZÁSVESZÉLYES PARTFALAK ÁLLÉKONYSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁS" PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA PÁLYÁZAT BEADÁSA
Előterjesztés,  

2. 14. A KDOP-4.2.1/B.09-2009-0014 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ, "BALATONKENESE, SZÉCHENYI UTCA TELJES KORSZERŰSÍTÉSE" ELNEVEZÉSŰ PROJEKT SZABÁLYTALANSÁGI ELJÁRÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MŰKÖDŐ ÖNKORMÁNYZATI VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL, 2011. ÉV 06. HÓ 14. NAPJÁIG TERJEDŐEN
Előterjesztés,  

2. 15. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORT EMLÉKEZTETŐ FELJEGYZÉSE
Előterjesztés,  

2. 16. TELEPÜLÉSI VAGYONGAZDÁLKODÁSRA JAVASLAT
Előterjesztés,  

2. 17. RÉGISÉG VÁSÁR HELYSZÍNÉNEK KIJELÖLÉSE BALATONAKARATTYÁN
Előterjesztés,  

2. 18. PÁRTOS GYÖRGYNÉ PARTI SÉTÁNYON SZABAD STRAND KIALAKÍTÁSÁNAK KÉRÉSE
Előterjesztés,  

2. 19. FEHÉRVÁRINÉ MOSONYI JUDIT ÉS FEHÉRVÁRI ZSOLT KÉRELME A 3611/4 HRSZ-Ú INGATLAN BÉRBEADÁSÁRÓL
Előterjesztés,  

2. 20. BFT - MENTŐHAJÓ TÁMOGATÁSI KÉRELEM
Előterjesztés,   Előterjesztés,  

2. 21. OMSZ BALATONI VIHARJELZŐ OBSZERVATÓRIUMA - TÁMOGATÁSI KÉRELEM KÁRPÁTALJAI OKTATÁS - NEVELÉS TÁMOGATÁSÁRA KÉRELEM
Előterjesztés,  
Előterjesztés,  

2. 22. TÁJÉKOZTATÓ PAPKESZI KÖZSÉG KÖRJEGYZŐSÉG ALAPÍTÁSÁNAK ÜGYÉRŐL
Előterjesztés,  

2. 23. TÁJÉKOZTATÁS ÖNÁLLÓ BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓK MEGBÍZÁSÁRÓL
Előterjesztés,  
Előterjesztés,  
szerződés,  
szerződés  

2. 24. TÁJÉKOZTATÓ A VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI FELHÍVÁSÁRA TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL
Előterjesztés,  

3. ZÁRT ÜLÉS
2011.06.02 : Meghívó

NAPIRENDI PONTOK:

1. A "BALATONKENESE, SZÉCHENYI UTCA TELJES KORSZERŰSÍTÉSE" PROJEKT SZABÁLYTALANSÁGI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA ÜGYÉT KIVIZSGÁLÓ ESETI BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA Előadó: Vatics Erzsébet bizottság elnöke

2. AZ E&S BT. (8174 BALATONKENESE, FŐ U. 53.) JOGELLENES, MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELVÉGZÉSÉRE SZÓLÓ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSÉNEK FELBONTÁSA Előadó: Vatics Erzsébet bizottság elnöke

3. AKTUÁLIS ÜGYEK:

3. 1. NEFELEJCS UTCA ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester
Előterjesztés

3. 2. BALATONKENESE POLGÁRMESTERI HIVATALBAN 2007 - 2011. ÉV FEBRUÁR KÖZÖTTI CÉLZOTT TERÜLETEKEN TÖRTÉNŐ PÉNZÜGYI VIZSGÁLAT ELRENDELÉSE Előadó: Tömör István polgármester

3. 3. KÖZTISZTVISELŐK NAPJÁN KIRÁNDULÁS MEGSZERVEZÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE Előadó: Tömör István polgármester

3. 4. ÖREGFIÚK LABDARÚGÓ CSAPAT KÉRELME Előadó: Tömör István polgármester

3. 5. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR LECSÓ FESZTIVÁLLAL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSE Előadó: Tömör István polgármester

3. 6. TÁJÉKOZTATÓ A SZÉCHENYI UTCAI KAPUBEJÁRÓK ELŐZETES ELLENŐRZÉSÉRŐL Előadó: Tömör István polgármester

3. 7. A "POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖRJEGYZŐSÉGE" ÉS A VINDEX IRODA TANÁCSADÓ KFT. KÖZÖTT 2011. ÉV 05. HÓ 02. NAPJÁN KELT "MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS" FELBONTÁSA Előadó: Vatics Erzsébet tanácsnok

3. 8. A BALATONKENESEI HÍRLAP, MINT A BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA TARTALMÁNAK, MEGJELENÉSÉNEK MEGFELELŐSÉGI KÖVETELMÉNYE A MÉDIASZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI CLXXXV. TÖRVÉNY SZABÁLYAINAK Előadó: Vatics Erzsébet tanácsnok

3. 9. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK:
- BERCSÉNYI STRAND FEJLESZTÉSE,
- TELEPÜLÉS-ALKÖZPONT FEJLESZTÉSE,
- ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉS FENNTARTÁSÚ INGATLANOK ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE,
- TELEPÜLÉSI VÍZRENDEZÉS,
- PÁLYÁZATI MUNKACSOPORT LÉTREHOZÁSA, Előadó: Vatics Erzsébet tanácsnok

2011.05.26 : Bizottsági meghívó
Meghívó
Lejárt idejű határozatokról tájékoztató
NAPIREND ELŐTT:
KÜNGÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK MEGKERESÉSE ISKOLABUSZ ÜZEMELTETÉSÉNEK KÉRDÉSÉBEN, ÉS AZZAL KAPCSOLATOS ÁRAJÁNLATOK BEKÉRÉSE.
Előterjesztés  
NAPIRENDI PONTOK:

1. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG HELYZETÉRŐL
Előadó: Dr. Szabó János rendőrkapitány, Molnár István őrsparancsnok, Torda István polgárőrség vezetője
Előterjesztés  

2. TÁJÉKOZTATÓ A BALATONKENESE VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉRŐL Előadó: Dr. Endrődi Éva kuratóriumi tag

3. EGÉSZSÉGÜGYI HELYZETRŐL BESZÁMOLÓ Előadók: Dr. Détár Bianka háziorvos, Dr. Németi Sándor háziorvos, Dr. Horváth Mária gyermekorvos, Dr. Thury Vivien fogorvos
Előterjesztés  

4. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI ÜGYELETI RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL Előadó: Dr. Huszár Gábor - Dr. Huszár és Társa Bt.

5. VEGYES ÜGYEK

5. 1. PAPKESZI KÖZSÉG KÖZJEGYZŐSÉGI CSATLAKOZÁSI SZÁNDÉKA

5. 2. TÁTORJÁN KFT - PAPKESZI MÓKUSKA BÖLCSŐDE LÉTSZÁMCSÖKKENÉSÉNEK HATÁSA
Előterjesztés  

5. 3. BALATONKENESE, SZÉCHENYI UTCA TELJES KORSZERŰSÍTÉSE" PROJEKTTEL KAPCSOLATOS SZABÁLYTALANSÁGI ELJÁRÁS LEZÁRÁSA
Előterjesztés  

5. 4. BALATONKENESE, MÁRKÓ U. ÉS SCHÉDL A. U. BELTERÜLETI SZAKASZAIHOZ CSATLAKOZÓ KÜLTERÜLETEN TERVEZETT FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK VIZSGÁLATA
Előterjesztés,   M1,   M2,   M3,   M4  

5. 5. BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN ALJEGYZŐI STÁTUSZ VISSZAÁLLÍTÁSA, PÁLYÁZAT KIÍRÁSA
Előterjesztés,  

5. 6. KKK KÖZL_BIZT-2010 AZONOSÍTÓSZÁMÚ, "BALATONKENESE - BALATONAKARATTYA 71. SZÁMÚ FŐÚT TEMPLOM MELLETTI GYALOGÁTKELŐHELY ÁTALAKÍTÁSA ÉS BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉS HATÁRÁBAN BUSZMEGÁLLÓ ÖBÖLPÁR KIALAKÍTÁSA" CÍMŰ PROJEKT "BALATONKENESE 71. SZ. LEPSÉNY - FENÉKPUSZTA II. RENDŰ FŐÚT 5+250 KM SZELVÉNYÉBEN ÉPÜLŐ BUSZÖBÖL-PÁR" ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYÉHEZ SZÜKSÉGES MEGÁLLAPODÁS
Előterjesztés,  

5. 7. TIOP-1.1.1-07/2008-0973 AZONOSÍTÓSZÁMÚ, "BALATONKENESE NAGYKÖZSÉG KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK IKT-FEJLESZTÉSE" CÍMŰ PÁLYÁZAT KAPCSÁN A PROJEKTASSZISZTENS ÉS A PÉNZÜGYI VEZETŐ KIJELÖLÉSE
Előterjesztés  

5. 8. NEFELEJCS UTCA FELÚJÍTÁSÁRA ÁRAJÁNLAT
Előterjesztés.   M1  

5. 9. VIDEO MEGFIGYELŐ RENDSZER KIÉPÍTÉSE HULLADÉKUDVARBAN, ESETLEGESEN A STRANDOKRA.
Előterjesztés  

5. 10. HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNYZET BESZERZÉSE
Előterjesztés,  

5. 11. DR DANZINGER GYÖRGY PARTI SÉTÁNY - VÍZHEZ JUTÁS IRÁNTI KÉRELME  

5. 12. MÁV KÖZMUNKAPROGRAM - HATÁROZAT MÓDOSÍTÁS
Előterjesztés,  

5. 13. BALATON BEACH TOUR 2011 STRAND KOSÁR- ÉS RÖPLABDA BAJNOKSÁG
Előterjesztés,  

5. 14. BAHART RÉSZVÉNYEK FELAJÁNLÁSA MEGVÉTELRE - BALATONUDVARI
Előterjesztés,  

5. 15. BAHART RÉSZVÉNYEK FELAJÁNLÁSA MEGVÉTELRE - SZÁNTÓD
Előterjesztés,  

5. 16. 12/2011. (I. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA
Előterjesztés,  

5. ?. K&K térkő - TÖT tárgyalja
Előterjesztés,   M1,   M2,   M3,  

5. ?. Költségvetés_2011_előterjesztés - Pénzügyi Bizottság tárgyalja
Előterjesztés,   M1,  

5. ?. Vízi sporteszközök, valamint fürdéshez lejáró kialakításához kérése - Pénzügyi Bizottság tárgyalja
Előterjesztés,  

6. ZÁRT ÜLÉS

2011.04.28 : Meghívó
NAPIRENDI PONTOK:

1. BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA
- Beszámoló az önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának elszámolásáról
- Könyvvizsgálói jelentés elfogadása Előadó: Tömör István polgármester
Előterjesztés,   M1,   M2,   M3,   M4,   M5,   M6,   M7,   M8  

2. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS MEGTÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester
Előterjesztés,   M1  

3. A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE ÉS A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA TEVÉKENYSÉGÜKRŐL Előadók: Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető
Pozsonyi Monika TSZSZI intézményvezető
Előterjesztés,   M1  

4. KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NYITVA TARTÁSÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Előadó: Tömör István polgármester
Előterjesztés  

5. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI, FELVÉTELI KÖRZETÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS KÖZZÉTÉTELE Előadók: Tömör István polgármester
Szabó Károlyné iskolaigazgató
Thury Attiláné óvodavezető
Előterjesztés  

6. VEGYES ÜGYEK

6. 1. TÁMOP 3. 1. 7 PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA - iskola és óvoda továbbképzések (önrész nélkül)
Előterjesztés  

6. 2. MEGKERESÉS ISKOLABUSZ ÜZEMELTETÉSÉNEK KÉRDÉSÉBEN

6. 3. P. J. ÁLTALÁNOS ISKOLA - INTERNET ELŐFIZETÉS SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
Előterjesztés  

6. 4. TÁTORJÁN KFT. - 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Előterjesztés,   Előterjesztés   Előterjesztés  

6. 5. KÖNYVTÁRI BEIRATKOZÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK ÖSSZEGÉGNEK MÓDOSÍTÁSA

6. 6. 2011. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

6. 7. BALATONSZEMES ÖNKORMÁNYZAT - BAHART RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKESÍTÉSE
Előterjesztés  

6. 8. 2011 strandok előterjesztés
Előterjesztés  

6. 9. 2011 vizimentők előterjesztés
Előterjesztés  

7. 2011 évi költségvetési rendelet modósítás Előadók:
Előterjesztés,   M1,   M2,   M3  

8. ZÁRT ÜLÉS

2011.03.31 : Meghívó
NAPIRENDI PONTOK:

1. A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 14/2010. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester
Előterjesztés,   módosítás  

2. GAZDASÁGI PROGRAM MEGALKOTÁSA Előadó: Tömör István polgármester

3. CIVIL SZERVEZETEK 2011. ÉVI PÁLYÁZATAI ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGÜKRŐL Előadó: Tömör István polgármester
Előterjesztés,  
Alsóréti Üdülő Egyesület,  
Tutzing - Balatonkenese Baráti Kör ,  
Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület ,  
Kreatív Kenese  

4. KÖZBESZERZÉSI TERV ELFOGADÁSA Előadók: Tömör István polgármester Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok
KÖZBESZERZÉSI TERV  

5. VEGYES ÜGYEK. Előadó: Tömör István polgármester

5. 1. KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE - ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEÍRATÁSOK
Előterjesztés  

5. 2. MÉHNYAKRÁK PREVENCIÓS PROGRAM - 2011.
Előterjesztés  

5. 3. PÉTERFY GIZELLA KÉRELME
Előterjesztés  

5. 4. TÁTORJÁN JÁTÉKVÁR - NYÁRI STRANDI SZOLGÁLTATÁSOK, A JÁTÉKVÁR ÉPÜLETÉNEK UDVAR FELŐLI MURVÁS SÁVJÁNAK LEFEDÉSE
Előterjesztés ,  
melléklet  

6. ZÁRT ÜLÉS. (7 VEGYES ÜGY)

2011.03.24 : Meghívó
NAPIRENDI PONTOK:

1. BALATON KELETI KAPUJA TURISZTIKAI EGYESÜLET - HELYI TDM SZERVEZET MEGALAKULÁSA, ANNAK PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ INDULÁSA, TÁRSULÁSI LEHETŐSÉGEK, VALAMINT EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIDOLGOZÁSA BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A BALATON KELETI KAPUJA TURISZTIKAI EGYESÜLET KÖZÖTT. Előadó: Tömör István polgármester
TDM szerevzet levél ,   Középtávú Együttműködési Megállapodás ,   Elladam Tourism Consulting Kft. ajánlat  

2011.03.16 : Meghívó
NAPIRENDI PONTOK:

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT TURISZTIKAI, IDEGENFORGALMI, TELEPÜLÉSARCULAT KIALAKÍTÁSI ÉS FENNTARTÁSI FELADATAIVAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK. FELKÉSZÜLÉS A 2011. ÉVI NYÁRI SZEZONRA. Előadó: Kurucz Henrietta Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság elnöke
Strandbejárás ,   Közművelődési Intézmény és Könyvtár előterjesztése ,   Városgondnokság előterjesztése,   Általános Iskola nyári szezonra felkészülés,   Vargha Tamásné 2011szezonjavasla,   Balatonakarattya Fürdőtelep Egyesület 2011szezonjavaslat,   Lengyel János képviselő javaslata,   Kürthy Lajos javaslata,   Tourinform javaslata   Tourinform vonzerő,   Strandbelépő,   Szíjártó Csaba és Ács Gábor  

2. VEGYES ÜGYEK. Előadó: Tömör István polgármester

2011.02.24 : Bizottsági meghívó
Meghívó
NAPIRENDI PONTOK:

1. BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2010. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester
Rendelet-tervezet ,   m1,   m2

2. BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA Előadó: Tömör István polgármester
Előterjesztés ,   tervezet   indoklás   m1,   m2,   m7,   m11,   m15,   m16,   m18  

3. AZ ANYAKÖNYVI ELJÁRÁSOK EGYES DÍJAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA Előadó: Tömör István polgármester
Előterjesztés  

4. BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ KÖZÜZEMŰ VÍZMŰBŐL SZOLGÁLTATOTT IVÓVÍZÉRT ÉS A KÖZÜZEMŰ CSATORNAMŰ HASZNÁLATÁRÉT FIZETENDŐ DÍJRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 25/2004.(VII.12.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Előadó: Tömör István polgármester
Előterjesztés  

5. AZ ÖNKORMÁNYZAT TURISZTIKAI, IDEGENFORGALMI, TELEPÜLÉSARCULAT KIALAKÍTÁSI ÉS FENNTARTÁSI FELADATAIVAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK. FELKÉSZÜLÉS A 2011. ÉVI NYÁRI SZEZONRA. Előadók: Tömör István polgármester,Győrfi Károlyné intézményvezető,Kelemen Zoltán városgondnok
Városgondnokság előterjesztése,  
Közművelődési Intézmény és Könyvtár előterjesztése  

6. VEGYES ÜGYEK.

6. 1. SZÉCHENYI UTCA TÖBBLETMUNKÁK Előadó: polgármester
előterjesztés  

6. 2. SZÉCHENYI UTCA KAPUBEJÁRÓK KÉSZÍTÉSE (85 DB) Előadó: polgármester
előterjesztés  

6. 3. ÚTTERVEZŐ KIVÁLASZTÁSA A BALATONKENESE, BALATONAKARATTYA KODOLÁNYI, PUSZTASZERI, FÁCÁNOS, SZÉP, ÁLLOMÁS, HÁRSFA (SÁGVÁRI U. - VASÚT U. KÖZÖTTI SZAKASZA), VERES PÉTER ÉS BEREK UTCÁK ÚTÉPÍTÉS ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS MEGTERVEZÉSÉRE Előadó: polgármester
előterjesztés,   m1,   m2  

6. 4. SIRÁLY ABC (FŐ U. 8.) MÖGÖTTI BEKÖTŐ ÚT KIALAKÍTÁSÁRA KÉRT ÁRAJÁNLATOK MEGTÁRGYALÁSA Előadó: polgármester

6. 5. PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE, BÉRLETI DÍJAK MEGHATÁROZÁSA, BEIRATKOZÁS RENDJE Előadó: polgármester
előterjesztés,   m1,   m2,   m3  

6. 6. KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA Előadó: polgármester
előterjesztés  

6. 7. APRÍTÓGÉP ÉS TRAKTORVÁSÁRLÁS Előadó: polgármester
előterjesztés  

6. 8. ASZFALTOS UTAK KÁTYÚZÁSI FELADATAINAK ELVÉGEZTETÉSE Előadó: polgármester
előterjesztés  

6. 9. STRANDLEJÁRÓK, TÁTORJÁN TANÖSVÉNY KARBANTARTÁSI MUNKÁI Előadó: polgármester
előterjesztés  

6. 10. A BALATONCARD (BALATON TURIZMUS KÁRTYA) 2011. ÉVI FEJLESZTÉSI IRÁNYAI Előadó: polgármester
előterjesztés,   m1  

6. 11. BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET TAGI KÖLCSÖN FIZETÉSÉRE JAVASLAT Előadó: polgármester
előterjesztés  

6. 12. BALATONFŰZFŐ TŰZOLTÓSÁG RÉSZÉRE PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS FENNTARTÁSA Előadó: polgármester
előterjesztés  

6. 13. INDIKATÍV AJÁNLAT MÉHNYAKRÁK PREVENCIÓS PROGRAMRA Előadó: polgármester
előterjesztés  

6. 14. KBTT TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA (8) Előadó: polgármester
előterjesztés  

7. ZÁRT ÜLÉS.

2011.01.27 : Bizottsági meghívó
Meghívó
Lejárt idejű határozatokról tájékoztató
NAPIRENDI PONTOK:

1. BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV JAVASLAT MEGTÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester
ELŐTERJESZTÉS
Az intézményvezetők szöveges indoklásai
,M1 ,M2 ,M3 ,M4

2. PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2011. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA Előadó: Tömör István polgármester
ELŐTERJESZTÉS ,M1

3. BALATONAKARATTYAI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT, BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA ÉS A KULTURÁLIS ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI BIZOTTSÁGA 2011. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELFOGADÁSÁRA JAVASLAT Előadók: Lengyel János TÖT vezetője, Kurucz Henrietta és Miklós Péter bizottság elnökök
ELŐTERJESZTÉS ,ELŐTERJESZTÉS

4. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR 2011. ÉVI MUNKATERVÉRŐL TÁJÉKOZTATÁS Előadó: Győrfi Károlyné intézményvezető
ELŐTERJESZTÉS

5. TÁJÉKOZTATÓ BALATONKENESE VÁROS 2011. ÉVBEN MEGTARTANDÓ RENDEZVÉNYEIRŐL, AZ ELLÁTANDÓ FELADATOKRÓL; A RENDEZVÉNYEK RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL; RENDEZVÉNYTERV ELFOGADÁSÁRÓL Előadók: Győrfi Károlyné intézményvezető, Kurucz Henrietta Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság elnöke
ELŐTERJESZTÉS ,MA ,MB

6. VEGYES ÜGYEK.

6. 1. I. FOKÚ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG VISSZAÁLLÍTÁSA BALATONKENESÉN Előadó: polgármester ,ELŐTERJESZTÉS

6. 2. VOLT NEVELŐOTTHON ÁLLAPOTÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS - HATÓSÁGI ESZKÖZÖK ISMERTETÉSE Előadó: polgármester ,ELŐTERJESZTÉS

6. 3. BERCSÉNYI STRAND TELJES KORSZERŰSÍTÉSÉNEK TERVEZTETÉSE Előadó: polgármester ,ELŐTERJESZTÉS ,M1 ,M2

6. 4. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS Előadó: polgármester

6. 5. TÁTORJÁN KFT. 2011. ÉVI TÁMOGATÁSI KÉRELME Előadó: Kft ügyvezetője ,ELŐTERJESZTÉS ,M1 ,M2 ,M3 ,M4 ,M5

6. 6. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÚJRATÁRGYALÁSA Előadó: intézményvezető

6. 7. TÁMOGATÁSI KÉRELMEK: Előadó: polgármester
- Balatonkenese 2008 Katica Pékség LC támogatási kérelme
- Magyar Nordic Walking Akadémia támogatási kérelme
- Rákóczi Szövetség támogatási kérelme
- Balatonfűzfő Rendőrcsoport és Balatonfűzfő Polgárőr Egyesület vezetőinek kérelme
- Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítvány támogatási kérelme
- Balatoni Futár Bt. támogatási kérelme
- Töreky Balázs támogatási kérelme
- Balatonkenesei Szociális, Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet kérelme

6. 8. BAGOLYVÁR UTCA ÁTNEVEZÉSÉRŐL Előadó: polgármester

6. 9. BAHART tőkeemelés Előadó: polgármester

7. ZÁRT ÜLÉS.

2010.12.14 : Meghívó
NAPIRENDI PONTOK:

1. A SZERVEZETT TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ 1/2009. (I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Előadó: Tömör István polgármester
ELŐTERJESZTÉS

2. HELYI ADÓRENDELETEK MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester
ELŐTERJESZTÉS
, rendelet terv

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA Előadó: Tömör István polgármester
ELŐTERJESZTÉS

4. A KÖZSZOLGÁLATBAN DOLGOZÓK CAFETERIA-JUTTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KERET ÖSSZEG MEGHATÁROZÁSA Előadó: Tömör István polgármester
ELŐTERJESZTÉS

5. A BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ ALAPÍTÁSÁRÓL, ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ 4/2009.(I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Előadó: Tömör István polgármester
ELŐTERJESZTÉS
, rendelet terv

6. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. ÉVI MUNKATERVÉNEK MEGTÁRGYALÁSA Előadó: Tömör István polgármester
ELŐTERJESZTÉS

7. VEGYES ÜGYEK:

7. 1. Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása a "Területi Szociális Szolgáltató Intézmény infrastruktúrájának fejlesztése" pályázathoz
ELŐTERJESZTÉS

7. 2. Könyvvizsgáló kiválasztása a "Balatonkenese, Széchenyi utca teljes korszerűsítése" pályázathoz
ELŐTERJESZTÉS

7. 3. Támogatási kérelmek

8. ZÁRT ÜLÉS.

2010.11.25 : Bizottsági meghívó
Meghívó
NAPIRENDI PONTOK:

1. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I - III. NEGYEDÉVES HELYZETÉRŐL Előadó: Tömör István polgármester
Könyvvizsgálói jelentés
Tájékoztató ,
táblák

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester
ELŐTERJESZTÉS,
rendelet,
táblázat1,
táblázat2

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁNAK MEGALKOTÁSA Előadó: Tömör István polgármester
ELŐTERJESZTÉS

4. A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR BESZÁMOLÓJA TEVÉKENYSÉGÉRŐL Előadó: Győrfi Károlyné intézményvezető
ELŐTERJESZTÉS

5. VEGYES ÜGYEK:

5. 1. Városgondnokság - előirányzat módosítási kérelem ELŐTERJESZTÉS

5. 2. Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Munkaterve ELŐTERJESZTÉS,
munkaterv

5. 3. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde közoktatási intézményfenntartói társulási megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS ,
ELŐTERJESZTÉS m1,
ELŐTERJESZTÉS m2

5. 4. Balatonkenese Városért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak választására javaslat ELŐTERJESZTÉS

5. 5. "Laptop Program Balatonkenesén" című, TIOP.1.1.1/09/1-2010-0165 pályázathoz Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása ELŐTERJESZTÉS

5. 6. A "Területi Szociális Szolgáltató Intézmény infrastruktúrájának fejlesztése" című, KDOP-5.2.2/A-09-2009-0010 kódszámú pályázathoz Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása ELŐTERJESZTÉS

5. 7. Lengyel János képviselői indítvány ELŐTERJESZTÉS

6. ZÁRT ÜLÉS.

2010.11.10 : Meghívó
NAPIRENDI PONTOK:

1. ALPOLGÁRMESTER MEGVÁLASZTÁSA ÉS TISZTELETDÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester

2. BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 8/2007. (IV. 16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Előadó: Tömör István polgármester
ELŐTERJESZTÉS  

3. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAINAK, VALAMINT BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA TANÁCSNOK MEGVÁLASZTÁSA Előadó: Tömör István polgármester

4. VEGYES ÜGYEK:

4.1 Javaslat gázszolgáltató váltásra

4.2 Javaslat közvilágítás szerződésbontásra- és váltásra

4.3 Javaslat díszkivilágítás bővítésre, fejlesztésre

4.4 Javaslat sportcsarnok terembérleti díj elengedésre - diáksport, futball

4.5 Széchenyi utca beruházásáról tájékoztatás

4.6 AVE Zöldfok Zrt. - elővásárlási jogról való lemondás

4.7 Javaslat létszámbővítésre

5. ZÁRT ÜLÉS.

2010.10.28 : Meghívó
NAPIRENDI PONTOK:

1. BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 8/2007. (IV. 16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Előadó: Tömör István polgármester
ELŐTERJESZTÉS

2. ALPOLGÁRMESTER MEGVÁLASZTÁSA ÉS TISZTELETDÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA Előadó: Tömör István polgármester
ELŐTERJESZTÉS

3. VEGYES ÜGYEK:

3. 1. Balatonkenese Város Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési terve ELŐTERJESZTÉS , melléklet

3. 2. Lemondás a "Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének (TEUT) projekt során a fel nem használt (maradvány) támogatásról ELŐTERJESZTÉS

3. 3. Kolontár és Devecser önkormányzatok támogatása - képviselői indítvány

3. 4. Polgárőrség támogatási kérelme ELŐTERJESZTÉS

3. 5. 2008 Balatonkenese Labdarúgó Klub támogatási kérelme ELŐTERJESZTÉS

4. ZÁRT ÜLÉS.

2010.10.14 :
MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. október 14. napján (csütörtök) 16.00 órakor
a Kultúra Házában (8174 Balatonkenese, Táncsics u. 24.) tartandó ünnepélyes
alakuló ülésére.

AZ ÜNNEPÉLYES ALAKULÓ ÜLÉST: VARGA ZSUZSANNA KORELNÖK VEZETI.

Az alakuló ülés napirendi pontjai:

 1. Ünnepélyes megnyitó, helyi választási bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, megbízó levelek átadása
 2. Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
 3. Polgármesteri program ismertetése
 4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele
 5. Polgármester, alpolgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb juttatásaik megállapítása
 6. Balatonkenese Város Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2007.(IV.16.) Önkormányzati rendelet módosításáról előterjesztés
 7. Képviselői tiszteletdíjak megállapítása előterjesztés
 8. Egyebek
 1. Összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezésekről tájékoztatás
 2. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre történő felhívás
 3. Gazdasági program előkészítése
 4. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatának előkészítése
 5. Sörédi Györgyné volt polgármester háromhavi juttatásáról

Balatonkenese, 2010. október 7.


Tömör István
polgármester2010.09.15 : Meghívó
NAPIRENDI PONTOK:

1. BESZÁMOLÓ A KÖRJEGYZŐSÉG TEVÉKENYSÉGÉRŐL Előadó: Wolf Viktória jegyző
Beszánoló

2. TAPASZTALATOK A NYÁRI SZEZONRÓL Előadó: Kelemen Zoltán városgondnok
Beszánoló
     Győrfi Károlyné intézményvezető
Beszánoló

3. TÁTORJÁN KFT. BESZÁMOLÓJA Előadó: Hollósiné Kovács Ildikó ügyvezető
Beszánoló

4. VEGYES ÜGYEK.

4. 1. - Kiss Tamás részönkormányzati tag útkarbantartással kapcsolatos előterjesztése Előadó: Kiss Tamás ELŐTERJESZTÉS

4. 2. - Alteleki úti futballpálya világításának korszerűsítése

4. 3. - Veszprém Megyei Magyar - Japán Baráti Társaság támogatási kérelme

5. ZÁRT ÜLÉS


2010.08.25 : Meghívó
NAPIRENDI PONTOK:

1. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
ELŐTERJESZTÉS, határozati javaslat
Melléklet 1, melléklet 2, melléklet 3

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
ELŐTERJESZTÉS
Melléklet 1, melléklet 2, melléklet 3

3. VEGYES ÜGYEK:

3. 1. INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK
ELŐTERJESZTÉS

3. 2. KOSSUTH UTCA - NAGYKÚTI UTCA CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSE
ELŐTERJESZTÉS

3. 3. TIOP BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA
ELŐTERJESZTÉS

3. 4. TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (AVE ZÖLDFOK ZRT.)
dokúmentáció,
ELŐTERJESZTÉS

3. 5. BIOMASSZA ENERGETIKAI ÜZEM LÉTESÍTÉSE
dokúmentáció,
ELŐTERJESZTÉS

3. 6. ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSHOZ SZSZB TAGOK ELLÁTMÁNYHOZ KÉRÉS Előadó: Sörédi Györgyné polgármester

2010.08.25 : Meghívó együttes ülés 2010 08 hó Kenese-Küngös-B.világos
NAPIRENDI PONTOK:

1. A Pilinszky János Általános Iskola beszámolója a 2009/2010. évi tevékenységéről. Előadó: Szabó Károlyné iskolaigazgató
Beszánoló,

2. A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2009/2010. évi tevékenységéről. Előadó: Thury Attiláné óvodavezető
Beszánoló, ELŐTERJESZTÉS

3. VEGYES ÜGYEK.

3. 1. Javaslat a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde IMIP elfogadására
Beszánoló, előterjesztés
3. 2. Vezetők kötelező óraszámának meghatározása a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben
3. 3. Javaslat érdemjegyre, osztályzatra való átváltásra közoktatási intézményben
előterjesztés
3. 4. 2010/2011. évi tantárgyfelosztás
Óraterv Kenese, Világos.
Tantárgyfelosztás Kenese, Világos. Előadó:

2010.08.09 : Meghívó
NAPIRENDI PONTOK:

1. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY RENDEZVÉNYKERET-MÓDOSÍTÁSI KÉRELME Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
Beszánoló, ELŐTERJESZTÉS

2. VEGYES ÜGYEK.

2. 1. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása Előadó: Wolf Viktória HVI vezetője

2. 2. "Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása" című, KDOP-2010-4.1.1/C. számú pályázaton való részvétel megtárgyalása Előadó: Sörédi Györgyné polgármester ELŐTERJESZTÉS

2. 3. LEADER Kultúrpark - Rákóczi park - pénzeszköz átadás Balatonkenese Városért Közalapítvány részére Előadó: Wolf Viktória jegyző

2. 4. Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület tájékoztatása Előadó: Győrfi Károlyné egyesület vezetője ELŐTERJESZTÉS

2. 5. Rendkívüli szúnyogirtás Előadó: Sörédi Györgyné polgármester ELŐTERJESZTÉS

2. 6. Rendőrőrsparancsnok kérelme Előadó: Sörédi Györgyné polgármester ELŐTERJESZTÉS


2010.06.30 : Meghívó
Lejárt idejű határozatokról tájékoztató
NAPIRENDI PONTOK:

1. BESZÁMOLÓ A BALATONAKARATTYAI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGÉRŐL. Előadó: Fürdősné Dr. Endrődi Éva Településrészi Önkormányzat vezetője
ELŐTERJESZTÉS , beszámoló Cseh K kiegészítése

2. A PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
ELŐTERJESZTÉS

3. VEGYES ÜGYEK. Előadó: Sörédi Györgyné polgármester

3. 1. Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kippkopp Óvoda és Bölcsőde alapító okiratainak módosítása ELŐTERJESZTÉS

3. 2. Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményi programok módosítása ELŐTERJESZTÉS , MIP , házírend , SZMSZ

3. 3. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde intézményi programok módosítása ELŐTERJESZTÉS , házírend (Balatonvilágos) , ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE) , EGYSÉGES ÓVODA SZAKMAI PROGRAMJA (KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE) , SZMSZ

3. 4. Alapfokú művészetoktatási feladatok ellátásáról szóló intézményfenntartói társulás megállapodások módosítása ELŐTERJESZTÉS

3. 5. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde intézményfenntartói társulási megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS

3. 6. Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - bútorok javítása és új bútorok beszerzése ELŐTERJESZTÉS

3. 7. Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kippkopp Óvoda és Bölcsőde kérelme a "Jó gyakorlatért" kapott bevételek felhasználásáról ELŐTERJESZTÉS

3. 8. Szociális támogatások előirányzatának módosítási kérelme ELŐTERJESZTÉS

3. 9. Tátorján Kft. folyószámlahitel kezességvállalás meghosszabbítása ELŐTERJESZTÉS

3. 10. Belterületi utak felújítása, korszerűsítése ELŐTERJESZTÉS

3. 11. TIOP 1.1.1/09/1-2010-0165 számú pályázat megvalósítása ELŐTERJESZTÉS

3. 12. Önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT) ELŐTERJESZTÉS

3. 13. Balatonkenese, TRT településfejlesztési koncepció módosítása (Golf Project Kft) ELŐTERJESZTÉS

3. 14. Egyedi faházak rendezvényekre - ismertető ELŐTERJESZTÉS

3. 15. Kenese Közmű Kft. - Dr. Nyíri Iván tájékoztató levele

3. 16. Magyar Önkormányzatok Szövetsége - Dr. Gémesi György elnök megkeresése


2010.06.03 : Meghívó
NAPIRENDI PONTOK:

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2010. (II. 26.) RENDELET MÓDOSÍTÁSA - KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ELFOGADÁSA Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
ELŐTERJESZTÉS 1, 2

2. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI ÜGYELETI RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL Előadó: Dr. Huszár és Társa Bt. egészségügyi szolgáltató
ELŐTERJESZTÉS

3. TÁJÉKOZTATÓ A BALATONKENESE VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉRŐL Előadó: Szijártó Csaba kuratórium elnöke
ELŐTERJESZTÉS

4. VEGYES ÜGYEK. Előadó: Sörédi Györgyné polgármester

4. 1. MikroVoks rendszer (elektronikus közgyűlési rendszer) és MikroVoks-EDTR rendszer (elektronikus döntéstámogató rendszer) bevezetésének lehetősége ELŐTERJESZTÉS

4. 2. Megállapodás a hulladékgazdálkodási díjtartozások adók módjára történő behajtási folyamatában ELŐTERJESZTÉS

4. 3. Javaslat a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzat elfogadására ELŐTERJESZTÉS 1, 2

4. 4. Megvalósítási- és teljesítménytervről ELŐTERJESZTÉS

4. 5. Megállapodás alapóraszámon felüli óraszám növekedésre vonatkozóan a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására - Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása ELŐTERJESZTÉS

4. 6. Javaslat a Közép-Európai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetséghez tagként történő csatlakozásra ELŐTERJESZTÉS 1, 2

4. 7. Balatoni Hajózási Zrt. tájékoztatása osztalék kifizetés hatásáról ELŐTERJESZTÉS 1, 2

4. 8. Tátorján Kft. részére strandbelépők utáni támogatás meghatározásáról ELŐTERJESZTÉS

4. 9. Területi Szociális Szolgáltató Intézmény nyári napközis szabadidős táborozáshoz támogatási kérelme ELŐTERJESZTÉS

4. 10. 2009. évi költségvetési összegek túllépéséről intézményi elszámolások ELŐTERJESZTÉS 1, 2

4. 11. Balatonkenese, Csittényhegyi u. 24. sz. előtt gyephézagos járólap lerakása ELŐTERJESZTÉS

4. 12. Balatonkenese, Katona J. u. 8. sz. előtti kapubejáró térkövezése ELŐTERJESZTÉS

4. 13. Balatonkenese, 642/5-6 hrsz-ú ingatlanok HÉSZ módosítási ügye ELŐTERJESZTÉS

4. 14. Magyarok vására 2010. - együttműködési megállapodás ELŐTERJESZTÉS

4. 15. Önkormányzati folyószámlahitel keret meghosszabbítása ELŐTERJESZTÉS

4. 16. Közvilágítási berendezések fényforrásainak sorcserés karbantartása ELŐTERJESZTÉS

4. 17. Bercsényi strand, föveny kialakítása ELŐTERJESZTÉS

4. 18. Kenese Közmű Kft kérelme Soós-hegyi ivóvízellátás ügyében

4. 19. Javaslat KEOP-2009-5.3.0./A. pályázat benyújtására

4. 20. Milbauer Mirjam kérelme kivetítő és sörsátor felállítására ELŐTERJESZTÉS

4. 21. Water Ball üzemeltetése strandokon ELŐTERJESZTÉS

4. 22. Önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT) ELŐTERJESZTÉS

4. 23. Ágnes utca közvilágítás kiépítése ELŐTERJESZTÉS

4. 24. Vak Bottyán strand előtti terület felújítása ELŐTERJESZTÉS

4. 25. Országúti Tigrisek Motoros Klub támogatási kérelme ELŐTERJESZTÉS

4. 26. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme ELŐTERJESZTÉS

4. 27. Információs pontok működtetése nyári szezonban ELŐTERJESZTÉS

4. 28. Balatonkenese, Nagykúti és Kossuth utca csapadékvíz-elvezetés ügye ELŐTERJESZTÉS

4. 29. Útjavítási munkálatokra tett ajánlatok megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS


2010.05.20 : Meghívó
NAPIRENDI PONTOK:

1. BALATONKENESE, KATONA JÓZSEF UTCA FELÚJÍTÁSI MUNKÁIRÓL Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
ELŐTERJESZTÉS 1,


2010.05.13 : Meghívó
NAPIRENDI PONTOK:

1. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÁTSZERVEZÉSE - KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
ELŐTERJESZTÉS 1,

2. ZÁRT ÜLÉS


2010.04.29 : Meghívó
Lejárt idejű határozatokról tájékoztató
NAPIRENDI PONTOK:

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 6/2009. (III. 06.) RENDELET MÓDOSÍTÁSA. Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
ELŐTERJESZTÉS 1, ELŐTERJESZTÉS 2, ELŐTERJESZTÉS 3

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA. - KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ELFOGADÁSA Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
ELŐTERJESZTÉS 1, ELŐTERJESZTÉS 2, ELŐTERJESZTÉS 3, ELŐTERJESZTÉS 4, ELŐTERJESZTÉS 5, ELŐTERJESZTÉS 6, ELŐTERJESZTÉS 7, ELŐTERJESZTÉS 8, ELŐTERJESZTÉS 9, ELŐTERJESZTÉS 10, ELŐTERJESZTÉS 11, ELŐTERJESZTÉS 12, ELŐTERJESZTÉS 13, ELŐTERJESZTÉS 14, ELŐTERJESZTÉS15

3. BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI PÉNZMARADVÁNYÁNAK ELSZÁMOLÁSÁRÓL Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
ELŐTERJESZTÉS,

4. BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZOCIÁLIS TÁRGYÚ RENDELETEINEK FELÜLVIZSGÁLATA, MEGALKOTÁSA Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
ELŐTERJESZTÉS,

5. A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE ÉS A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA TEVÉKENYSÉGÜKRŐL Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
ELŐTERJESZTÉS,

6. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG HELYZETÉRŐL Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
ELŐTERJESZTÉS 1, ELŐTERJESZTÉS 2

7. VEGYES ÜGYEK. Előadó: Sörédi Györgyné polgármester

7. 1. KDOP 2009-5.2.2./A pályázatról Előadó: polgármester Meghívott előadók: Mezei László tervező, Szabó Zoltán főépítész
ELŐTERJESZTÉS,

7. 2. Közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos dokumentumok módosítása Előadó: polgármester
ELŐTERJESZTÉS,

7. 3. 2009. évi közhasznúsági jelentés megtárgyalása Előadó: polgármester
ELŐTERJESZTÉS 1, ELŐTERJESZTÉS 2

7. 4. A háziorvosi központi ügyelet támogatásának felülvizsgálata Előadó: polgármester
ELŐTERJESZTÉS,

7. 5. Alapfokú Művészetoktatás Pedagógiai Programjáról Előadó: polgármester
ELŐTERJESZTÉS 1, ELŐTERJESZTÉS 2

7. 6. Kérelem két első osztály indítására a 2010/2011-es tanévben Előadó: polgármester
ELŐTERJESZTÉS 1, ELŐTERJESZTÉS 2

7. 7. Balatonakarattyai bejáró tanulók bérlettámogatása Előadó: polgármester
ELŐTERJESZTÉS,

7. 8. Balatonkenese Város Önkormányzata 2009. éves belső ellenőrzési jelentésről Előadó: polgármester
ELŐTERJESZTÉS,

7. 9. Nefelejcs utca útburkolat javítása, útépítése Előadó: polgármester
ELŐTERJESZTÉS,

7. 10. Biomassza energetikai üzem létesítésének lehetősége - Inter-Montex Energy LTD Előadó: polgármester
ELŐTERJESZTÉS 1, ELŐTERJESZTÉS 2

7. 11. Balatonkenese, ún. "Kajári háromszög" TRT módosítás ügye Előadó: polgármester
ELŐTERJESZTÉS,

7. 12. Koczka Ferencné úttal kapcsolatos kérelme Előadó: polgármester

7. 13. Holló-köz építőközösség közös képviselőjének kérése Előadó: polgármester
ELŐTERJESZTÉS 1, ELŐTERJESZTÉS 2

7. 14. Balatonkenese, Csokonai u. 26/4 hsz. előtt kapubejáró térkövezése Előadó: polgármester
ELŐTERJESZTÉS 1, ELŐTERJESZTÉS 2, ELŐTERJESZTÉS 3

7. 15. Gumirádli strand üzemeltetése Előadó: polgármester
ELŐTERJESZTÉS,

7. 16. Varga Ákos képviselő tájékoztatása orvosokkal történt egyeztető tárgyalásról Előadó: polgármester
ELŐTERJESZTÉS,

7. 17. 2010. évi strandbelépők, kedvezmények meghatározása, valamint a strand nyitvatartásáról tájékoztatás Előadó: polgármester
ELŐTERJESZTÉS,

7. 18. Vak Bottyán, Bezerédj és Bercsényi strandokra vízimentők árajánlatainak összehasonlítása Előadó: polgármester
ELŐTERJESZTÉS,


2010.04.12 : Meghívó
NAPIRENDI PONTOK:

1. JAVASLAT A STRAND TÉR FELÚJÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
ELŐTERJESZTÉS,

2. TÁMOP 3.1.4./2-2008-0083. SZÁMÚ PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
ELŐTERJESZTÉS,

3. KÖZMUNKAPROGRAM PÁLYÁZATRÓL (PROBIO) Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
ELŐTERJESZTÉS,

4. 2010. ÉVI SZÚNYOGIRTÁSRA SZÓLÓ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MEGTÁRGYALÁSA - BALATONI SZÖVETSÉG Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
ELŐTERJESZTÉS,

5. BAHART RÉSZVÉNYCSOMAGRÓL Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
ELŐTERJESZTÉS,

6. ZÁRT ÜLÉS


2010.03.30 : Meghívó

2010.03.25 : Meghívó
NAPIRENDI PONTOK:

1. Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 06.) rendelet módosítása.
- Könyvvizsgálói jelentés elfogadása Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
ELŐTERJESZTÉS, rendelettervezet, könyvvizsgálói vélemény, táblázat 1, táblázat 2, táblázat 3, táblázat 4,

2. Tájékoztató a civil szervezetek tevékenységéről. Előadók: civil szervezetek
2008 Balatonkenese Labdarúgó Klub beszámoló, Alsóréti Üdülő Egyesület tevékenységéről beszámoló, Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület beszámoló, Balatonakarattyai Horgász Egyesület beszámoló, Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub beszámoló, Balatonkenesei Horgászegyesület beszámoló, HUNCUT KKE tevékenységéről beszámoló, Rády DSE beszámoló, Református Nőszövetség tevékenységéről beszámoló, Tipegő Klub beszámoló, Városvédő klub ez évi tervei, Állatvédők Egyesülete beszámoló, Diákönkormányzat beszámoló, Kreatív Kenese Egyesület 2009 évi beszámoló, Kreatív Kenese Egyesület - Balatonkenesei Hírlapban megjelent cikk a 2009 évi munkánkról, NABE beszámoló, Szivárvány Népdalkör beszámoló, Tátorján Nyugdíjasklub beszámoló, Diákönkormányzat beszámoló

3. Civil szervezetek pályázatainak elbírálása Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
táblázat

4. Egészségügyi helyzetről beszámoló Előadók: háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos
Fogorvosi beszámoló
Háziorvais II.

5. Vegyes ügyek. Előadó: Sörédi Györgyné polgármester

5. 1. Nefelejcs utca burkolatjavítása, út építése Előadó: polgármester
Előterjesztés, Levelek

5. 2. Balatonakarattyai Magas-partfal - tájékoztatás Előadó: polgármester
Tájékoztató, Levelek

5. 3. Kenese Golf Project - útcsere megállapodás Előadó: polgármester
Előterjesztés, mell 1, mell 2, mell 3, mell 4

5. 4. Utólagos ivóvíz és szennyvíz csatlakozási díjról Előadó: polgármester
Előterjesztés

5. 5. Alapfokú művészetoktatás átszervezés Előadó: polgármester
Előterjesztés

5. 6. Tátorján KHT működési támogatási kérelem Előadó: polgármester
Előterjesztés

5. 7. Turisztikai egyesületi előterjesztés Előadó: polgármester
Előterjesztés

5. 8. Településfejlesztési team részletei Előadó: polgármester
Előterjesztés

5. 9. Faluház átnevezése Előadó: polgármester
Előterjesztés

5. 10. Csoportfejlesztési tréning Előadó: polgármester
Előterjesztés

5. 11. Bolyáki Attila, a Régiókért Alapítvány támogatási kérelméről Előadó: polgármester
Előterjesztés

5. 12. Levegő Munkacsoport vélemény kérése Előadó: polgármester
Előterjesztés

5. 13. Szociális szövetkezet alakulása Előadó: Pozsonyi Mónika
Előterjesztés

2010.02.25 Meghívó
Lejárt idejű határozatokról tájékoztató
NAPIRENDI PONTOK:

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET-TERVEZETÉNEK MEGTÁRGYALÁSA - II. FORDULÓ - KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ELFOGADÁSA Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
rendelet, előterjesztés, könyvvizsgálói jelentés, melléklet 1, melléklet 2, melléklet 3

2. A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN LÉVŐK RÉSZÉRE ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDTETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
Előterjesztés

3. AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 6/2007. (III.30.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSA Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
Előterjesztés

4. SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓRÓL Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
Előterjesztés

5. TÁJÉKOZTATÓ A BALATONAKARATTYAI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT, VALAMINT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAINAK 2010. ÉVI MUNKATERVEIRŐL Előadók: Fürdősné Dr. Endrődi Éva Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat vezetője Előterjesztés, Varga Zsuzsanna Pénzügyi Bizottság elnöke Előterjesztés, Lukácsné Antal Ildikó Kulturális, Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Bizottság elnöke Előterjesztés, Varga Ákos Egészségügyi- és Szociálpolitikai Bizottság elnöke Előterjesztés

6. NYÁRI SZEZONRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉS Előadók: Győrfi Károlyné Közművelődési Intézmény és Könyvtár vezetője
Előterjesztés   rendezvényterv 1.   rendezvényterv 2.   pályázat
Kelemen Zoltán Városgondnokság vezetője
Előterjesztés

7. PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
Előterjesztés Ürlap

8. VEGYES ÜGYEK. Előadó: Sörédi Györgyné polgármester

8. 1. Dr. Szabó János Rendőrkapitány bemutatkozása, tájékoztatás a rendőrség 2010. évi támogatásáról Előadó: rendőrkapitány

8. 2. Földgázellátás - szolgáltató váltásra ajánlat Előadó: polgármester
Előterjesztés

8. 3. Balatonkenese, TRT településfejlesztési koncepció módosítása Előadó: polgármester
Előterjesztés

8. 4. Balatonfűzfő - Máma-tető szabályozási terv-módosítás Előadó: polgármester
Előterjesztés

8. 5. Papkeszi község településrendezési terv-módosítás Előadó: polgármester
Előterjesztés

8. 6. Csere Zoltán Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 61. szám lakos Bajcsy-Zs. u., Blaha L. u. és Szép Juhászné utca közötti útszakasz aszfaltozásának és csapadékvíz-elvezetésének kérése Előadó: polgármester
Előterjesztés

8. 7. Németh L. utca ivóvíz és szennyvízhálózat elvezetésének tervezési díjának költségviselése. Előadó: polgármester
Előterjesztés

8. 8. Közoktatást érintő pályázat Előadó: polgármester
Előterjesztés

8. 9. Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről Előadó: polgármester
Előterjesztés

8. 10. Javaslat Közbeszerzési Terv elfogadására Előadó: polgármester
Előterjesztés

8. 11. Javaslat Közszolgálati Szabályzat elfogadására Előadó: polgármester

8. 12. Támogatási kérelmek: - Pálffy István - Kenese, a Balaton kapuja című útikönyv - Bolyáki Attila Régiókért Alapítvány - European TV Reporters' Cup verseny - Veszprém Megyei Vívó Szövetség (sportcsarnok bérlet, anyagi támogatás) Előterjesztés - Országos Menőszolgálat - Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Meseország Gyermek Alapítvány Előadó: polgármester

2010.01.28 Meghívó
Lejárt idejű határozatokról tájékoztató
NAPIRENDI PONTOK:

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 6/2009. (III. 06.) RENDELET MÓDOSÍTÁSA. Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
Előterjesztés 1 ,2. ,3. ,4. ,5. ,6.

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET-TERVEZETÉNEK MEGTÁRGYALÁSA - I. FORDULÓ Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
Előterjesztés.1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6.

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
Előterjesztés

4. 2010. ÉVI VÍZDÍJAKRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
Előterjesztés

5. 2010. ÉVI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
Előterjesztés

6. A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐKET MEGILLETŐ SZOCIÁLIS, JÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSOKRÓL, VALAMINT SZOCIÁLIS ÉS KEGYELETI TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ 18/2001.(X.25.) RENDELET MÓDOSÍTÁSA Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
Előterjesztés

7. HIRDETŐ- ÉS REKLÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA. Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
Előterjesztés 1. ,2.

8. AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 24/1996. (XII. 9.) RENDELET MÓDOSÍTÁSA. Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
Előterjesztés

9. RÉSZÖNKORMÁNYZAT ÉS BIZOTTSÁGOK KÜLTAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA. Előadó: Sörédi Györgyné polgármester

10. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR 2010. ÉVI MUNKATERVÉRŐL. Előadó: Győrfi Károlyné intézményvezető
Előterjesztés 1. ,2. ,3. ,4. ,5.

11. VEGYES ÜGYEK. Előadó: Sörédi Györgyné polgármester
VEGYES ÜGYEK:

11. 1. Sportcsarnok bérleti díjának, nyári táborozás díjának, valamint az informatikai terem bérleti díjának megállapítása Előadó: polgármester
Előterjesztés

11. 2. Közoktatást érintő pályázatok Előadó: polgármester
Előterjesztés

11. 3. Elsősök beiratkozása a 2010/2011-es tanévre Előadó: polgármester
Előterjesztés

11. 4. Innováció az iskolában Előadó: polgármester
Előterjesztés

11. 5. Balatonakarattya, Rákóczy F. u. 157. hrsz: 2258/5. közútkezelői hozzájárulás Előadó: polgármester
Előterjesztés

11. 6. Balatonalmádi Város településrendezési terv-módosítás Előadó: polgármester
Előterjesztés

11. 7. Balatonkenese, TRT módosítás - egyszerűsített szerződésmódosítás Előadó: polgármester
Előterjesztés

11. 8. Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 13. hrsz: 692.épület helyi védelem törlése Előadó: polgármester
Előterjesztés

11. 9. A köztisztviselők 2010. évi teljesítmény-követelményei alapját képező célok meghatározásáról Előadó: polgármester
Előterjesztés

11. 10. Javaslat az Öböl Tv támogatására és támogatási szerződés megkötésére Előadó: polgármester
Előterjesztés

11. 11. Javaslat Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségéhez történő csatlakozáshoz Előadó: polgármester
Előterjesztés

11. 12. Ágnes utca, Gesztenyefasor közvilágítással való ellátása Előadó: polgármester
Előterjesztés

11. 13. Önkormányzati belterületi utak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT) Előadó: polgármester
Előterjesztés

11. 14. Széchenyi utca teljes korszerűsítése Előadó: polgármester
Előterjesztés 1. ,2.

11. 15. Balatonfűzfő rendőrcsoport és Polgárőr Egyesület kérelme Előadó: polgármester

11. 16. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökétől támogatás kérés kiadvány megjelenéséhez Előadó: polgármester

11. 17. Balatoni Futár támogatás kérése Előadó: polgármester